Статті

Андрєєв Михайло Дмитрович

                                                       Управління охорони здоров'я 
                                              Хмельницької обласної держадміністраці
                                         Хмельницька обласна наукова медична бібліотека                                                                       Андрєєв
                                                           Михайло Дмитрови
                                                    Лікар, організатор, науковец
                                                       Біобібліографічний покажчик                                                                 Хмельницький
                                                                         2012
 

УДК 016:091
А65

                                                        Михайло Дмитрович Андрєєв
                                                        Біобібліографічний покажчик

Укладач:
Саксонік Л.Л.                                                                                           Завідуюча відділом наукової  
                                                                                                                інформації і бібліографії


Комп’ютерний набір:

Лісова І.В.


Відповідальний за випуск:
Козак І.М.                                                                                                Директор Хмельницької 
                                                                                                                обласної наукової 
                                                                                                                медичної бібліотеки


У біобібліографічному покажчику відображено науковий доробок М.Д. Андрєєва – заслуженого лікаря України, кандидата медичних наук, дійсного члена Нью-Йорської АН, начальника Державного патологоанатомічного Центру України.
 До видання ввійшли бібліографічні описи друкованих праць періоду 1964-2012рр.
 Біобібліографічний покажчик адресовано фахівцям медичної галузі та всім, хто цікавиться питаннями медичної науки і освіти.


Михайло Дмитрович Андрєєв.
Біобібліографічний покажчик.- Хмельницький, 2012.- 40с.
 


                                                                 ВІД УКЛАДАЧА

 Біобібліографічний покажчик «Андрєєв Михайло Дмитрович» с продовженням видань серії «Знані медики Хмельниччини» і підготовлений фахівцями Хмельницької обласної наукової медичної бібліотеки.
 Михайло Дмитрович результати своїх роздумів, пошуків, досліджень висвітлює на сторінках наукових фахових видань – медичних журналів, збірників науково-практичних конференцій, у виступах на різних форумах учених-медиків, практичних лікарів.
 Біобібліографічний покажчик «Андрєєв Михайло Дмитрович» складається з кількох розділів.
 Видання відкривається «Словом про вчителя» та біографічною довідкою.
 Наступний розділ представляє результати наукової діяльності – понад 126 наукових праць.
 Наукові праці в покажчику поділено на хронологічні періоди. Матеріали в межах розділів розташовані в алфавіті авторів та назв робіт. Кожний має власний номер.
 При підготовці покажчика використані документальні фонди Хмельницької обласної наукової медичної бібліотеки та матеріали, надані М.Д. Андрєєвим.
 В кінці даного видання розміщений іменний покажчик співавторів.
 Бібліографічний опис і скорочення слів здійснено відповідно до державних стандартів України.


 
                                             ВИДАТНИЙ ПАТОЛОГОАНАТОМ УКРАЇНИ

 Андрєєв Михайло Дмитрович весь свій життєвий шлях – від студентських років і донині присвятив улюбленій професії – патологічній анатомії, у розвиток якої в Україні він зробив надзвичайно вагомий внесок.
 Андрєєв Михайло Дмитрович народився 21 листопада 1941 року в м. Хмельницькому в сім'ї службовців. В 1966 році закінчив з відзнакою Тернопільський державний медичний інститут, лікувальний факультет. З другого курсу почав займатися науковою роботою по патологічній анатомії, до закінчення університету опублікував три наукових роботи, виступав з доповідями на республіканських і всесоюзних конференціях, підготував до 60 відсотків матеріалу для кандидатської дисертації.
 В липні 1966 року за направленням був прийнятий на роботу в Хмельницьку обласну лікарню на посаду завідуючого патологоанатомічним відділенням, а незабаром його було призначено головним патологоанатомом Хмельницької області.
 У 1969 році організував одне з перших на Україні центральне патологоанатомічне відділення.
 У 1973 році нагороджений «Бронзовою медаллю ВДНГ СРСР», дипломом ВДНГ СРСР за розробку та втілення методів прискорених гістологічних досліджень із застосування ультразвуку, сучасних методів організації роботи патологоанатомічного відділення обласної лікарні, на базі якого в 1974 році почав випробовувати сучасні моделі гістологічних автоматів Маріупольського заводу технологічного обладнання.
 З 1970 року – член Правління, з 1974 року – член Президії Наукового товариства патологоанатомів України. З 1972 року був членом Правління, 1979 року – членом Президії Наукового товариства патологоанатомів СРСР. З 1978 року був єдиним представником від України в Комісії при Головному патологоанатомічному управлінні в Міністерстві охорони здоров'я СРСР. У 1975 році Центральна атестаційна комісія МОЗ УРСР достроково присвоїла М.Д. Андрєєву вищу атестаційну категорію за фахом. У 1982 році отримав вищу атестаційну категорію по організації охорони здоров'я.
 У 1976 році рішенням вченої ради інституту проблем онкології АН УРСР М.Д. Андрєєву присвоєна ступінь кандидата медичних наук за двома спеціальностями – патологічна анатомія і онкологія. Тема кандидатської дисертації «Патоморфологія перифокальних змін при раку легені». М.Д. Андрєєв автор понад 100 наукових праць, має дві монографії у співавторстві. Має винаходи і раціоналізаторські пропозиції.
 З 1975 по 1981 рік брав найактивнішу участь (як співавтор) у проектуванні і будівництві унікального (за індивідуальним проектом) патологоанатомічного корпусу. На базі цього корпусу наказом Міністерства охорони здоров'я СРСР в 1984 році створене перше і єдине (на той час) в Україні експериментальне самостійне патологоанатомічне бюро з метою впровадження сучасних форм організації патологоанатомічної служби. М.Д. Андрєєв був приз-начений начальником Хмельницького обласного патологоанатоміч-ного бюро.
 В 1989 році М.Д. Андрєєв разом з фахівцями-економістами МОЗ СРСР розробив і впровадив у діяльність Хмельницького обласного патологоанатомічного бюро новий господарський механізм з відповідним обґрунтуванням вартості морфологічних досліджень від складності, кількості і якості роботи. Цей досвід був визнаний найкращим для патологоанатомічної служби України і був однією з причин проведення в м. Хмельницькому в грудні 1991 року міністром охорони здоров'я України наради по впровадженню нових економічних важелів управління і господарювання в медицині. За впровадження сучасних форм організації, успіхи в роботі міністр МОЗ України Ю.П. Спіженко після закінчення наради подарував обласному патологоанатомічному бюро електронний мікроскоп і все обладнання для лабораторії мікроскопії.
 У 1992 році М.Д. Андрєєв був призначений головним патологоанатомом МОЗ України і працював на цій посаді до 1998 року. М.Д. Андрєєв підготував і у 1992р. видав наказ МОЗ України №81 «Про розвиток та удосконалення патологоанатомічної служби в Україні», що ним керуються і донині.
 В 1994 році наказом міністра охорони здоров'я України Хмельницьке обласне патологоанатомічне бюро було реорганізоване в Державний патологоанатомічний Центр України, а М.Д. Андрєєв був призначений начальником Центру як головної установи всієї патологоанатомічної служби України.
 М.Д. Андрєєв у 1987 році нагороджений почесним знаком «Відмінник охорони здоров'я СРСР», у 1989 році рішенням Ради Міністрів України портрет М.Д. Андрєєва встановлено на Алеї Трудової Слави ВДНГ України. Президія Верховної Ради України в липні 1991 року надала йому почесне звання «Заслужений лікар України»
 У 1994 році М.Д. Андрєєв одним із перших на Україні обраний дійсним членом (академіком) Ньо-Йоркської Академії наук. Стаття про М.Д. Андрєєва внесена в Американський біографічний словник «Хто є хто в світі», 16 видання, 1999р., а також в біографічний довідник «Видатні люди ХХ сторіччя», який вийшов у 1999р. в Кембріджському Міжнародному Біографічному Центрі.
 М.Д. Андрєєв навчив нас, своїх лікарів, любити свою роботу, постійно вдосконалюватись, бути відповідальними і цілеспрямо-ваними. У Державному патологоанатомічному Центрі завжди були прекрасні умови для виконання наукових досліджень. Я, працюючи в Центрі, захистила кандидатську дисертацію у 1991 році і докторську дисертацію у 2003 році. М.Д. Андрєєв постійно здійснював консультативну допомогу.
 На сьогоднішній день Державний патологоанатомічний Центр України, що його очолює М.Д. Андрєєв, є передовим клініко-діагностичним закладом, де великий об’єм досліджуваного матеріалу при використанні сучасних методів морфологічної діагностики відкривають широкі можливості для проведення наукових досліджень. В патологоанатомічному Центрі застосовується понад 50 гістохімічних методик, значна частина з яких використовується у щоденній практичній роботі; проводиться імуногістохімічні дослідження матеріалу з використанням понад 60 імуномаркерів, кількість яких постійно збільшується. На базі Державного патологоанатомічного Центру України виконано п’ять кандидатських і одна докторська дисертація.
 М.Д. Андрєєв постійно передає свій досвід, свої знання молодим лікарям. Він знаходиться у повному розквіті сил та енергії. Хто працює поруч із ним, починає так само захоплюватись своєю справою, тому що Михайло Дмитрович заряджає всіх своєю енергією і ентузіазмом.
 Весь колектив Державного патологоанатомічного Центру України глибоко поважає і любить свого начальника. Ми, його колеги, учні від щирого серця бажаємо йому міцного здоров'я, творчих успіхів, натхнення і довгої плідної праці.

