Статті

Інвалідність дитячого населення України як медико-соціальна проблема

                                                  Рекомендаційний список літератури
                                                                (2010- 2016 рр.)                                                                  Хмельницький
                                                                        2017

1. Актуальные вопросы детской инвалидности в условиях реформирования системы охраны здоровья / А. Н. Беловол, А. Ф. Шипко, А. С. Сенаторова, Г. Р.Муратов // Здоровье ребенка. - 2014. - № 5. - С. 145-148.
2. Вороненко, Ю. В. Сучасні аспекти розвитку системи медико-соціальних послуг для уразливих груп дітей в Україні / Ю. В. Вороненко, Н. Г. Гойда, Р. О. Моісеєнко // Укр. мед. часопис. - 2015. - № 1. - С. 14-18.
3. Галієнко, Л. І. Інвалідність дитячого населення України як медико-соціальна проблема / Л. І. Галієнко, Т. С. Грузєва // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2011. - Том 73, № 4. - С. 43-44.
4. Концепція соціальної педіатрії (комплексної медико-соціальної реабілітації дітей з обмеженнями життєдіяльності) // Міжнародний журнал "Реабілітація та паліативна медицина". - 2015. - № 1. – С. 118-129.
5. Куприянова, И. Е. Психические расстройства и новые возможности выявления суицидального риска у детей и подростков с инвалидизирующими заболеваниями / И. Е. Куприянова, Б. А. Дашиева, И. С. Карауш // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова. - 2015. - Том 115, № 7. - С. 30-34.
6. Медико-соціальна реабілітація дітей-інвалідів в Україні // Психоневрология и нейропсихиатрия. - 2011. - № 5(32). - С. 6-8.
7. Моісеєнко, Р. О. Актуальні проблеми організації допомоги дітям з інвалідністю у світі та в Україні / Р. О. Моісеєнко // Соврем. педиатрия. - 2015. - № 3. - С. 16-19.
8. Мокия-Сербина С. А. Медико-социальная реабилитация детей с нарушениями опорно-двигательного апарата /С. А. Мокия-Сербина, А. Н. Бузоверя // Соврем. педиатрия. - 2016. - № 4. – С. 129-131.
9. Надання медико-соціальної допомоги дітям із шизофренією та членам їх родин / І. А. Марценковський, Я. Б. Бікшаєва, О. В. Ткачова [та ін.] // Психоневрология и нейропсихиатрия. - 2012. - № 1. - С. 23-29.
10. Руда, В. І. Рівень інвалідності при захворюваннях органів сечовидільної системи у дітей Хмельницької області / В. І. Руда // Соврем. педиатрия. - 2015. - № 4. - С. 53-56.
11. Савіна, О. М. Спадкова патологія очей у формуванні інвалідності дітей. Нозологічна і генетична структура інвалідизуючої спадкової очної патології серед дитячого населення м. Києва і Київської області / О. М. Савіна // Офтальмологічний журнал. - 2012. - № 5. - С. 38-43.
12. Скрипникова, Я. С. Необходимость разработки стандартов физической реабилитации детей-инвалидов в условиях роста уровня детской инвалидности / Я. С. Скрипникова, М. В. Пацера, Т. В. Ременюк // Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. - 2016. - Том 10, № 1ев. - С. 93.
13. Слабкий, Г. О. Інвалідність дітей як проблема громадського здоров'я: профілактика та забезпечення ефективної реабілітації / Г. О. Слабкий, В. В. Шафранський, О. О. Дудіна // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2016. - № 3ев. - С. 4-9.
14. Состояние проблемы детской инвалидности (анализ 1997-2011 гг.)/ Л. В. Ващенко, А. Л. Хитрик, О. Ф. Рубашная [и др.] // Здоровье ребенка. - 2012. - № 6. - С. 20-23.
15. Таранченко, О. Діти з порушеннями слуху в інклюзивному закладі / О. Таранченко // Дефектологія. - 2010. - № 4(58). - С. 3-8.
16. Толмачева, С. Р. Показатели детской инвалидности в Украине в период 2010-2014 годов / С. Р. Толмачева, Т. В. Пересыпкина // Здоровье ребенка. - 2016. - № 7ев. - С. 54-58.
17. Уська, В. Р. Медико-соціальна реабілітація дітей, хворих на бронхіальну астму, в умовах поліклініки / В. Р. Уська // Здоровье ребенка. - 2013. - № 5. - С. 73-76.