Статті

Патологія вагітності – підходи до діагностики, лікування та профілактики

Рекомендаційний список літератури
(2016 - 2018 рр.)Хмельницький
2018

 1. Абухамад, А. Аномалии плацентации / А. Абухамад // Ультразвуковая и функциональная диагностика. – 2016. – № 2. – С. 71-82.
 2. Авраменко, Т. В. Оценка эффективности и безопасности применения препарата Вибуркол при угрозе прерывания беременности / Т. В. Авраменко, А. П. Мощич // Перинатология и педиатрия. – 2016. – № 3ев. – С. 28-34.
 3. Антиэметическая терапия раннего токсикоза у беременных с врожденными пороками сердца / Ю. В. Давыдова, А. Ю. Лиманская, Л. П. Бутенко, А. А. Огородник // Перинатология и педиатрия. – 2016. – № 3ев. – С. 35-37.
 4. Басюга, І. О. Комплексна терапія плацентарної дисфункції у вагітних з маловоддям / І. О. Басюга // Здоровье женщины. – 2017. – № 1ев. – С. 50-53.
 5. Басюга, І. О. Корекція плацентарної дисфункції при вагітності, ускладненої олігоамніоном / І. О. Басюга // Здоровье женщины. – 2016. – № 10ев. – С. 82-86.
 6. Бен, Амор Маріам Чинники ризику та наслідки вагітності в жінок із прееклампсією / Амор Маріам Бен, О. П. Гнатко, Н. Р. Кучма // Акушерство. Гінекологія. Генетика. – 2017. – Том 3, № 2ев. – С. 24-28.
 7. Биорегуляционная терапия в профилактике преэклампсии и других осложнений беременности и родов / В. А. Крамарский, А. С. Таюрская, В. Н. Дудакова [и др.] // Лечащий Врач. – 2016. – № 3. – С. 38-42.
 8. Бойко, В. І. Декомпенсована плацентарна дисфункція : діагностика і тактика розродження / В. І. Бойко, С. О. Ткаченко // Здоровье женщины. – 2017. – № 2ев. – С. 66-68.
 9. Бойко, В. І. Профілактика невиношування вагітності у жінок з вродженими аномаліями розвитку матки / В. І. Бойко, Ю. С. Воліна-Стахорна // Здоровье женщины. – 2017. – № 7ев. – С. 93-95. 
 10. Бойчук, А. В. Діагностика й корекція порушень у вагітних із дисфункцією плаценти / А. В. Бойчук, В. В. Овчарук, О. І. Хлібовська // Акушерство. Гінекологія. Генетика. – 2017. – Том 3, № 2ев. – С. 5-7.
 11. Ведение беременности при задержке роста плода / М. Б. Ганичкина, Д. А. Мантрова, Н. Е. Кан [и др.] // Акушерство и гинекология. – 2017. – № 10ев. – С. 5-11.
 12. Венцківська, І. Б. Роль показників ліпідограми протягом вагітності в прогнозуванні ризику розвитку прееклампсії / І. Б. Венцківська, А. В. Аксьонова, Т. Ю. Юзвенко // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2016. – № 5ев. – С. 51-55.
 13. Виницкий, А. А. Современные методы инструментальной диагностики врастания плаценты / А. А. Виницкий, Р. Г. Шмаков, В. Г. Быченко // Акушерство и гинекология. – 2017. – № 3ев. – С. 12-17.
 14. Возможности и перспективы применения трансабдоминальной амниоинфузии для пролонгирования беременности при преждевременном разрыве плодных оболочек и маловодии / В. Б. Цхай, Ю. И. Набережная, А. Ю. Дудина, О. В. Головченко // Акушерство и гинекология. – 2016. – № 11ев. – С. 5-10.
 15. Волик, Н. К. Ехографічний моніторинг мезенхімальної дисплазії плаценти / Н. К. Волик // Перинатология и педиатрия. – 2017. – № 2. – С. 80-83.
 16. Волик, Н. К. Ультразвуковая диагностика редкой патологии плаценты : массивный субхориальный тромбоз / Н. К. Волик // Радіологічний вісник. – 2017. – № 3/4ев. – С. 48-49.
 17. Воробей, Л. І. Сучасні аспекти діагностики патології вагітності і організації медичної допомоги вагітним з обтяженим акушерським анамнезом / Л. І. Воробей // Сімейна медицина. – 2017. – № 5. – С. 42-48.
 18. Герасімова, Т. В. Профілактика репродуктивних втрат при плацентарній дисфункції / Т. В. Герасімова, О. В. Морозова, О. М. Гопчук // Здоровье женщины. – 2017. – № 4. – С. 35-40.