             Учениця М.Д. Андрєєва,
              головний науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії ДУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС, доктор мед. наук О.Г. Курик.

  
                                             ОСНОВНІ ДАТИ ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ
                                                            М.Д. АНДРЄЄВА

 Андрєєв Михайло Дмитрович – начальник Державного патологоанатомічного Центру України, головний патологоанатом Хмельницької області, кандидат медичних наук, заслужений лікар України, академік Нью-Йоркської Академії наук народився 21 листопада 1941 року в м. Хмельницькому.
 Андрєєв Михайло Дмитрович у 1966 році закінчив з відзнакою Тернопільський державний медичний інститут лікувальний факультет, з другого курсу займався науковою працею по патологічній анатомії, до закінчення інституту надрукував три роботи, виступав з доповідями на республіканських і всесоюзних конферен-ціях, підготував до 60 відсотків матеріалу для кандидатської дисертації.
 В липні 1966р. по направленню був прийнятий на роботу в Хмельницьку обласну лікарню на посаду завідуючого патологоанатомічним відділенням, а в листопаді цього ж року був призначений головним патологоанатомом Хмельницької області.
 В 1969 році організував одне із перших і кращих на Україні – обласне централізоване патологоанатомічне відділення.
 1973р. нагороджений «Бронзовою медаллю ВДНГ СРСР», дипломом ВДНГ СРСР за розробку та втілення методів прискорених гістологічних досліджень з використанням ультразвуку, сучасних методів організації роботи централізованого патологоанатомічного відділення обласної лікарні, на базі якого в 1974 році почав випробовувати сучасні моделі гістологічних автоматів Маріупольського заводу технологічного обладнання після підписання договору на наукову співпрацю.
 З 1970 року член Правління, а з 1974 року член Президії Наукового товариства патологоанатомів України. З 1972 року член Правління, а з 1979 року член Президії Наукового товариства патологоанатомів СРСР.
З 1978 року єдиний представник від України в Комісії при Головному патологоанатомі в Міністерстві охорони здоров'я СРСР, постійно залучався для підготовки наказів та різних нормативних документів патологоанатомічної служби, консультацій та ін. 
В 1975 році Центральна атестаційна комісія Міністерства охорони здоров'я України, як виняток, достроково присвоїла вищу атестаційну категорію за фахом. З 1982р. вища атестаційна категорія по організації охорони здоров'я.
В 1976р. рішенням Вченої Ради Інституту проблем онкології АН УРСР надана вчена ступень кандидата медичних наук за двома спеціальностями – патоморфологія і онкологія. Надрукував 126 на-укових праць.
З 1975 по 1981р. приймав найактивнішу участь (як співавтор) в проектуванні і будівництві унікального (по індивідуальному проекту) патологоанатомічного корпуса.
На базі цього корпуса наказом Міністерства охорони здоров'я СРСР в 1984 році створене перше та єдине (на той час) в Україні експериментальне самостійне патологоанатомічне бюро з метою впровадження сучасних форм організації патологоанатомічної служби (разом з обласним бюро 2 в Росії і 2 в Прибалтиці). Після найретельніших перевірок. досвід роботи Хмельницького обласного патологоанатомічного бюро був визнаний найкращим, і рішенням Колегії Міністерства охорони здоров'я СРСР на базі бюро в 1988 році проведена остання Всесоюзна робоча нарада усіх головних патологоанатомів Міністерств союзних республік СРСР, виданий наказ про організації самостійних патологоанатомічних бюро в усіх областях, містах СРСР. В 1984р. був призначений начальником Хмельницького обласного патологоанатомічного бюро.
 В 1989 році разом з фахівцями-економістами МОЗ СРСР, м. Москви розробив і вперше в СРСР впровадив в діяльність Хмельницького обласного патологоанатомічного бюро новий господарський механізм з відповідним економічним обґрунтуванням вартості морфологічних досліджень в залежності від складності, кількості і якості роботи.
Цей досвід був визнаний найкращим для патологоанатомічної служби СРСР, України і був однією з причин проведення в м. Хмельницькому в грудні 1991 року Міністром охорони здоров'я України наради по впровадженню нових економічних важелів управління і господарювання в медицині для начальників обласних, міських управлінь охорони здоров'я, заступників Міністра, начальників управлінь Міністерства охорони здоров'я, ректорів медичних ВУЗів України. За впровадження сучасних форм організації, успіхи в роботі Міністр охорони здоров'я Спіженко Ю.П. після закінчення наради подарував обласному патологоанатомічному бюро електронний мікроскоп і все обладнання для лабораторії електронної мікроскопії, ксерокопіювальний апарат.
 У лютому 1992р. був призначений Головним патологоанато-мом МОЗ України і працював до травня 1998р. В тому ж році нагороджений грамотою Міністерства охорони здоров'я України, а також у 2001році. Автор першого наказу МОЗ по удосконаленню патологоанатомічної служби в незалежній Україні.
 В 1994 році, після ретельної підготовки, наказом Міністра охорони здоров'я України Хмельницьке обласне патологоанатомічне бюро було реорганізоване в перший та єдиний в Україні Державний патологоанатомічний Центр України для іспитів нової апаратури, втілення сучасних діагностичних технологій, передових форм роботи. Це був логічний та закономірний шлях подальшого розвитку і удосконалення патологоанатомічної служби України.
 На базі обласного патологоанатомічного бюро та Державного патологоанатомічного Центру України лікарями було захищено 6 дисертацій кандидатів медичних наук і 1 дисертація доктора медичних наук.
 В 1987 році нагороджений почесним знаком «Відмінник охорони здоров'я СРСР».
В 1989 році рішенням Ради Міністрів України портрет Андрєєва М.Д. встановлено на Алеї Трудової Слави ВДНГ України.  
Президія Верховної Ради України в липні 1991 року надала почесне звання «Заслужений лікар України»
 В грудні 1994 році одним із перших на Україні, обраний дійсним членом (академіком) Нью-Йоркської Академії наук.
Стаття про Андрєєва М.Д. внесена в Американський біографічний словник «Хто є хто в Світі» 16 видання 1999р. («Who’s who in the World» 16th Edition 1999), а також в біографічний довідник «Видатні люди ХХ сторіччя» («Outstanding People of the 20th Century»), який вийшов в другій половині 1999р. в Кембріджському Міжнародному Біографічному Центрі (Англія), а також в біографічний довідник (США) 500 видатних умів початку 21 сторіччя («500 Great Minds of the Early 21st Century», 2001).
В даний час в роботу Державного патологоанатомічного Центру втілюються сучасні цифрові та імуногістохімічні діагностичні методи дослідження. Завершена підготовча робота до переходу Центру на сучасні економічні методи господарювання та управління.
Балансовою комісією за підсумками роботи за 2008-11 роки робота Державного патологоанатомічного Центру України оцінена надзвичайно позитивно. Начальник Центру та головний бухгалтер «за багаторічну сумлінну працю, досягнення значних результатів за підсумками фінансово-господарської діяльності, вагомий особистий внесок в організацію та надання медичної допомоги населенню області, розвиток галузі охорони здоров'я» - 15 червня 2008 року нагороджені Грамотами Хмельницької обласної ради.
Крім того в тому ж 2008 році начальник Державного патологоанатомічного Центру України нагороджений почесною грамотою обласного управління охорони здоров'я, а також почесною грамотою Асоціації патологів України.
В 2009р. колектив Державного патологоанатомічного Центру України нагороджений грамотами голови обласної державної адміністрації, голови обласної Ради; а начальник Центру нагороджений Почесною грамотою Міністерства охорони здоров'я України.
В 2010р. начальник Державного патологоанатомічного Центру України нагороджений Почесною грамотою обласного управління охорони здоров'я.
В 2011р. М.Д. Андрєєв нагороджений Почесними грамотами голови обласної державної адміністрації, Асоціації патологів України, міського голови, обласного управління охорони здоров'я.

