Статті

Артеріальна гіпертензія у дітей та підлітків

                                                 Тематичний список літератури                                                           м. Хмельницький
                                                                  2013р.
 

 Артеріальна гіпертензія є надзвичайно поширеним захворюванням, своєчасна діагностика і адекватне лікування якого дають можливість суттєво зменшити ризик різноманітних ускладнень та збільшити тривалість життя.
 Проблеми артеріальної гіпертензії у дітей і підлітків актуальні у зв’язку зі складністю діагностики та лікування.
 Як і в дорослій практиці, у педіатрії прийнято виділяти первинну (ессенціальну) і вторинну артеріальну гіпертензію.
 Діагностика та лікування артеріальної гіпертензії у дітей та підлітків ґрунтується на рекомендаціях Української асоціації кардіологів з профілактики та лікування АГ та настановах ESH. Згідно з цими документами, наявність АГ в дитячому віці недооцінена і складає щонайменше 1-5% в дитячий популяції залежно від віку.
 Перед лікарем, який веде пацієнт з синдромом артеріальної гіпертензії, завжди стоїть декілька діагностичних питань і перше серед них – яка форма артеріальної гіпертензії у хворого. Поява нових методів діагностики та лікування протягом останніх двадцяти п’яти років значно розширили можливості медицини в цьому напрямку.
 Даний тематичний список знайомить з виданнями, що надійшли у фонд ОНМБ. Матеріал подається в алфавітному порядку авторів або назв.
 Джерела інформації, які пропонує даний список літератури, можна отримати в ОНМБ.

Укладач: Саксонік Л.Л. завідуюча відділом наукової інформації і бібліографії1. Артериальная гипертензия у ребенка с фибромускулярной дисплазией, первично трактовавшейся как неспецифический аортоартериит. Клиническое наблюдение / Г.А. Лыскина, Ю.О. Костина, Е.В. Успенская // Лечащий Врач.- 2011.- №1.- с. 69-70.

2. Вакуленко Л.І. Особливості добового ритму артеріального тиску у дітей із хронічним пієлонефритом / Л.І. Вакуленко, В.О. Кондратьєв, А.В. Вакуленко // Здоровье ребенка.- 2012.- №2.- С. 47-50.

3. Вторичная артериальная гипертензия у детей (рабочая классификация, диагностика) / В.В. Бережной, Т.В. Марушко, Л.В. Курило // Современная педиатрия.- 2011.- №2.- С. 163-168.

4. Гайдук Т.А. Характеристика клінічних гемодинамічних форм артеріальної гіпертензії у дітей за даними добового моніторування артеріального тиску / Т.А. Гайдук // Здоровье ребенка.- 2009.- №6.- С. 30-36.

5. Долгих В.В. Роль психоэмоциональных и социальных факторов в развитии эссенциальной артериальной гипертензии у подростков / В.В. Долгих, Ж.В. Прохорова, Н.А. Фомина // Педиатрия.- 2011.- №5.- С. 25-28.

6. Дудчак А.П. Прогнозирование развития стабильной артериальнеой гипертензии у детей с высоким нормальным артериальным давлением / А.Д. Дудчак // Здоровье ребенка.- 2011.- №8.- С. 70-74.

7. Зубов Л.А. Гипертонические кризы у детей и подростков: дифференцированный подход к купированию / Л.А. Зубов // Ме-дицина неотложных состояний.- 2008.- №6.- С. 108-111.

8. Іванов Д.Д. Артеріальна гіпертензія у дітей. Кардіоренальні синдроми / Д.Д. Іванов, Т.П. Іванова // Современная педиатрия.- 2011.- №2.- С. 160-162.

9. Контроль высокого артериального давления у детей и подростков: рекомендации Европейского общества гипертензии // Ар-териальная гипертензия.- 2009.- №6.- С. 55-82.

