Правила користування бібліотекою

 • Користувачами бібліотеки можуть бути медичні працівники фахівці суміжних з медициною спеціальностей, студенти вищих  учбових закладів та інші хто має потребу в медичній інформації
 • Формами бібліотечного обслуговування є абонемент, читальний зал, заочний абонемент
 • Запис до бібліотеки  здійснюється при наявності документа, що посвідчує особу ( паспорт, студентський квиток та інш.)
 • Студенти, користувачі,  діяльність яких не пов′ язана з медичними закладами області а також користувачі, що не мають реєстрації на території області обслуговуються тільки в читальному залі
 • Користувачі мають право одержувати для користування поза бібліотекою не більше 5 документів терміном:
  • книги  - 15 днів
  • журнали – 5 днів
  • Строк користування  книгами та іншими творами друку може бути продовжений на прохання читача, якщо на ці документи не має попиту з боку інших читачів.
 • Кількість документів, що видаються в читальному залі, не обмежена.
 • Статті  журналів з 2012 р. видаються за межі бібліотеки тільки в електронному варіанті ( при наявності у читача USB- флеш накопичувача (флешки )
 • Статті із журналів та збірників, включених у інформаційно – бібліографічні видання бібліотеки, можуть надсилатись читачеві в електронному вигляді  на його електрону пошту.
 • Рідкісні, цінні документи ( довідникові, енциклопедичні видання, атласи та інш.) видаються тільки в читальному залі.
 • Журнали поточного року на паперових носіях за межі бібліотеки не видаються.
 • Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права її відвідувати на термін встановлений бібліотекою.
 • Громадяни, які втратили або пошкодили видання з фонду бібліотеки, забов′язані  замінити їх такими ж виданнями або визнаними бібліотекою рівноцінними по змісту і ціні.