 

                                                 ЕТАПИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО

                                        ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНОГО ЦЕНТРУ УКРАЇНИ

1966 рік       Патологоанатомічне відділення Хмельницької обласної лікарні; 1 лікар, 1 лаборант, 2     санітари; дослідження операційного матеріалу – 835 хворих, 2450 гісто-логічних досліджень

1969 рік       Перше в Україні створене Хмельницьке обласне цен-тралізоване патологоанатомічне відділення

1974 рік       Обласне централізоване патологоанатомічне відділе-ння призначено школою передового досвіду України, Бронзова медаль, Диплом ВДНГ СРСР, діагностичні дослідження 6899 хворим, 31049 гістологічних дослід-жень. 12 гістохімічних методик. 
Початок іспитів гістологічних автоматів.

1974-1981    роки Проектування та будівництво унікального (по індиві-дуальному проекту) патологоанатомічного корпуса (першому в бувшому СРСР).

1984 рік       1 липня Створення першого та єдиного в Україні експеримен-тального самостійного Хмельницького обласного пато-логоанатомічного бюро (Наказ МОЗ СРСР). Діагно-стичні дослідження 13153 хворим, 59191 гістологічне дослідження, 19 гістохімічних методик.

1988 рік       Виїзна нарада МОЗ СРСР і МОЗ УРСР в Хмельни-цькому. Наказ МОЗ СРСР про створення самостійних патологоанатомічних бюро на всій території СРСР, а також Хмельницьке обласне патологоанатомічне бюро призначено школою передового досвіду СРСР. Діагностичні дослідження – 23470 хворих, 97042 гістологічних досліджень, 28 гістохімічних методик.


1989 рік       Вперше в СРСР (серед усіх патологоанатомічних зак-ладів) впроваджено в діяльність Хмельницького облас-ного патологоанатомічного бюро новий господарський механізм з відповідним економічним обґрунтуванням вартості морфологічних досліджень.

1994 рік       Створення першого та єдиного в Україні Державного патологоанатомічного Центру в Україні, як головної установи патологоанатомічної служби України (Наказ МОЗ України від 02.12.1994р, №300)

1995 рік       Диплом Дійсного члена (академіка) Нью-Йоркської Академії наук начальнику Державного патологоана-томічного Центру України. Діагностичні дослідження 32700 хворих, 121569 гістологогічних досліджень, 47 гістохімічних методик. В штатному розпису Центру 77 лікарів, всього 255 співробітників.

2005 рік       Вперше в західному регіоні України (6 інститутських центрів) впроваджено імуногістохімічні дослідження (4 моноклональні антитіла), Початок наукової співпраці з лабораторією «Asterand» м.Детройт США. Підготов-лені всі необхідні документи для переходу на новий господарський механізм.

2008 рік      Перша серед патологоанатомічних закладів України лі-цензія МОЗ України на медичну практику

2011 рік      Діагностичні дослідження для більше 50000 хворих, 182000 гістологічних досліджень для хворих всіх лі-карень та поліклінік м. Хмельницького та 17 районів області (міські та сільські мешканці). Втілено в роботу 60 гістохімічних методів та збільшена кількість діагностичних імуногістомічних досліджень 54 моно-клональних антитіл

 
                                                    ХРОНОЛОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 
                                                   НАУКОВИХ ПРАЦЬ М.Д. АНДРЄЄВА

1964

1. Андреев М.Д. Анализ материалов секций умерших от болезни ор-ганов кровотворения в Тернопольской областной больнице за 1959-1963гг. / М.Д. Андреев, Л.В. Офштейн // VII науч. студен-ческая конф. Тернопольского медицинского института: тезисы докладов.- Тернополь, 1964.- С. 21-22.

1965

2. Андреев М.Д. Об изменениях в сердце и легких кроликов при лу-чевой болезни / М.Д. Андреев, Л.В. Офштейн // VIII науч. сту-денческая конф. Тернопольского медицинского института: тезисы докладов.- Тернополь, 1965.- С. 13-15.

1966

3. Андреев М.Д. О перифокальных изменениях при раке легких / М.Д. Андреев // ІХ науч. студенческая конф. Тернопольского государственного медицинского института: тезисы докладов.- Тернополь, 1966.- С. 13-15.

1968

4. Морфологическая характеристика хронических воспалительных процессов в легких у детей (исследования операционного мате-риала) / М.Д. Андреев // І науч.-практ. конф. детских патолого-анатомов Украинской ССР.- Харьков, 1968.- С. 116-118.

1970

5. Андреев М.Д. Морфологическая характеристика перифокальных изменений при раке легких / М.Д. Андреев // Материалы науч.- практ. конф. врачей Хмельницкой области.- К., 1970.- С. 81-85.

6. Андреев М.Д. О морфологическом обосновании ошибочной при-жизненой диагностики рака легкого / М.Д. Андреев, А.Т. Хазанов // Вопросы онкологии, профессиональных и других заболеваний: материалы І-го съезда патологоанатомов Украины.- Донецк, 1970.- С. 95-96.

1971

7. Андреев М.Д. Морфологические обоснования прижизненной ди-агностики рака легкого / М.Д. Андреев, А.Т. Хазанов // Труды І съезда патологоанатомов Украинской ССР.- К., 1971.- С. 45-47.

1972

8. О первичных злокачественных опухолях сердца / М.Д. Андреев, Н.П. Чернобровый, Б.П. Шаталюк, Я.З. Железняк // Клиническая хирургия.- 1972.- №4.- С. 79.

1975

9. Андреев М.Д. Морфологическая характеристика перифокальных изменений при раке легкого / М.Д. Андреев // Врачебное дело.- 1975.- №12.- С. 59-63.

10. Андреев М.Д. О взаимосвязи хронической пневмонии и рака лег-ких / М.Д. Андреев // Пульмонология.- К., 1975.- Вып.2.- С. 158-160.

11. Андреев М.Д. Первичный легочный гемосидероз / М.Д. Андреев, Б.О. Рехтман, В.Я. Кованькова // Клиническая медицина.- 1975.- №4.- С. 118-122.

12. Андреев М.Д. Перифокальные изменения при раке легкого / М.Д. Андреев // Труды Ленинградского науч. общества патологоана-томов.- Ленинград, 1975.- Вып. 16.- С. 232-237.

1976

13. Андреев М.Д. Морфологическая характеристика изменений сосу-дов малого круга кровообращения при раке легких / М.Д. Андреев // ІІ Съезд патологоанатомов Украинской ССР.- Черновцы, 1976.- С. 26-27.

14. Андреев М.Д. Патологическая морфология перифокальных из-менений при раке легкого: автореф. дис. на соискание учен. сте-пени канд. мед. наук по спец. 14.00.14 «Онкология» / М.Д. Ан-дреев.- Институт проблем онкологии АН УССР, 1976.- 18с.

1977

15. Андреев М.Д. Осложнения при катетеризации подключичной ве-ны у детей с разлитым перитонитом / М.Д. Андреев, Е.Е. Дацюк // Клиническая хирургия.- 1977.- №12.- С. 56.

16. Андреев М.Д. Реактивные изменения макро-и микроциркулятор-ного русла легких при периферическом раке / М.Д. Андреев // Морфология. Патология органов дыхания и сердечно-сосудис-той системы.- К., 1977.- Вып. 4.- С. 3-6.

1978

17. Андреев М.Д. Модифицированный метод ускоренной обработки маленьких кусочков опухоли с применением ультразвука / М.Д. Андреев // Современные методы морфологического исследования в теоретической и практической онкологии: материалы Все-союзной конф. АН Грузинской СССР.- Тбилиси, 1978.- С. 21-23.