 19. Гестаційна коагулопатія : прорив у поглядах на профілактику кровотеч / М. В. Макаренко, Д. О. Говсєєв, І. В. Сокол [та ін.] // Здоровье женщины. – 2017. – № 7ев. – С. 40-46.
 20. Говсеєв, Д. О. Тактика лікувально-профілактичних заходів у жінок з повторною прееклампсією / Д. О. Говсеєв // Здоровье женщины. – 2016. – № 4. – С. 63-66.
 21. Говсєєв, Д. О. Клініко-гемостазіологічні аспекти повторної прееклампсії / Д. О. Говсєєв // Здоровье женщины. – 2016. – № 3. – С. 40-42.
 22. Гопчук, О. М. Плацентарна дисфункція у вагітних із супутньою патологією серцево-судинної системи / О. М. Гопчук // Здоровье женщины. – 2017. – № 7ев. – С. 88-92.
 23. Гузь, В. І. Плацентарна дисфункція у жінок з рубцем на матці після кесарева розтину та консервативної міомектомії / В. І. Гузь // Здоровье женщины. – 2016. – № 2. – С. 87-89.
 24. Давидова, Ю. В. Холестатичний гепатоз вагітних : акушерський та терапевтичний підходи / Ю. В. Давидова, А. Ю. Лиманська, О. М. Мокрик // Перинатология и педиатрия. – 2016. – № 1. – С. 37-41.
 25. Деменина, Н. К. Плацента increta : методы лечения / Н. К. Деменина, А. И. Ищенко, А. В. Милевский // Здоровье женщины. – 2016. – № 5. – С. 84-86.
 26. Деменіна, Н. К. Сучасна діагностика та лікування передчасного розриву плодових оболонок (огляд літератури) / Н. К. Деменіна, Г. І. Іщенко // Перинатология и педиатрия. – 2017. – № 2. – С. 48-52.
 27. До питання профілактики ускладненого перебігу вагітності при недостатності та дефіциті вітаміну D / В. І. Пирогова, С. О. Шерпяк, Н. І. Жемела, Л. І. Голота // Здоровье женщины. – 2016. – № 6ев. – С. 19-27.
 28. Жук, С. І. Дослідження ефективності актографії у групі ризику розвитку плацентарної дисфункції у ІІІ триместрі вагітності / С. І. Жук, В. І. Ошовський, О. Г. Соловей // Здоровье женщины. – 2017. – № 6ев. – С. 107-110. 
 29. Жук, С. І. Лікування вагітних із загрозою передчасних пологів на фоні тромбофілічних розладів / С. І. Жук, І. В. Ус // Здоровье женщины. – 2016. – № 1. – С. 75-80.
 30. Жук, С. І. Чи можливе прогнозування плацентарної дисфункції? / С. І. Жук, Ю. М. Мельник, Н. В. Пехньо // Здоровье женщины. – 2016. – № 7ев. – С. 23-27.
 31. Каримов, А. Х. Нужно ли лечить легкую преэклампсию? / А. Х. Каримов, Г. А. Ахмедова // Репродуктивна ендокринологія. – 2017. – № 2. – С. 64-66.
 32. Ким, Ен-Дин Современные подходы к инфузионной терапии преэклампсии и эклампсии / Ен-Дин Ким // Медицина неотложных состояний. – 2017. – № 1ев. – С. 77-81.
 33. Ким, Ен-Дин Современные технологии инфузионной терапии акушерских кровотечений / Ен-Дин Ким // Медицина неотложных состояний. – 2017. – № 2ев. – С. 83-87.
 34. Клинико-лабораторная оценка состояния митохондрий плаценты при тяжелой преэклампсии / З. С. Ходжаева, О. В. Вавина, П. А. Вишнякова [и др.] // Акушерство и гинекология. – 2017. – № 9ев. – С. 72-76.
 35. Клиническое значение предикторов преэклампсии, возможности прогнозирования / А. Е. Николаева, И. А. Кайка, Е. Ю. Юабова [и др.] // Акушерство и гинекология. – 2017. – № 11ев. – С. 30-36.
 36. Коньков, Д. Г. Особливості триместрової динаміки вазотонічної регуляції при гестаційній ендотеліопатії / Д. Г. Коньков, О. В. Булавенко, О. А. Таран // Перинатология и педиатрия. – 2017. – № 4ев. – С. 70-77.
 37. Костерина, А. В. Диагностика и лечение анемического и тромбоцитопенического синдромов у беременных / А. В. Костерина // Практическая медицина. – 2017. – № 8ев. – С. 81-84.
