Статті

Проблемні питання реформування галузі охорони здоров'я

                                                      Бібліографічний список літератури
                                                                  (2015 – 2017 рр.)                                                                   Хмельницький
                                                                         2018

1. Авто-номі-за-ція, або удосконалення системи охорони здоров'я // Практика управління медичним закладом. – 2017. – № 5. – С. 12-14.

2. Алгоритм проведення реформи протитуберкульозної служби : Інформ. лист / В. М. Мельник, М. І. Линник, В. Г. Матусєвич [та ін.] ; ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України». – К. : ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України», 2017. – 4с.

3. Гойда, Н. Г. Соціально-медичні аспекти розвитку паліативної та хоспісної допомоги в Україні в умовах реформування системи охорони здоров'я / Н. Г. Гойда, Ю. І. Губський, А. В. Царенко // Міжнародний журнал "Реабілітація та паліативна медицина". – 2015. – № 2. – С. 23-30. 

4. Голованова, І. Доцільність упровадження в Україні досвіду постсоціалістичних країн щодо реформування галузі охорони здоров'я / І. Голованова, О. Краснова // Управління закладом охорони здоров'я. – 2015. – № 1. – С. 42-47.

5. Гущук, І. В. До питань розбудови нової моделі національної системи охорони здоров'я. Частина ІІ. Можливі напрями реформи та перспективні моделі організації системи охорони здоров'я в Україні / І. В. Гущук // Мистецтво лікування. – 2016. – № 5/6. – С. 38-41. 

6. 10 міфів про медичну реформу // Практика управління медичним закладом. – 2017. – № 6. – С. 20-25.

7. Дзюба, О. М. Економічні механізми створення єдиного медичного простору в Україні / О. М. Дзюба, Н. Т. Кучеренко // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2015. – № 3. – С. 22-26. 

8. Дзюба, О. М. Порівняльний аналіз стану реформування системи охорони здоров'я в пілотних регіонах України / О. М. Дзюба, Н. Т. Кучеренко, Л. А. Карамзіна // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2015. – № 1. – С. 16-24. 

9. Доступ до інновацій та оцінка технологій охорони здоров'я – провідна тема 19-го Європейського конгресу Міжнародного товариства фармакоекономічних досліджень ISPOR, Відень, Австрія / О. М. Заліська, О. Б. Піняжко, Н. М. Максимович [и др.] // Рациональная фармакотерапия. – 2017. – № 1. – С. 13-17.

10. Електронний супровід реформи первинної ланки // Журнал заступника головного лікаря. – 2017. – № 5 ев. – С. 16-22.

11. Жаховський, В. Вплив реформ на медичне забезпечення Збройних Сил України / В. Жаховський, В. Лівінський // Практика управління медичним закладом. – 2017. – № 12. – С. 34-42.

12. Закрутько, Л. І. Стан забезпечення інноваційним продуктом та впровадження досягнень науки у практику охорони здоров'я України за останні три роки / Л. І. Закрутько, О. М. Дзюба, А. Є. Горбань // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2015. – № 2. – С. 46-54. 

13. Зукін, В. Реформи в галузі охорони здоров'я України – ремонт, який ніколи не закінчується? / В. Зукін // Практика управління медичним закладом. – 2015. – № 3. – С. 83-88.

14. Ковтонюк, П. Медична реформа поглиблює децентралізацію / П. Ковтонюк // Практика управління медичним закладом. – 2017. – № 7 ев. – С. 22-28.

15. Коржик, Н. П. Стан амбулаторної хірургії в умовах реформування галузі охорони здоров'я України / Н. П. Коржик // Клінічна хірургія. – 2016. – № 8 ев. – С. 70-72. 

16. Крючко, Т. О. Роль педіатра в умовах реформування галузі охорони здоров'я / Т. О. Крючко, Т. В. Кушнерева, Ю. О. Вовк // Сімейна медицина. – 2015. – № 6. – С. 147-149. 

17. Лісневська, Н. Реформування системи охорони здоров'я в Україні : реалії та перспективи / Н. Лісневська // Практика управління медичним закладом. – 2016. – № 7ев. – С. 7-9.

18. Леус, А. Реформування галузі : визначено строки розроблення нових нормативних документів / А. Леус // Управління закладом охорони здоров'я. – 2016. – № 7. – С. 80-85.

19. Медична реформа-2017 // Практика управління медичним закладом. – 2017. – № 3. – С. 14-22.