1981

18. Андреев М.Д. О некоторых гистохимических особенностях пери-фокальных изменений при раке легкого на относительно ранних этапах развития опухоли / М.Д. Андреев // Проблемы кардиологии, онкологии, инфекций: тезисы докл. ІІІ съезда патологоанатомов УССР.- Ивано-Франковск, 1981.- С. 6-8.

19. Андреев М.Д. Цитоморфологические исследования реакции стромы эндометрия при предопухолевых и опухолевых процессах / М.Д. Андреев, М.Я. Злотник // Проблемы кардиологии, онко-логии, инфекций: тезисы докл. ІІІ съезда патологоанатомов УССР.- Ивано-Франковск, 1981.- С. 4-6.

1982

20. Ультразвук в патологоанатомической практике. Приготовление срезов (точка микротомных ножей алмазной пастой: обобщен опыт работы М.Д. Андреев // Научная организация труда и рационализация в патологоанатомическом отделении.- М., 1982.- С. 10, 14.

1983

21. Андреев М.Д. Изучение опухолевого ангиогенеза и особенностей ангиоархитектоники папиллярных опухолей методом реконструк-ции с использованием окулярной сетки / М.Д. Андреев, И.М. Дми-трук // Современные методы морфологического исследования в теоретической и практической охкологии: тезисы докл. Всесоюз-ной конф.- Тбилиси, 1983.- С. 110-112.

22. Особенности течения рака желчного пузыря у лиц пожилого и старческого возраста / Н.П. Чернобровый, А.П. Подопригора, Б.П. Шаталюк, Л.М. Решетов, М.Д. Андреев // Клиническая хирургия.- 1983.- №5.- С. 31.

23. Первичный рак двенадцатиперстной кишки / А.П. Подопригора, М.Д. Андреев, В.П. Кокошко, В.В. Власов // Клиническая хи-рургия.- 1983.- №5.- С. 3-4.

1984

24. Андреев М.Д. Ангиогенез в первичных эпителиальных опулолях мочевого пузыря / М.Д. Андреев, И.М. Дмитрук // Пато- и морфо-генез хронических заболеваний: тезисы докл. VII конф. патолого-анатомов Латвийской ССР.- Рига, 1984.- С. 58.

1986

25. Андреев М.Д. Маркеры эндотелия и характер дифференцировки сосудистого русла экзофитнорастущих переходноклеточных опу-холей мочевого пузыря / М.Д. Андреев, И.М. Дмитрук // IV съезд патологоанатомов Украинской ССР.- Донецк, 1986.- С. 156.

26. Андреев М.Д. Случай гистоцитомы (злокачественной фибросар-комы) легкого / М.Д. Андреев, Б.И. Шлаин // Грудня хирургия.- 1986.- №4.- С. 94-96.

27. Андреев М.Д. Хмельницкое обласное патолоанатомическое бюро – опыт работы, перспективы / М.Д. Андреев // IV съезд патолого-анатомов Украинской ССР: тезы докл.- Донецк, 1986.- С. 6-8.

1987

28. Андреев М.Д. Первичная злокачественная лимфома легкого у бо-льного туберкулезом / М.Д. Андреев, Б.И. Шлаин // Проблемы туберкулеза.- 1987.- №10.- С. 73-74.

1988

29. Андреев М.Д. Случай гистиоцитомы (злокачественной фибро-ксантомы) легкого / М.Д. Андреев, Б.И. Шлаин // Грудная хирургия.- 1988.- №4.- С. 94-96.

1989

30. Андреев М.Д. Морфологические обоснования дренирования бры-жеечных синусов / М.Д. Андреев, В.О. Мильков, В.Н. Крупяк, В.В. Власов, Ю.Т. Ахтемийчук // Депонировано во ВНИИМИ.-М., 1989.- С. 8.

1990

31. Дренирование брюшной полости при гнойном перитоните: информ. листок / сост. М.Д. Андреев, В.В. Власов.- М., 1990.- 2с.

32. Андреев М.Д. Опыт совершенствования организационных основ патологоанатомической службы области как один из факторов улучшения качества организации медицинской помощи населению / М.Д. Андреев, Н.Г. Гойда // материалы ІІ-го съезда социальных гигиенистов и организаторов здравоохранения Украины.- К., 1990.- Ч.1.- С. 87-90.

1992

33. Андреев М.Д. Морфология и классификация бронхоэктатической болезни / М.Д. Андреев // Бронхоэктатическая болезнь.- К., 1992.- С. 12-36.

1993

34. Андреев М.Д. Актуальные вопросы организации патологоанато-мической службы в Республике / М.Д. Андреев // ХХІ Межобла-стная научно-практическая конф.- Харьков-Полтава, 1993.

1995

35. Андреев М.Д. Морфометрический анализ структур вневорсин-чатого цитотрофобласта в плаценте при поздних токсикозах бере-менности / М.Д. Андреев, Е.Г. Курик // Актуальные проблемы дет-ской патологии: материалы VIII пленума координационного со-вета ассоциации патологов Украины.- Симферополь, 1995.- С. 6-7.

1998

36. Андрєєв М.Д. Випадок розходження клінічного і патологічного діагнозів за основним захворюванням: що за ним криється? / М.Д. Андрєєв, В.Т. Попик, В.П. Кокошко // Актуальні питання меди-цини: матеріали респ. наук.-прак. конф., присвяченої 50-річчю Хмельницької обласної лікарні.- Хмельницький, 1998.- Ч.1.- С. 149-150.

37. Андрєєв М.Д. Морфометричний аналіз структур позаворсинко-вого цитотрофобласту в плаценті при ізоімунному конфлікті ма-тері та плоду / М.Д. Андрєєв, О.Г. Курик, Т.В. Полякова // Судинні та онкологічні захворювання: морфогенез та екологічний парфо-морфоз: матеріали конгресу патологів України. – Винниця, 1998.- С. 72.

38. Андрєєв М.Д. Морфофункціональна характеристика периферич-ного цитотрофобласту в плаценті при пізніх гестозах вагітності / М.Д. Андрєєв, О.Г. Курик, Т.В. Полякова // Актуальні питання медицини: матеріали респ. наук.-прак. конф., присвяченої 50-річчю Хмельницької обласної лікарні.- Хмельницький, 1998.- Ч.2.- С. 32.

39. Андреев М.Д. Хирургическое лечение ожогов / М.Д. Андреев, В.М. Таран / 10-й конгресс интернационального общества комбус-тиологов.- Израиль; Иерусалим, 1998.- С. 18.

40. Імунотерапевтичне дослідження як критерій ефективності ліку-вання хворих на рік / М.Д. Андрєєв, Г.Й. Дробнер, І.О. Пірожок [та ін.] // Актуальні питання медицини: матеріали респ. наук.-прак. конф., присвяченої 50-річчю Хмельницької обласної лікарні.- Хмельницький, 1998.- Ч.1.- С. 81-82.
 
1999

41. Андреев М.Д. Морфология и классификация бронхоэктатической болезни / М.Д. Андреев, Е.Г. Курик // Вчені Поділля: матеріали респуб. наук.-практ. конф; присвяченої 55-річчю визволення Ук-раїни від фашистських загарбників.- Хмельницький; Вінниця, 1999.- Ч.2.- С. 162-166.

42. Андрєєв М.Д. Морфологічні зміни в наднирниках у дітей з вродженими вадами сердця / М.Д. Андрєєв, Т.В. Полякова // Віс-ник морфології.- 1999.- №4.- С. 152-153.

43. Андрєєв М.Д. Морфометрична харектеристика судин плаценти та легенів у новонароджених з вродженими вадами сердця / М.Д. Андрєєв, Т.В. Полякова // Вісник ВДМУ.- 1999.- №4

44. Андрєєв М.Д. Морфометричний аналіз структур периферичного цитотрофобласту в плаценті при пізніх гестозох вагітності / М.Д. Андрєєв, О.Г. Курик, Т.В. Полякова / Український журнал пато-логії.- 1999.- №1.- С. 19-22.

45. Андреев М.Д. Морфологичекий анализ структур вневорсинчатого цитотрофобласта в плаценте при сахарном диабете у матери / М.Д. Андреев, Е.Г. Курик, Т.В. Полякова // Новое в патологии: теория и практика: материалы науч.-практ. конф.- Симферополь, 1999.- С. 1-2.