 38. Костюк А. Л. Особливості акушерської та перинатальної патології у жінок з недиференційованою дисплазією сполучної тканини / А. Л. Костюк // Здоровье женщины. – 2017. – №7ев. – С. 96-98.
 39. Коррекция анемии и запоры у беременных : выход из фармакодинамического тупика / Т. В. Смирнова, М. Г. Лебедева, Х. Ю. Симоновская, Н. Л. Артикова // Здоровье женщины. – 2017. – № 1ев. – С. 15-18.
 40. Кравченко, Е. В. Оценка эффективности медикаментозной коррекции маточно-плацентарной и плодно-плацентарной форм дисфункции плаценты / Е. В. Кравченко // Здоровье женщины. – 2016. – № 9ев. – С. 45-46.
 41. Кравченко, О. В. Корекція кровотеч в ранні терміни гестації залежно від стану ембріона та екстраембріональних структур / О. В. Кравченко // Здоровье женщины. – 2017. – № 2ев. – С. 22-24.
 42. Кравченко, О. В. Профілактика ускладнень в І триместрі гестації у вагітних з низькою плацентацією / О. В. Кравченко, Е. В. Варвус // Здоровье женщины. – 2015. – № 10. – С. 104-106.
 43. Куріцина, С. А. Діагностика, профілактика та прогнозування перинатальної патології при аномаліях плацентації (ретрохоріальні гематома та аномалії розташування плаценти) / С. А. Куріцина // Здоровье женщины. – 2017. – № 3. – С. 60-62.
 44. Лемешевская, Т. В. Прогнозирование преэклампсии при проведении расширенного комбинированного пренатального скрининга первого триместра беременности / Т. В. Лемешевская, О. В. Прибушеня // Акушерство и гинекология. – 2017. – № 12ев. – С. 52-59.
 45. Лещева, Т. В. Невиношування вагітності у жінок, які народжують уперше у віці понад 40 років : рання діагностика та профілактика / Т. В. Лещева, К. Л. Романенко // Здоровье женщины. – 2017. – № 1ев. – С. 66-67.
 46. Лубковська, О. А. Плацентарна дисфункція у жінок, які використовували різні методи контрацепції / О. А. Лубковська // Здоровье женщины. – 2016. – № 3. – С. 66-68.
 47. Маркін, Л. Б. Патогенетичні терапевтично-профілактичні заходи в жінок групи ризику істміко-цервікальної недостатності / Л. Б. Маркін, Т. Ф. Татарчук, К. Л. Шатилович // Репродуктивна ендокринологія. – 2017. – № 4. – С. 44-47.
 48. Медведь, В. И. Инфекции мочевых путей у беременных : что нового? / В. И. Медведь // Медичні аспекти здоров'я жінки. – 2017. – № 1сп.в. – С. 11-16.
 49. Медведь, В. І. Висока легенева гіпертензія у вагітних : материнські та перинатальні аспекти / В. І. Медведь, М. Є. Кирильчук, К. М. Дуда // Медичні аспекти здоров'я жінки. – 2018. – № 1. – С. 14-17.
 50. Междисциплинарный экспертный совет по разработке рекомендаций (протокола) "Ведение беременных женщин с риском тромбозов и осложнений беременности на фоне активации системы гемостаза" / М. А. Репина, Л. П. Папаян, Т. В. Вавилова [и др.] // Лечащий Врач. – 2017. – № 11ев. – С. 57-64.
 51. Мельник, Ю. М. Ранні предиктори плацентарної дисфункції / Ю. М. Мельник, А. О. Шляхтіна // Здоровье женщины. – 2016. – № 8ев. – С. 25-28.
 52. Метаболическая терапия в комплексном лечении и профилактике гестационных осложнений / М. Каганова, Н. Спиридонова, О. Линева [и др.] // Врач. – 2017. – № 9ев. – С. 78-81.
 53. Морфологическая классификация повреждений плаценты / Н. П. Веропотвелян, П. Н. Веропотвелян, И. С. Цехмистренко [и др.] // Здоровье женщины. – 2016. – № 8ев. – С. 63-71.
 54. Набхан, О. В. Профілактика невиношування вагітності у ІІ триместрі у жінок, які багато народжують / О. В. Набхан // Здоровье женщины. – 2017. – № 5. – С. 71-73.
 55. Нагорна, В. Ф. Особливості перебігу вагітності та стану біотопу піхви при внутрішньоутробній інфекції плода / В. Ф. Нагорна, Т. Я. Москаленко, А. А. Гриценко // Акушерство. Гінекологія. Генетика. – 2017. – Том 3, № 3ев. – С. 5-9.
