СНІД – війна де немає своїх і чужих

За роки своєї історії  ВІЛ-інфекція набула характеру пандемії і стала глобальною кризою людства, вона стала унікальним явищем в історії нашої цивілізації за швидкістю поширення, масштабами та глибиною наслідків. Мета виставки  - нагадування про тих хто помер від СНІДУ, виявлення солідарності з людьми які живуть з ВІД / СНІДом, інформування суспільства про те, що  ця епідемія може торкнутися кожного з нас.

 

Розділ 1 Нормативна база боротьби зі СНІДом

Розділ 1 Нормативна база боротьби зі СНІДомРозділ 1 Нормативна база боротьби зі СНІДомРозділ 1 Нормативна база боротьби зі СНІДомРозділ 1 Нормативна база боротьби зі СНІДомРозділ 1 Нормативна база боротьби зі СНІДом

Розділ 2 СНІД в Україні

Розділ 2 СНІД в УкраїніРозділ 2 СНІД в УкраїніРозділ 2 СНІД в УкраїніРозділ 2 СНІД в Україні

Розділ 3 Сучасні методи лікування СНІДу

Розділ 3 Сучасні методи лікування СНІДуРозділ 3 Сучасні методи лікування СНІДуРозділ 3 Сучасні методи лікування СНІДуРозділ 3 Сучасні методи лікування СНІДуРозділ 3 Сучасні методи лікування СНІДуРозділ 3 Сучасні методи лікування СНІДуРозділ 3 Сучасні методи лікування СНІДу

Розділ 4 Зупинимо СНІД разом

Розділ 4 Зупинимо СНІД разомРозділ 4 Зупинимо СНІД разомРозділ 4 Зупинимо СНІД разомРозділ 4 Зупинимо СНІД разомРозділ 4 Зупинимо СНІД разомРозділ 4 Зупинимо СНІД разомРозділ 4 Зупинимо СНІД разомРозділ 4 Зупинимо СНІД разом

 Рекомендована література по темі:

 • ВИЧ-инфекция и СПИД 2006: Клин. рекомендации / Под ред.В.В.Покровского.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006.- 128 с. 616.9 В54
 • Запорожан В.М. ВІЛ-інфекція і СНІД / В.М.Запорожан, В.М.Аряєв .- 2-ге вид., перероб. доп.- К.: Здоров′я, 2004 .- 636 с.: іл. 616.9 З-33
 • Індекатори якості медичної допомоги при ВІЛ-інфекції /СНІД в Україні / І.Л.Маричев, О.Г.Назарова, С.М.Зоріна // Профілактична медицина.- 2011.- № 3 (15) .- С. 73-75.
 • Клінічний протокол антиретровірусної терапії ВІЛ – інфекцій у дітей / Одеський держ. мед. університет; Укладач Н.В.Котова .- К., 2004 .- 64 с. 616.9 К 49
 • Клінічний протокол антиретровірусної терапії ВІЛ- інфекцій у дорослих та підлітків /Ін-т епідеміології та інфекційних хвороб ім. В.Л.Громашевського. - К., 2004 .- 112 с. 616.9 К 49
 • Краткий справочник по терапии ВИЧ/СПІД / Ю.В.Лобзин, В.М.Волжанин, Ю.И..Буланьков и др. – СПб: Фолиант, 2005 .- 114 с. 616.9 К78
 • Петренко В.І. Медико – соціальні проблеми ВІЛ – інфекції / СНІДу в Україні / В.І.Петренко , //Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.- 2010 .- № 2.- С.5-9
 • Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини : навч. посібник / За ред. Н.Г.Гойди, Н.Я.Жилки .- К.: Імідж – Принт, 2008 .- 222 с.
 • Рингач Н.О. Демографічна ситуація в Україні у контексті епідемії ВІЛ/ СНІДу / Н.О.Рингач // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ- інфекції .- 2011.- № 1 (04) .- С.6 – 12.
 • Якобчук А.В. Епідемія ВІЛ/ СНІДу як соціально – правовий феномен сучасності / А.В.Якобчук, С.О.Поляков, А.М.Лета // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров′я України .- 20011 .- № 1 .- С.29 – 34.
 • Яковлев Н.А. Нейроспид. Неврологические расстройства при ВИЧ-инфекции / СПИДе :учеб. пособ. для послевузовского образования / Н.А.Яковлев, Н.М.Жуков, Т.А.Слюсарь .- М .: МИА, 2005 .- 278 с.: табл..