46. Андрєєв М.Д. Морфофункціональна характиристика структур пе-риферичного цитотрофобласту в плаценті при деяких усклад-неннях вагітності / М.Д. Андрєєв, О.Г. Курик, Т.В. Полякова // Вчені Поділля: матеріали респуб. наук.-практ. конф; присвяченої 55-річчю визволення України від фашистських загарбників.- Хмельницький; Вінниця, 1999.- Ч.2.- С. 121-123.

47. Андреев М.Д. Реактивные изменения макро-микроциркулятор-ного русла легких при раке (исследования операционного и аутоп-сийного материала) / М.Д. Андреев // Вчені Поділля: матеріали респуб. наук.-практ. конф; присвяченої 55-річчю визволення Ук-раїни від фашистських загарбників.- Хмельницький; Вінниця, 1999.- Ч.2.- С. 142-146.

48. Андреев М.Д. Характеристика структур вневорсинчатого цито-трофобласта в плаценте при изоиммунном конфликте материи и плода / М.Д. Андреев, Е.Г. Курик, Т.В. Полякова // Тезисы ІІ съезда международного союза ассоциации патологоанатомов.- М., 1999.- С. 11-12.

2000

49. Андрєєв М.Д. Морфологічні особливості плаценти у новонарод-жених із вродженими вадами серця / М.Д. Андрєєв, Т.В. Полякова, О.Г. Курик // Вісник ВДМУ ім. М.І. Пирогова.- 2000.- Т.4, №1.- С. 5-6.

50. Андрєєв М.Д. Морфолометричний аналіз периферичного цито-трофобласту в плаценті при ізоімунному конфлікті матері і плоду / М.Д. Андрєєв, О.Г. Курик, Т.В. Полякова // Вісник морфології.- 2000.- Т.6, №1.- С. 49-50.

51. Андрєєв М.Д. Шляхи і перспективи розвитку патологоанатомічної служби Хмельницької області / М.Д. Андрєєв, А.К. Пінчук // Ук-раїнський журнал патології.- 2000.- №1.- С. 126-128.

2001

52. Андрєєв М.Д. Вивчення структурних змін в легенях при вродже-них вадах серця у дітей / М.Д. Анедрєєв. О.Г. Курик // Академіки та члени-кореспонденти України: вибрані фундаментальні наукові праці.- Вінниця-Хмельницький, 2001.- С. 148-156.

53. Андреев М.Д. Лиофилизированный ксенодермотрансплантат в ле-чении ожогов / М.Д. Андреев, В.М. Таран // 21-й конгресс фран-цузкого общества комбустиологов.- Лион, 2001.- С. 210.

54. Андрєєв М.Д. Периферійний цитотрофобласт в плаценті в нормі і при патології / М.Д. Андрєєв, О.Г. Курик // Заслужені винахідники та раціоналізатори України: вибрані фундаментальні наукові праці.- Вінниця; Хмельницький, 2001.- С. 149-155.

2003

55. Андрєєв М.Д. Морфометричний аналіз судинного русла плаценти та легенів у новонароджених при вроджених вадах серця / М.Д. Андрєєв // Галицький лікарський вісник.- 2003.- Т.10, №4.- С. 113.

2004

56. Андрєєв М.Д. Методи морфологічної діагностики інфекції Heli-cobacter pylori в слизовій оболонці шлунка / М.Д. Андрєєв, О.Г. Курик // Український медичний альманах.- 2004.- Т.7, №6.- С. 7-8.

2005

57. Андрєєв М.Д. АПУД – клітини молочної залози в нормі, при дис-гормональних процесах / М.Д. Андрєєв, В.В. Баздирєв, О.Г. Курик // Український морфологічний альманах.- 2005.- №4.- С. 113-117.

58. Андрєєв М.Д. АПУД – клітини передміхурової залози в нормі, при гіперпластичних і пухлинних процесах / М.Д. Андрєєв, О.В. Прокоп’юк, О.Г. Курик // Архів клінічної медицини.- 2005.- №2.- С. 37-41.

59. Андрєєв М.Д. АПУД – клітини шлунково-кишкового тракту та продукти їхнього синтезу / М.Д. Андрєєв, Д.П. Бевза, О.Г. Курик // Вісник ВНМУ.- 2005.- №9.- С. 320-326.

60. Андрєєв М.Д. Внутрішньоутробна генералізована цитомегало-вірусна інфекція / М.Д. Андрєєв, М.С. Коблик, О.Г. Курик // Архів клінічної медицини.- 2005.- №2.- С. 96-98.

61. Андрєєв М.Д. Вроджений ідіопатичний фіброзуючий альвеоліт у новонародженого / М.Д. Андрєєв, М.С. Коблик, О.Г. Курик // Ар-хів клінічної медицини.- 2005.- №2.- С. 93-94.

62. Андрєєв М.Д. Дані морфометричного аналізу нейроендокринної системи слизової оболонки шлунка при хронічному гастриті, хронічній виразці і раку шлунка / М.Д. Андрєєв, О.Г. Курик, В.В. Баздирєв // Запорізький медичний журнал.- 2005.- №3.- С. 89-90.

63. Андрєєв М.Д. Ідіопатичний гемосидероз легень у одинадцятиріч-ного хлопчика / М.Д. Андрєєв, М.С. Коблик, О.Г. Курик // Архів клінічної медицини.- 2005.- №2.- С. 95-96.

64. Андрєєв М.Д. Інфекція Helicobacter pylori у хворих на хронічний холецистит / М.Д. Андрєєв, О.Г. Курик // Архів клінічної меди-цини.- 2005.- №1.- С. 44-45.

65. Андрєєв М.Д. Морфологічні прояви лікувального патоморфозу злоякісних пухлин / М.Д. Андрєєв, О.Г. Курик // Українські медичні вісті: тези доповідей ювілейного з’їзду ВУЛТ.- Івано-Франківськ, 2005.- Т.6.- С. 279.

66. Андрєєв М.Д. Морфометричне дослідження легенів (визначення спів – відношення об’єму альвеолярної та інтерстиціальної тка-нини) при природжених вадах серця у дітей / М.Д. Андрєєв, Т.В. Полякова, О.Г. Курик // Лікарська справа.- 2005.- №1-2.- С. 29-31.

67. Андрєєв М.Д. Муковісцидоз у дитини 3-х місячного віку (випадок з практики) / М.Д. Андрєєв, Т.В. Полякова, Т.В. Сергєєва // Га-лицький лікарський вісник.- 2005.- Т.12, №4.- С. 115-117.

68. Андрєєв М.Д. Синдром Гудпасчера в клініко-патологоанатомічній практиці / М.Д. Андрєєв, О.Г. Курик, В.В. Баздирєв // Архів клініч-ної медицини.- 2005.- №1.- С. 75-76.

69. Андрєєв М.Д. Ступень колонізації Helicobacter pylori слизової оболонки шлунка в гастропробіоптатах при виразці і раку шлунка / М.Д. Андрєєв, О.Г. Курик // Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина».- 2005.- Вип. 24.- С. 80-82.

70. Андрєєв М.Д. Сучасні уявлення про роль інфекції Helicobacter pylori в етіології і патогенезі дуоденальної виразки / М.Д. Андрєєв, О.Г. Курик, В.В. Баздирєв // Галицький лікарський вісник.- 2003.- Т.12, №3.- С. 119-121.

71. Андрєєв М.Д. Ультраструктурні зміни як прояв лікувального па-томорфозу раку ободової кишки під впливом селективної вну-трішньоартеріальної поліхіміотерапії / М.Д. Андрєєв, О.Г. Курик, В.В. Баздирєв // Клінічна анатомія та оперативна анатомія та оперативна хірургія.- 2005.- Т., №4.- С. 15-18.

72. Використання локаоьної гіпертермії в комплексному лікуванні ра-ку шлунка / М.Д. Андрєєв, О.Г. Курик, К.О. Галахін, Г.М. Кози-цька // Вісник ВНМУ.- 2005.- Вип.9(1).- С. 109-112.

73. Визначення протипухлинної ефективності передопераційної селек-тивної внутрішньоартеріальної поліхіміотерапії у поєднанні з променевою терапією і штучного гіперглікемією в лікуванні хворих на рак шлунка / М.Д. Андрєєв, О.Г. Курик, К.О. Галахін [та ін.] // Архів клінічної медицини.- 2005.- №2 - С. 62-65.

74. Використання штучної гіперглікемії в комбінованому лікуванні злоякісних пухлин травного тракту / М.Д. Андрєєв, О.Г. Курик, К.О. Галахін [та ін.] // Буковинський медичний вісник.- 2005.- №2.- С. 62-64.