20. Медреформа очима аналітиків. Аналітична доповідь до щорічного послання Президента України до Верховної Ради України "Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2017 році" // Практика управління медичним закладом. – 2017. – № 12. – С. 44-51.

21. Мельник, В. В. Удосконалення кадрового забезпечення системи громадського здоров'я України фахівцями мікробіологічного профілю в умовах реформування / В. В. Мельник, Т. С. Грузєва, В. П. Широбоков // Ліки України. – 2015. – № 6. – С. 49-52. 

22. Методичні рекомендації з питань перетворення закладів охорони здоров'я з бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства // Практикуючий лікар. – 2017. – № 2 ев. – С. 67-79.

23. Мочалов, Ю. Інвестиції в охорону здоров'я : дискусія / Ю. Мочалов // Практика управління медичним закладом. – 2015. – № 12. – С. 54-61.

24. Музыченко, П. Ф. Трансфер инноваций в медицину и современные методы расчета экономической эффективности / П. Ф. Музыченко // Травма. – 2016. – Том 17, № 1 ев. – С. 59-66. 

25. Проблеми і деякі підходи до реформування охорони здоров'я та протитуберкульозної служби в Україні / Ю. І. Фещенко [и др.] // Український пульмонологічний журнал. – 2015. – № 3. – С. 5-12. 

26. Реформа "швидкої" : працювати, щоб рятувати життя // Практика управління медичним закладом. – 2017. – № 3. – С. 24-27.

27. Реформування медсестринської справи // Журнал головної медичної сестри. – 2017. – № 7ев. – С. 10-13.

28. Рудень, В. В. Інноваційна технологія "аудит стану здоров'я людини/громади" на первинному рівні медичної допомоги – як базис у процесі трансформування медичної галузі до економічних методів управління здоров'ям населенням в умовах децентралізації влади в Україні / В. В. Рудень // Львівський медичний часопис. – 2017. – Том 23, № 3. – С. 65-71. 

29. Сімейним лікарям про медичну реформу // Практика управління медичним закладом. – 2017. – № 10 ев. – С. 18-31.

30. Сінічкіна, Л. Державні закупівлі лікарських засобів : до реформ через подолання корупції / Л. Сінічкіна, Є. Очеретько // Управління закладом охорони здоров'я. – 2015. – № 11. – С. 43-53.

31. Сірик, В. О. Доцільність реформування амбулаторно-поліклінічної системи надання медичної допомоги та переходу до практики сімейного обслуговування населення / В. О. Сірик // Ліки України. – 2016. – № 4. – С. 25-27. 

32. Свінціцький, А. С. Актуальні питання щодо впровадження медичних інноваційних технологій у закладах охорони здоров'я / А. С. Свінціцький, О. І. Висоцька // Практикуючий лікар. – 2015. – № 1. – С. 7-13. 

33. Сисоєнко, І. Реформа охорони здоров'я : розвіювання міфів / І. Сисоєнко // Практика управління медичним закладом. – 2017. – № 10 ев. – С. 8-12.

34. Слабкий, Г. Шляхи інноваційного розвитку обласної клінічної лікарні в умовах реформування системи охорони здоров'я / Г. Слабкий // Практика управління медичним закладом. – 2016. – № 2. – С. 8-16.

35. Фещенко, Ю. І. Концепція реформування протии-туберкульозної служби та оптимізації протиту-беркульозних заходів в Україні (проект) / Ю. І. Фещенко, В. М. Мельник, Л. В. Турченко // Український пульмонологічний журнал. – 2015. – № 1. – С. 5-9.

36. Хитрова, Е. Выгоды реформы финансирования системы здравоохранения для врачей / Е. Хитрова // Практика управління медичним закладом. – 2017. – № 1. – С. 8-11.

37. Шумлянський, І. Досвід функціонування та перспективи розвитку вітчизняних закладів охорони здоров'я третинного рівня в умовах реформування галузі / І. Шумлянський, Л. Стрільчук, Л. Ільницька // Управління закладом охорони здоров'я. – 2015. – № 4. – С. 56-60.

38. Щодо створення мережі державних і комунальних закладів охорони здоров'я із достатнім рівнем самостійності : Закон України (із змінами і доповненнями) // Практикуючий лікар. – 2017. – № 2 ев. – С. 80-83.

39. Янєв, О. Електронні державні закупівлі в Україні : тенденції реформування / О. Янєв // Практика управління медичним закладом. – 2015. – № 1. – С. 6-8.