 56. Надання допомоги вагітним з істміко-цервікальною недостатністю за наявності нутритивної магнієвої недостатності / Л. Б. Маркін, К. Л. Шатилович, Г. Я Кунинець [та ін.] // Здоровье женщины. – 2018. – № 1. – С. 48-52.
 57. Назаренко, Л. Г. Актуальні аспекти превентивної стратегії щодо пізніх ускладнень вагітності / Л. Г. Назаренко // Здоровье женщины. – 2016. – № 9ев. – С. 40-44.
 58. Нарушение вегетативной регуляции у беременных с железодефицитной анемией и способы ее коррекции / Г. А. Шевелева, Т. А. Федорова, Н. В. Дубровина [и др.] // Акушерство и гинекология. – 2017. – № 6ев. – С. 35-40.
 59. Невиношування вагітності : сучасні підходи до діагностики, профілактики та лікування / А. А. Живецька-Денисова, І. І. Воробйова, В. Б. Ткаченко [та ін.] // Перинатология и педиатрия. – 2017. – № 2. – С. 91-98.
 60. Нікітіна, І. М. Досвід використання розвантажувального акушерського пессарію у профілактиці невиношування при багатоплідній вагітності / І. М. Нікітіна // Перинатология и педиатрия. – 2017. – № 1ев. – С. 51-58.
 61. Особливості діагностики парвовірусної інфекції під час вагітності / Н. П. Бондаренко, В. П. Лакатош, О. Ю. КостенкоП. В, Лакатош // Здоровье женщины. – 2017. – № 8ев. – С. 27-31.
 62. Оценка эффективности препарата Гавискон Форте в терапии изжоги беременных / М. Б. Щербинина, Т. В. Луговская, Н. А. Иванченко, Г. А. Коваленко // Здоровье женщины. – 2016. – № 7ев. – С. 84-90.
 63. Патогенетические механизмы формирования плацентарной недостаточности и преэклампсии / И. С. Липатов, Ю. В. Тезиков, О. И. Линева [и др.] // Акушерство и гинекология. – 2017. – № 9ев. – С. 64-71.
 64. Перипартальная кардиомиопатия и "клинические маски" тяжелой преэклампсии : вопросы дифференциальной диагностики и тактики ведения / И. В. Игнатко, Л. А. Стрижаков, Е. В. Тимохина [и др.] // Акушерство и гинекология. – 2017. – № 11ев. – С. 114-122.
 65. Пехньо, Н. В. Гіперглікозильований хоріонічний гонадотропін – прогностичний критерій розвитку ускладнень вагітності / Н. В. Пехньо // Здоровье женщины. – 2017. – № 5. – С. 82-85.
 66. Поліщук, І. П. Вплив застосування мікронізованого прогестерону на характеристику функціонального стану фетоплацентарного комплексу у вагітних із загрозою пізнього мимовільного викидня / І. П. Поліщук // Здоровье женщины. – 2016. – № 5. – С. 48-51.
 67. Поліщук, І. П. Клініко-мікробіологічні аспекти піхвового середовища у вагітних із загрозою пізнього викидня під час лікування вагінальними формами гестагенів / І. П. Поліщук // Здоровье женщины. – 2017. – № 1ев. – С. 68-73.
 68. Предикторы тяжелой преэклампсии в III триместре беременности по данным периорбитальной допплерометрии / Н. В. Храмченко, С. М. Воеводин, Н. В. Зарецкая, А. Н. Андронова // Акушерство и гинекология. – 2016. – № 4. – С. 44-48.
 69. Привычное невынашивание беременности : особенности диагностики и лечения. Обзор рекомендаций Европейского общества репродуктологии и эмбриологии // Медичні аспекти здоров'я жінки. – 2018. – № 1. – С. 40-45.
 70. Применение метода непрерывной амниоинфузии с использованием подкожной порт-системы при преждевременном разрыве плодных оболочек и сроке беременности менее 28 недель. Первый опыт в России / В. Б. Цхай, Ю. И. Набережнев, М. Н. Чириков [и др.] // Акушерство и гинекология. – 2017. – № 12ев. – С. 141-147.
 71. Проблема преэклампсии далека от своего решения / П. Н. Веропотвелян, В. В. Радченко, И. С. Цехмистренко [и др.] // Здоровье женщины. – 2017. – № 1ев. – С. 25-30.