75. Вплив гормонів APUD-системи на пухлинний ріст / М.Д. Андрєєв, О.Г. Курик, Л.В. Бондар [та ін.] // Галицький лікарський вісник.- 2005.- Т.12, №4.- С. 144-147.

76. Морфологічне обгрунтування високої частоти ускладнень пер-форації і пенетрації постбульбарної дуоденальної виразки / М.Д. Андрєєв, О.Г. Курик, В.С. Бартко [та ін.] // Патологія.- 2005.- Т.2, №2.- С. 67-68.

77. Андрєєв М.Д. Морфологічні зміни при геморагічному і гнійному панкреонекрозі / М.Д. Андрєєв, О.Г. Курик // Галицький лікарсь-кий вісник.- 2005.- №1.- С. 45-46.

78. Морфологічні методи дослідження APUD-системи / М.Д. Андрєєв, О.Г. Курик, Д.П. Бевза [та ін.] // Вісник морфології.- 2005.- Т.11, №2.- С. 342-344.

79. Морфометричний аналіз елементів нейроендокринної та імунної систем слизової оболонки шлунка в нормі та при аденокарциномах шлунка / М.Д. Андрєєв, Д.П. Бевза, О.Г. Курик, В.В. Лотоцький // Український медичний альманах.- 2005.- Т.8, №6.- С. 18-19.

80. Патоморфологічні зміни при гострому панкреатиті як ускладненні дуоденектомії з приводу хронічної постбульбарної дуоденальної виразки з кровотечею / М.Д. Андрєєв, О.Г. Курик, Я.Я. Цвігун [та ін.] // Патологія.- 2005.- Т.2, №2.- С. 69-71.

81. Стан структур периферичного цитотрофобласту в плаценті при передчасному її відшаруванні / М.Д. Андрєєв, О.Г. Курик, В.В. Баздирєєв, О.В. Каленська // Патологія.- 2005.- Т.2, №3.- С. 58-60.

2006

82. Андрєєв М.Д. АПУД-система легенів / М.Д. Андрєєв, Л.В. Боднар, О.Г. Курик // Буковинський медичний вісник.- 2006.- Т.10,№1.- С. 88-93.

83. Андрєєв М.Д. Імуноморфологічне визначення складових ком-понентів бронхоасоційованої лімфоїдної тканини при хронічних обструктивних захворюваннях легенів / М.Д. Андрєєв, Ю.П. Артиш, О.Г. Курик // Галицький лікарський вісник.- 2006.- Т.13, №4.- С. 7-8.

84. Андреев М.Д. Качественное определение эндокринных клеток в кариномах предстательной железы / М.Д. Андреев, О.В. Проко-пьюк, Е.Г. Курик // Актуальные проблемы морфологии: сб. трудов Междунар. науч.-практ. конф.- Минск, 2006.- С. 129-130.

85. Андреев М.Д. Морфологические изменения атриовентрикуляр-ного узла при остром инфаркте миокарда / М.Д. Андреев, Л.В. Боднар, Е.Г. Курик // Актуальные проблемы морфологии: сб. трудов Междунар. науч.-практ. конф.- Минск, 2006.- С. 28-29.

86. Андрєєв М.Д. Морфофункціональна характеристика периферич-ного цитотрофобласта в плаценті при цукровому діабеті у матері / М.Д. Андрєєв, Т.В. Полякова, О.Г. Курик // Клінічна анатомія та оперативна хірургія.- 2006.- №2.- С. 13-14.

87. Андреев М.Д. Эндокринные клетки пилорического и антрального отделов желудка при карциномах желудка / М.Д. Андреев, Д.П. Бевза, Е.Г. Курик // Актуальные проблемы морфологии: сб. трудов Междунар. науч.-практ. конф.- Минск, 2006.- С. 21-22.

88. Стан АПУД-системи легенів, уражених пухлинним процесом / М.Д. Андрєєв, Л.В. Боднар, О.Г. Курик, В.В. Лотоцький // Ук-раїнський медичний альманах.- 2006.- Т.9, №1.- С. 31-32.

89. Формування нейроендокринної та імунної систем передміхурової залози в пренатальному періоді онтогенезу / М.Д. Андрєєв, О.В. Прокоп’юк, О.Г. Курик, В.В. Лотоцький // Буковинський медич-ний вісник.- 2006.- Т.10,№1.- С. 77-78.

2007

90. Андрєєв М.Д. Визначення об’ємного вмісту периферичного цито-трофобласту в плаценті при ерн-гестозах / М.Д. Андрєєв, О.Г. Курик, В.В. Баздирєв // Сучасні методичні підходи до аналізу ста-ну здоров'я: тези Всеукраїнської наук.-практ. конф.- Луганськ, 2007.- С. 85-86.

91. Андрєєв М.Д. Гістологічний метод визначення ефективності передопераційного терапевтичного лікування раку шлунка / М.Д. Андрєєв, О.Г. Курик, В.В. Баздирєв // Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гастроентерології: матеріали наук. симпозіуму.- Чернівці, 2007.- С. 90-91.

92. Андрєєв М.Д. Кількісне визначення апудоцитів у злоякісних пух-линах. Патологоанатомічна діагностика хвороб людини: здобутки, проблеми, перспективи / М.Д. Андрєєв, С.В. Вітковська, В.П. Лукова // Материали Всеукраїнської наук.- практ. конф.- Чернівці, 2007.- С. 54.

93. Андрєєв М.Д. Ультраструктурні прояви лікувального патоморфо-зу раку шлунка при інтратуморальній хіміотерапії / М.Д. Андрєєв, О.Г. Курик, В.В. Баздирєв // Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гастроентерології: матеріали наук. симпозіуму.- Чернівці, 2007.- С. 111-112.

94. Вплив передопераційної селективної внутрішньоартеріальної полі-хіміотерапії у поєднанні з променевою терапією на морфологічний стан аденокарцином шлунка / М.Д. Андрєєв, О.Г. Курик, В.В. Баз-дирєв, Ю.П. Онуфрійчук // Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гастроентерології: матеріали наук. симпозіуму.- Чернівці, 2007.- С. 112.

95. Синдром фокомелії-тромбоцитопенії (випадок з практики) / М.Д. Андрєєв, Т.В. Полякова, В.М. Більчук, Т.В. Сергєєва, Л.І. Перебийніс // Український медичний альманах.- 2007.- Т.10, №5.- С. 146-147.

96. Ступень колонізації Helicobacter pylori слизової оболонки шлунка при виразці у дітей / М.Д. Андрєєв, О.Г. Курик, В.В. Баздирєв, Ю.П. Онуфрійчук // Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гастро-ентерології: матеріали наук. симпозіуму.- Чернівці, 2007.- С. 113.

2008

97. Андрєєв М.Д. Випадок туберкульозу діагностованого прри дос-лідженні гастобіоптата (випадок з практики) / М.Д. Андрєєв, О.Г. Курик, В.Д. Кащенко // Архів клінічної медицини.- 2008.- №1.- С. 58.

2009

98. Андрєєв М.Д. Новий господарський механізм, як шлях і перспек-тива розвитку патологоанатомічної служби України на прикладі діяльності Державного патологоанатомічного Центру України / М.Д. Андрєєв // Охорона здоров'я України.- 2009.- 32.- С. 133-135.

99. Андрєєв М.Д. Стравохід Баррета: сучасні морфологічні аспекти / М.Д. Андрєєв, О.Г. Курик // Хірургія України. – 2009.- №4.- С. 105-108.

100. Нанотехнології і чотири основні фактори здоров'я і довголіття людства на землі. Роль і значення інтелектуальної власності в ін-новаційному розвитку економіки / М.Д. Андрєєв, І.М. Азарський, О.О. Азарська // Матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф.- Хмельницький, 2009.- С. 10-80-184.

101. Оперативный «зигзагообразный» разрез для вскрытия суставного панориция, предложенного авторами / М.Д. Андреев, И.Н. Азарский, В.М. Мороз [и др.] // Домашний доктор – здоровье и долголетие от нанотехнологий.- К.; Хмельницкий, 2009.- С. 123-129.

102. Психология и этика врача / М.Д. Андреев, И.Н. Азарский, В.М. Мороз [и др.] //- Винница-; Хмельницкий, 2009.- 68с.