10. Леженко Г.А. Факторы формирования артериальной гипертензии у детей с ожирением / Г.А. Леженко, К.В. Гладун, Е.Е. Пашкова // Дитячий лікар.- 2011.- №3.- С. 23-34.

11. Майданник В.Г. Артеріальна гіпертензія у дітей: діагностика та лікування / В.Г. Майданник, М.В. Хайтович // Внутрішня медицина.- 2008.- №3.- С. 13-20.

12. Марушко Ю.В. Вміст магнію, характеристика астенічних проявів та нічного сну в дітей із різними формами первинної артеріальної гіпертензії / Ю.В. Марушко, Т.В. Гищак // Здоровье ребенка.- 2012.- №7.- С. 80-84.

13. Марушко Ю.В. Добовий моніторинг артеріального тиску – сучасний метод контролю артеріальної гіпертензії у дітей / Ю.В. Марушко, Т.В. Гищак // Дитячий лікар.- 2011.- №5.- С. 5-7.

14. Место диуретиков в лечении артериальной гипертензии / В.А. Бобров [и др.] // Укр. мед. часопис.- 2011.- №5.- С. 65-70.

15. Мищенко Л.А. Артериальная гипертензия у детей и подростков / Л.А. Мищенко // Артериальная гипертензия.- 2011.- №6.- С. 113-121.

16. Ожирение у детей как фактор риска развития артериальной гипертензии в детском возрасте / Л. Пырцу, М. Рудь, И. Палий // Перинатология и педиатрия.-2012.- №1.- С. 78-80.

17. Плотникова И.В. Влияние факторов риска развития сердечнососудистых заболеваний на формирование эссенциальной артеиальной гипертензии в подростковом возрасте / И.В. Плотников, В.В. Безляк, И.А. Ковалев // Педиатрия.- 2011.- №5.- С. 11-15.

18. Руководство European of Hypertension (ESH) по ведению детей и подростков с АГ – как лечить терапевтических сирот? // Medicine review.- 2010.- №3.- С. 42-49.

19. Сергеева К.М. Роль артериальной гипертензии в прогнозировании течения и исходов гломерулонефритов у детей / К.М. Сергеева, Н.Н. Смирнова, Н.Б. Куприенко // Нефрология.- 2011.- №4.- С. 96-98.

20. Слободян О.І. Інтенсивність оксидативного стресу та стан імунної системи при артеріальній гіпертензії у дітей і підлітків / О.І. Слободян // Педіатрія, акушерство та гінекологія.- 2011.- №6.- С. 29-31.

21. Собственные и родительские предикторы артериальной предгипертонии и гипертонии у детей лиц с «преждевременной» коронарной болезнью сердца / М.В. Конов, Л.М. Доборджтинидзе, А.Д. Деев, Н.А. Грацианский // Кардиология.- 2010.- №3.- С. 22-25.

22. Строгий В.В. Функциональное состояние сердца у детей с артериальной гипертензией и ожирением / В.В. Строгий, Н.Н. Абросимова // Современная педиатрия.- 2009.- №1.- С. 117-120.

23. Факторы риска развития первичной артериальной гипертензии у детей и подростков / Е. Бунина, Н. Миняйлова, Ю. Ровда [и др.] // Врач.- 2010.- №1.- С. 40-43.

24. Цимбаліста О.Л. Артеріальна гіпертензія у дітей старшого шкільного віку як прояв метаболічного синдрому / О.Л. Цимбаліста, О.С. Бобрикович // Перинатология и педиатрия.-2011.- №3.- С. 45-47.

25. Шарыкин А.С. Ранние эхокардиографические симптомы артериальной гипертензии у подростков / А.С. Шарыкин, Н.И. Володина, Е.В. Шилыковская // Педиатрия.- 2011.- №5.- С. 16-18.

26. Шлімкевич І.В. Ефективність метаболічної терапії у дітей з артеріальною гіпертензією / І.В. Шлімкевич, О.Б. Синоверська // Современная педиатрия.- 2011.- №4.- С. 58-62.