Періодичні видання, отримані бібліотекою 2016

 

 

 

 

 

2016 рік


п/п

Назва журнала

№, що надійшли до фонду
1. Актуальная инфектология  1 2  3  4
2. Акушерство. Гінекологія. Генетика  1  2  3ев  4ев
3. Акушерство и гинекология  1  2  3  4  5  6 7ев  8ев  9ев 10ев 11ев 12ев  12прот.ев
4. Алергія у дитини  19-20
5. Амбулаторная хирургия  1-2ев  3-4ев
6. Анестезиология и реаниматология  1  2  3
7. Анналы пластической, реконструктив-ной и эстетической хирургии  
8. Анналы хирургии  
9. Анналы хирургической гепатологии  
10. Артериальная гипертензия  1  2  3  4 5ев 6ев
11. Астма та алергія  1  2 3 4
12. Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри  
13. Біль, знеболювання і інтенсивна терапія  1  2  3ев 4ев
14. Биологическая терапия  
15. Боль. Суставы. Позвоночник  1ев  2ев  3ев 4ев
16. Будьмо здорові  1  2
17. Вестник дерматологии и венерологии  1   2  3
18. Вестник интенсивной терапии  
19. Вестник оториноларингологии  
20. Вестник офтальмологии  4ев  5ев  6ев
21. Вестник рентгенологии и радиологии  
22. Вестник травматологи и ортопедии им. Н.Приорова  
23. Вісник ортопедії, травматології та протезування  1  2
24. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров′я  1  2  3ев 4ев
25. Вісник стоматології  
26. Вопросы наркологии  
27. Вопросы нейрохирургии им. Н.Бурденко  
28. Вопросы онкологии  
29. Врач  7ев  8ев  9ев  10ев 11ев 12ев
30. Главный врач  
31. Головна медична сестра  
32. Грудная и сердечно – сосудистая хирургия  
33. Дент Арт  1  2
34. Дерматологія та венерологія  1  2  3ев  4ев
35. Детская хирургия  4ев  5ев 6ев
36. Дефектология  
37. Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром  1  2 4  5  6
38. Дитячий лікар  1  2  3  4  5  6
39. Довідник головної медичної сестри  1  2  3  4  5  6  7ев  8ев  9ев  10ев  11ев  12ев
40. Довкілля та здоров′я  1  2  3  4
41.  Ж-л вушних , носових і горлових хвороб  1  2  3
42. Журнал головної медичної сестри  1  2  3  4  5 6  7ев  8ев  9ев  10ев  11ев  12ев
43. Журнал неврологии  
44. Ж-л неврологии и психиатрии им. С.Корсакова  1  2  3  4  5  6  7ев  8ев  9ев  10ев  11ев 12ев
45. Ж-л практичного лікаря  
46. Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров'я  
47. Здоровье  
48. Здоровье женщины  1  2  3  4  5  6ев  7ев  8ев  9ев  10ев
49. Здоровье мужчины  1ев  2ев 3ев  4ев  
50. Здоровье ребенка  1  2 3ев  4ев  5ев  6ев  7ев  8ев
51. Здоров'я. Медікс  

52.