103. Симптом Азарского (И.Н. Азарского) при остром аппендиците / М.Д. Андреев, И.Н. Азарский, В.М. Мороз [и др.] // Домашний доктор – здоровье и долголетие от нанотехнологий.- К.; Хмельниц-кий, 2009.- С. 118-122.

2010

104. Аналіз кількості поліпів товстої кишки у дітей за даними колонобіопсій (2005-2009рр.) / М.Д. Андрєєв, О.М. Рудь, І.Ю. Олійник, О.Г. Курик // Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гастроентерології: матеріали 2-го наук. симпозіуму.- Чернівці, 2010.- С. 47-48.

105. Аналіз метапластичних і диспластичних змін слизової обо-лонки шлунка і стравоходу за диними езофагогастробіопсій на базі Державного патологоанатомічного Центра України м.Хмельниць-кий за період 2004-2008рр. / М.Д. Андрєєв, О.М. Рудь, І.Ю. Олійник, О.Г. Курик // Клінічна анатомія і оперативна хірургія.- 2010.- №1.- С. 40-45.

106. Визначення ступеню колонізації Helicobacter pylori в гастро-біоптатах при хронічному атрофічному гастриті у пацієнтів віком до 18 років / М.Д. Андрєєв, О.Г. Курик, В.В. Баздирєв, Г.М. Ко-зицький // Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гастроентерології: матеріали 2-го наук. симпозіуму.- Чернівці, 2010.- С. 36-37.

107. Гіперплазія ендокринних клітин слизової оболонки шлунка при хронічному атрофічному хелікобактерному гастриті та дуоденаль-ній виразці / М.Д. Андрєєв, І.Ю. Олійник, О.Г. Курик, О.М. Рудь // Таврический медико-биологический вестник.- 2010.- Т.13, №4.- С. 123-125.

108. Поліпи товстої кишки у дітей за даними колонобіопсій (2005-2009рр.) / М.Д. Андрєєв, О.М. Рудь, І.Ю. Олійник, О.Г. Курик // Клінічна анатомія і оперативна хірургія.- 2010.- №2.- С. 89-93.

109. Розподіл поліпів товстої кишки у дітей за гістологічною будовою (за даними колонобіопсій 2005-2009рр.) / М.Д. Андрєєв, І.Ю. Олійник, О.М. Рудь,О.Г. Курик // Актуальні проблеми морфології: матеріали наук.-практ. конф.- Тернопіль, 2010.- С. 114-115.

2011

110. Аппарат академика Азарского (И.Н. Азарского) для фрак-ционного орошения, дренирования и аспирации содержимого ран и полостей в послеоперационном периоде / М.Д. Андреев, И.Н. Азарский, Е.Г. Процек [и др.] // Фундаментальні винаходи вчених Поділля.- Вінниця-Хмельницький, 2011.- С. 140-142.

111. Анатомо-физиологические особенности венозного яремно-под-ключичного соустья имени академика Пирогова (И.Н. Пирогова) в вентиляционно-перфузионном процессе легких и его значение при лечении неотложных состояний / М.Д. Андреев, Н.В. Кривецкая, С.Л. Малик [и др.] // Фундаментальні винаходи вчених Поділля.- Вінниця-Хмельницький, 2011.- С. 22-24.

112. Аппарат Хмельницкого базового медицинского коледжа для проточно-аспирационного метода лечения ран и полостей в послеоперационном периоде / М.Д. Андреев, Б.П. Шаталюк, П.М. Тымочкив [и др.] // Фундаментальні винаходи вчених Поділля.- Вінниця-Хмельницький, 2011.- С. 70-72.

113. Гіперплазія ендокринних клітин слизової оболонки шлунка при хронічному атрофічному хелікобактерному гастриті та дуоденаль-ній виразці / І.Ю. Олійник, О.Г. Курик, О.М. Рудь, М.Д. Андрєєв // Таврический медико-биологический вестник.- 2010.- Т.13, №4 (52).- С. 123-125.

114. Метод и аппарат академика Азарской (А.А. Азарской) для раз-вития познавательных способностей и логического мышления при формировании человеческой личности / А.А. Азарская, М.Д. Ан-дреев, Е.Г. Процек [и др.] // Фундаментальні винаходи вчених Поділля.- Вінниця-Хмельницький, 2011.- С. 181-184.

115. Оксигенированная ауто-эритромасса академика Процек (Е.Г. Процек), используемая в лечебной практике при проведении интенсивной терапии / М.Д. Андреев, Е.Г. Процек, И.Н. Азарский [и др.] // Фундаментальні винаходи вчених Поділля.- Вінниця-Хмельницький, 2011.- С. 90-92.

116. Симптом Азарського (І.М. Азарського) при гострому апен-дициті / М.Д. Андрєєв, І.М. Азарський, О.Г. Процек [та ін.] // Фун-даментальні винаходи вчених Поділля.- Вінниця-Хмельницький, 2011.- С. 135-139.

117. Синхростетофонендоскоп Кириченко (И.М. Кириченко) для аускультационной диагностики заболеваний внутренних органов / М.Д. Андреев, И.Н. Азарский, Е.Г. Процек, [и др.] // Фун-даментальні винаходи вчених Поділля.- Вінниця-Хмельницький, 2011.- С. 211-213.

118. Скарификатор академика Процек (Е.Г. Процек), для отгибания вальцовки флаконов используемых в медицинской практике / М.Д. Андреев, И.Н. Азарский, Е.Г. Процек, [и др.] // Фундаментальні винаходи вчених Поділля.- Вінниця-Хмельницький, 2011.- С. 86-87.

119. Современный подход к определению групп крови, резус-фак-тора и совместимости крови с помощью 75% консервированных размороженных отмытых стандартных эритроцитов ученых Азар-ских системы АВО, с учетом индивидуальных особенностей организма донора и реципиента / М.Д. Андреев, И.Н. Азарский, Е.Г. Процек, [и др.] // Фундаментальні винаходи вчених Поділля.- Вінниця-Хмельницький, 2011.- С. 115-120.

120. Способ академика Процек (Е.Г. Процек) по проведению пери-тониального диализа в послеоперационном периоде с лечебной целью / М.Д. Андреев, И.Н. Азарский, Е.Г. Процек, [и др.] // Фун-даментальні винаходи вчених Поділля.- Вінниця-Хмельницький, 2011.- С. 83-85.

121. Способ Государственного патолого-анатомического центра Ук-раины по заживлению гнойных ран в период формирования липобластов / М.Д. Андреев, В.И. Кириченко, И.Н. Азарский [и др.] // Фундаментальні винаходи вчених Поділля.- Вінниця-Хмель-ницький, 2011.- С. 58-62.

122. Спаособ диагностики резус-принадлежности крови по Коро-левой (Н.Д. Королева) сухим универсальным реагентом Rho (Д) / М.Д. Андреев, И.Н. Азарский, Е.Г. Процек, [и др.] // Фун-даментальні винаходи вчених Поділля.- Вінниця-Хмельницький, 2011.- С. 208-210.

123. Способ Поляруш (В.В. Поляруш) по оценке психогигие-нических и психопрофилактических мероприятий и комплексов при невротических реакциях у человека в современном обществе / М.Д. Андреев, И.Н. Азарский, Е.Г. Процек, [и др.] // Фун-даментальні винаходи вчених Поділля.- Вінниця-Хмельницький, 2011.- С. 214-217.

124. Способ Хмельницкого обласного онкологического диспансера по оксигенации и ультрафиолетовой обработке ауто-0 и гомотран-сплантатов с последующей их пересадкой больным хирурги-ческого профиля / М.Д. Андреев, Б.П. Шаталюк, Г.Й. Дробнер [и др.] // Фундаментальні винаходи вчених Поділля.- Вінниця-Хмельницький, 2011.- С. 66-69.

125. Троакар з фіксатором Кириченко (В.І. Кириченко) / М.Д. Андреев, И.Н. Азарский, Е.Г. Процек, [и др.] // Фундаментальні винаходи вчених Поділля.- Вінниця-Хмельницький, 2011.- С. 206-207.

126. Хирургическое лечение панариция регенеративным методом Хмельницкой областной клинической больницы с наложением глухого шва на рану / М.Д. Андреев, Б.П. Шаталюк, И.Н. Азарский [и др.] // Фундаментальні винаходи вчених Поділля.- Вінниця-Хмельницький, 2011.- С. 63-65.