 72. Профілактично-терапевтичні заходи при доброякісних пухлинах матки у вагітних / Л. Б. Маркін, А. Б. Зіменковський, К. Л. Шатилович, Г. Я. Кунинець // Здоровье женщины. – 2016. – № 2. – С. 75-78.
 73. Пыдер, А. Урогенитальный микоплазмоз и беременность / А. Пыдер, М. Халдре // Акушерство и гинекология. – 2017. – № 12ев. – С. 5-15.
 74. Радзинский, В. Е. Железодефицитная анемия как фактор риска плацентарной недостаточности и перинатальных осложнений / В. Е. Радзинский, И. М. Ордиянц, О. С. Побединская // Акушерство и гинекология. – 2016. – № 12ев. – С. 125-130.
 75. Роль системного воспаления в развитии осложнений беременности у женщин с ожирением / Н. Б. Чабанова, С. И. Матаев, Т. Н. Василькова, Т. П. Шевлюкова // Акушерство и гинекология. – 2017. – № 10ев. – С. 12-18.
 76. Роль цервикального серкляжа и вагинального прогестерона в лечении истмико-цервикальной недостаточности с и без преждевременных родов в анамнезе / Wang Shao-Wei, Ma Lin-Lin, Huang Shuai [и др.] // Здоровье женщины. – 2016. – № 9ев. – С. 117-122.
 77. Рощина, Г. Ф. Основные подходы к диагностике и неотложной помощи при угрозе прерывания беременности с геморрагическим синдромом в І триместре / Г. Ф. Рощина // Медицинские аспекты здоровья женщины. – 2017. – № 1. – С. 54-62.
 78. Сазонова, М. О. Профілактика перинатальної патології у жінок з аномаліями розвитку матки / М. О. Сазонова // Здоровье женщины. – 2016. – № 5. – С. 87-90.
 79. Семеняк, А. В. Профілактика ускладнень дисфункції плаценти / А. В. Семеняк, С. В. Коляндрецька, О. А. Андрієць // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2016. – Том 6, № 2. – С. 84-86.
 80. Сидорова, И. С. Научно обоснованная система прогнозирования преэклампсии / И. С. Сидорова, Н. А. Никитина // Акушерство и гинекология. – 2017. – № 3ев. – С. 55-61.
 81. Синдром задней обратимой энцефалопатии в течении атипичной преэклампсии и эклампсии / Р. И. Шалина, М. А. Курцер, А. М. Штабницкий [и др.] // Акушерство и гинекология. – 2017. – № 1ев. – С. 89-93.
 82. Суханов, А. А. Дисфункция тазового дна у беременных в третьем триместре / А. А. Суханов, Г. Б. Дикке, И. И. Кукарская // Акушерство и гинекология. – 2017. – № 11ев. – С. 123-128.
 83. Сучасні можливості лікування папіломавірусної інфекції у вагітних / Вл. В. Подольський, В. В. Подольський, А. В. Дербак [та ін.] // Перинатология и педиатрия. – 2017. – № 2. – С. 42-47.
 84. Терапия привычного выкидыша микронизированным прогестероном (результаты многоцентрового исследования ТРИСТАН-1) / Г. М. Савельева, В. А. Аксененко, М. Д. Андреева [и др.] // Акушерство и гинекология. – 2017. – № 11ев. – С. 44-55.
 85. Шляхи зниження частоти ускладнень вагітності за допомогою вітамінно-мінерального комплексу / С. М. Геряк, Н. В. Петренко, В. Ю. Добрянська, М. І. Швед // Лікарська справа = Врачебное дело. – 2016. – № 3/4. – С. 101-107.
 86. Щербина, Н. А. Влияние иммунокорригирующей терапии на состояние липидного спектра крови у беременных с внутриутробным инфицированием / Н. А. Щербина, Л. А. Выговская // Здоровье женщины. – 2017. – № 8ев. – С. 65-70.
 87. Щурук, Н. В. Обґрунтування лікувальної тактики на преконцепційному етапі у пацієнток з патологічними вагінальними виділеннями та обтяженим невиношуванням анамнезом / Н. В. Щурук, В. І. Пирогова // Здоровье женщины. – 2016. – № 6ев. – С. 52-56.
 88. Экстрагенитальная патология беременных как мультидисциплинарная проблема // Медицинские аспекты здоровья женщины. – 2016. – № 3. – С. 15-18.
 89. Эффективность внутривенного введения сахарозы железа в связи с железодефицитной анемией в период беременности / Deepti Shrivastava, Sunetra Inamdar, Sindhu Bhute, Singh Amreen // Здоровье женщины. – 2016. – № 7ев. – С. 144-146.