Здравоохранение Российской Федерации  
53. Іфекційні хвороби  1  2  3ев  4ев
54. Кардиология  1  2  3  4  5  6  7ев  8ев  9ев  10ев 11ев 12ев
55. Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія  1  2  3  4
56. Клиническая лабораторная диагностика  1  2  3  4  5  6
57. Клиническая медицина  1  2  3  4  5  6
58. Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія  1ев  2ев  3ев 4ев
59. Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія  1  2  3 4  5  6  7  8
60. Клінічна стоматологія  1ев 2ев 3ев 4ев
61. Клінічна хірургія  1 2  3  4  5  6  7ев 8ев  9ев 10ев 11ев 12ев
62. Лабораторна діагностика  1  2
63. Лечащий врач  1 2 3  4  5 6 7ев 8ев 9ев 10ев 11ев 12ев
64. Лікарська справа. Врачебное дело  1-2  3-4
65. Ліки України  1-2  3  4  5-6  9
66. Львівський медичний часопис  1  2  3 4
67. Lancet. Neurology  
68. Медицина болю  1  2  3  4
69. Медицина невідкладних станів   1  2  3  4  5ев  6ев  7ев  8ев
70. Медицинская визуализация   
71. Медицинская сестра   1  2  3  4  5ев  6ев  7ев 8ев
72. Медицинские аспекты здоровья женщины  1  2  3  4  5 6  7  8
73. Медицинские аспекты здоровья мужчины  1  2  3  4
74. Медицинский реферативно-обзорный ж-л   
75. Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія  
76. Международный неврологический журнал  1ев  2ев  3ев  4ев  5ев  6ев  7ев 8ев
77. Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии  т.9  1ев  2ев  3ев  т.10  1ев 2-3ев
78. Міжнародний ендокринологічний ж-л  1ев  2ев  3ев  4ев  5ев  6ев  7ев  8ев
79. Міжнародний журнал реабілітація та паліативна медицина  
80. Мистер Блистер  
81. Мистецтво лікування  1-2  3-4  5-6
82. Надзвичайна ситуація  
83. Неврологический журнал  1  2  3
84. Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина  1 2
85. Нефрология  
86. Новая медицина тысячелетия  
87. Новини стоматології  1  2
88. Онкология   1  2  3ев  4ев
89. Ортопедия, травматология и протезирование   1 2ев 3ев 4ев
90. Острые и неотложные состояния в практике врача   1  2  3-4  5  6
91. Офтальмологический журнал   1  2 3
92. Педиатрия   5ев 6ев
93. Педіатрія, акушерство і гінекологія  
94. Перинатология и педиатрия   1 2  3ев  4ев
95. Практика управління медичним закладом   1  2  3  4  5  6  7ев  8ев  9ев  10ев  11ев  12ев
96. Практикуючий лікар  1  2  3ев 4ев
97. Практична ангіологія  1  2  3  4
98. Приватний лікар  4  5  9
99. Природная медицина  
100. Проблеми ендокринної патології  1  2  3ев  4ев
101. Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины  
102. Проблемы эндокринологии  
103. Променева діагностика, променева терапія  1  2 3-4ев
104. Психоневрология и нейропсихиатрия  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
105. Радіологічний вісник  1-2ев  3-4ев
106. Рациональная фармакотерапия  1  2  3  4
107. Репродуктивная эндокринология  1 2  3  4  5  6
108. Российский биотерапевтический ж-л  
109. Российский ж-л гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии  1  2  3  4ев  5ев  6ев
110. Российский ж-л кожных и венерических болезней 4ев 5ев 6ев
111. Санітарний лікар  
112. Семейная медицна  
113. Серце і судини   1  2  3  4
114. Серцева недостатність  
115. Сімейна медицина   1  2 3ев 4ев 5ев 6ев
116. Современная педиатрия   1  2  3  4  5ев 6ев  7ев  8ев
117. Современная стоматология  1ев  2ев  3ев  4ев  5ев
118. Стоматология  1  2  3
119. Сучасна гастроентерологія   1  2  3  4  5 6
120. Сучасні інфекції   
121. Сучасні медичні технології  1
122. Терапевтический архив   1  2  3  4  5  6  7ев  8ев  9ев  10ев  11ев 12ев
123. Травма  1ев  2ев  3ев  4ев  5ев  6ев
124. Туберкулез и болезни легких   1  2  3  4  5  6
125. Туберкульоз. Легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція   1  2  3  4
126. Український ж-л екстремальної медицини ім. Г.Можаєва  
127. Український журнал дерматології, венерології, косметології  1ев  2ев 3ев 4ев
128. Український журнал дитячої ендокринології  1  2  3  4
129. Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії  1ев  2ев  3ев
130. Український журнал нефрології та діалізу  1  2  3  4
131. Український ж-л хірургії  
132. Український кардіологічний ж-л  1  2  3  4ев  5ев  6ев
133. Український медичний вісник  1  2  3  4  5  6  7-8  9  10  11  12
134. Український медичний часопис  
135. Український неврологічний ж-л   1  2  3  4
136. Український пульмонологічний ж-л   1  2  3  4
137. Український радіологічний ж-л   1  2  3  4
138. Український ревматологічний ж-л   1  2  3  4
139. Український реферативний ж-л «Джерело». Сер.4 «Медицина»   
140. Український терапевтичний ж-л  1  2  3  4
141. Український хіміотерапевтичний ж-л  
142. Ультразвуковая и функциональная диагностика   1  2  3
143. Управління закладом охорони здоров′я   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10ев  11ев  12
144. Урологія   1ев  2ев  3ев  4ев
145. Урология   
146. Участковый врач  1  3  4  5  6  7  8  9 10
147. Фармацевт -практик   
148. Фармацевтичний журнал  1  2  3-4  5 6
149. Хирургия   1  2  3  4  5  6  7ев  8ев  9ев  10ев  11ев  12ев
150. Хірургія дитячого віку  
151. Хірургія України  1  2  3  4
152. Шпитальна хірургія   1  2  3ев  4ев
153. Экспериментальная онкология   
154. Эндоскопическая хирургия   
155. Эпидемиология и инфекционные болезни