                                                    ПУБЛІКАЦІЇ НА СТОРІНКАХ ПРЕСИ

1. Андрєєв М. Чому бідні? Бо дурні: Основні напрямки вдоско-налення діяльності і впливу на якість лікувально-діагностичної ро-боти патологоанатомічної служби України / М. Андрєєв // Медич-на газета України. – 1995.- № 32.- вересень.

2. Бабич И. Правофланговые / И.Бабич // Медицинская газета.- 1973.- 1 серпня.

3. Бондар Т. Діагноз крізь призму гістологічних досліджень / Т. Бон-дар, О. Федоренко // Ваше здоров'я.- 2001.- 16 листопада.

4. Зайцев А. Патологоанатом / А. Зайцев // Криминальное обозре-ние.- 1999.- 16 грудня.

5. Заславська Т. «Медична галузь Хмельниччини має непогані пер-спективи» - так вважає заступник міністра Юрій Поляченко / Т. Заславська // Ммедичний кур’єр Хмельниччини.- 1999.- №9-10.

6. Литвинюк Л. Екскурсія в царство «Аіда» / Л. Литвинюк // Всім.- 2001.- 27 вересня.

7. Лікар за покликанням // Ваше здоров'я.- 2011.- 16 листопада.

8. На грані між життям та клінічною смертю // Подільські вісті.- 2003.- 30 жовтня.

9. Нашого патологоанатома признали в США // Киевские ведомос-ти.- 1995.- 15 августа.

10. Ненцінський А. На грані між життям та клінічною смертю: Так оцінює стан очолюваного ним закладу начальник Державного патологоанатомічного Центру України М.Д. Андрєєв / А. Ненцін-ський // Подільські вісті.- 2003.- 30 жовтня.

11. Панчишин М. «Неправильна» людина Михайло Андрєєв / М. Пан-чишин // Медична газета України. – 1995.- №33.- вересень.

12. Патологоанатоми… допомогають жити // Всім.- 2007.- 4 квітня.

13. Патологоанатомічна служба: медичне узбіччя чи приоритетна га-лузь майбутнього // Медичний кур’єр.- 1999.- №3-4.

14. Подільський Г. Серце, руки, ноги, хвіст…: [ Про музей патології розповідає М.Д. Андрєєв – начальник Державного патолого-анатомічного Центру України ] / Г. Подільський // Місто.- 2005.- 6 жовтня.

15. Подільський Г. Хмельницька кунст-камера : [ А де ще лікар може побачити такий матеріал, як не у патологоанатомічному центрі - каже Михайло Андрєєв, головний патологоанатом Хмельницької області ] / Г. Подільський // «Є».- 2003.- 27 листопада.

16. Попик Т. Від кіноінженера до патологоанатома: [ Розповідь про заслуженого лікаря України, головного патологоанатома Хмель-ницької області Михайла Андрєєва ] / Т. Попик // Всім.- 2010.- 16 червня.

17. Серце, руки, ноги, хвіст … // Місто.- 2005.- 6 жовтня.

18. Стороженко М. Наші у Нью-Йорській Академії / М. Стороженко // Подільські вісті.- 1995.- 29 липня.

19. Федоренко Т. Точність, якість, довговічність / Т. Федоренко // Ваше здоров'я.- 2001.- 2 листопада.

20. Хранитель музею душі // Хмельницький вечірній.- 1997.- 18 січня.

21. Хранитель музею душі // Хмельницький вечірній.- 1997.- 25 січня.

22. Хранитель музею душі // Хмельницький вечірній.- 1997.- 1 лютого.

23. Чабан О. Київ – провінція, а Хмельницький – столиця, коли йде-ться про діагностику злоякісних пухлин / О. Чабан // Проскурів: Мовою здоров'я.- 1998.- 4 листопада.

24. Чернега М. «Улюблена моя медицина» / М. Чернега // Поділля.- 1995.- 24 серпня.

25. Чернов Л. Там, де мертві навчають живих / Л. Чернов // Поділь-ський кур’єр.- 2000.- 3 лютого.

26. Шибунько А. Патологоанатоми допомогають … жити [ Про ро-боту Державного патологоанатомічного Центру України розпо-відає його начальник М.Д. Андрєєв ] / А. Шибунько // Всім.- 2007.- 4 квітня.

27. Щегельська О. Лікар для мертвих? Ні, для живих : [ Саме завдяки наполегливості, відданості професії й патріотизму Михайла Андрєєва центр патологоанатомічної служби країни працює у Хмельницькому ] / О. Щегельська // «Є». Поділля.- 2009.- 16 липня.

28. Щегельська О. Найперший в Україні / О. Щегельська // Ваше здоров'я.- 2009.- 31 липня.


 
                                                              ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

Азарська О.О.                                                                                                                           100,114
Азарський І.М.                                  100,101,102,103,110,115,116,117,118,119,120,121,122,123,125,126
Артиш Ю.П.                                                                                                                                      83
Ахтемійчук Ю.П.                                                                                                                               30
Баздирєв В.В.                                                                                57,62, 68,70,71,81,90,91,93,94,96,106
Бартко В.С.                                                                                                                                       76
Бевза Д.П.                                                                                                                           59,78,79,87
Більчук В.М.                                                                                                                                     95
Боднар Л.В.                                                                                                                             82,85,88
Бондар Л.В.                                                                                                                                      75
Вітковська С.В.                                                                                                                                 92
Власов В.В.                                                                                                                              23,30,31
Галахін К.О.                                                                                                                            72,73,74
Гойда Н.Г.                                                                                                                                        32
Дацюк Е.Е.                                                                                                                                       15
Дмитрук І.М.                                                                                                                           21,24,25
Дробне Г.Й.                                                                                                                                40,124
Железняк Я.З.                                                                                                                                    8
Жученко С.П.                                                                                                                           179,184
Злотник М.Я.                                                                                                                                    19
Каленська О.В.                                                                                                                                 81
Кащенко В.Д.                                                                                                                                   97
Кириченко В.І.                                                                                                                                121
Коблик М.С.                                                                                                                                60,63
Кованькова В.Я.                                                                                                                                11
Козицький Г.М.                                                                                                                          72,106
Кокошко В.П.                                                                                                                              23,36
Кривецька Н.В.                                                                                                                               111
Крупяк В.Н.                                                                                                                                     30
Курик О.Г.                                                         35, 37, 38, 41, 44, 45, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 59,
                                                                         60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75,
                                                                         76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,
                                                                          91, 93, 94, 96, 97, 99, 104, 105, 106, 107, 108, 109,113
Лотоцький В.В.                                                                                                                      79, 88, 89
Лукова В.П.                                                                                                                                     92
Малик С.Л.                                                                                                                                     111
Мільков В.О.                                                                                                                                    30 
Мороз В.М.                                                                                                                      101, 102, 103
Олійник І.Ю.                                                                                                     105, 107, 108, 109, 113
Онуфрійчук Ю.П.                                                                                                                        94, 96
Офштейн Л.В.                                                                                                                                1, 2
Перебийніс Л.І.                                                                                                                                95
Підопригора А.П.                                                                                                                              22
Пінчук А.К.                                                                                                                                      51
Пірожок І.О.                                                                                                                                    40
Полякова Т.В.                                                           37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 66, 67, 86, 95
Попик В.Г.                                                                                                                                       36
Прокоп’юк О.В.                                                                                                                     58, 84, 89
Процек О.Г.                                                           110, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 125
Рудь О.М.                                                                                                  104, 105, 107, 108, 109, 113
Рехтман Б.О.                                                                                                                                    11
Решетов Л.М.                                                                                                                                   22
Сергєєва Т.В.                                                                                                                              67, 95
Таран В.М.                                                                                                                                  39, 53
Тимочків П.М.                                                                                                                                112
Хазанов А.Т.                                                                                                                                  6, 7
Цвігун Я.Я.                                                                                                                                       80
Чорнобровий М.П.                                                                                                                        8, 22
Шаталюк Б.П.                                                                                                          8, 22, 112, 124, 126
Шлаїн Б.І.                                                                                                                              26, 28, 29


                                                                        ЗМІСТ

Від укладача                                                                                                                                       3
Видатний патологоанатом України                                                                                                        4
Основні дати життя і діяльності М.Д. Андрєєва                                                                                     8
Етапи розвитку Державного патологоанатомічного Центру України                                                      12
Хронологічний покажчик наукових праць М.Д. Андрєєва                                                                    14
Публікації на сторінках преси                                                                                                             35
Іменний покажчик                                                                                                                             38