Статті

Організація амбулаторно-поліклінічної допомоги та роботи стаціонарів

                                                          Бібліографічний список літератури
                                                                     (2014-2017 рр.)


   
                                                                    м. Хмельницький
                                                                           2017р.

1. Амбулаторне лікування хворих на туберкульоз: "за" та "проти" / Ю. І. Фещенко, Н. А. Литвиненко, М. В. Погребна [та ін.] // Український пульмонологічний журнал. - 2017. - № 2. - С. 5-10.

2. Амбулаторно-поліклінічна допомога // Управління закладом охорони здоров'я. - 2017. - № 4 ев. - С. 71-84.

3. Амосова, К. М. Уніфікований покроковий алгоритм лікування артеріальної гіпертензії та програма підвищення прихильності до лікування пацієнтів із цукровим діабетом у амбулаторній практиці / К. М. Амосова, Ю. В. Руденко // Серце і судини. - 2014. - № 4. - С. 15-22. 

4. Бугро, В. І. Здобутки та перспективи розвитку стаціонарної медичної допомоги в Україні / В. І. Бугро, В. В. Горачук // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2015. - № 3. - С. 4-9. 

5. Венцківська, Н. Обов'язкова статистична звітність лікувально-профілактичних закладів / Н. Венцківська, Н. Коробчинська // Управління закладом охорони здоров'я. - 2016. - № 9. - С. 6-30.

6. Ганжий, В. В. Оптимизация организации помощи пострадавшим с закрытыми абдоминальными травмами / В. В. Ганжий, Н. С. Кравец, В. В. Никитин // Сучасні медичні технології. - 2015. - № 2/3. - С. 93-95. 

7. Гойда, Н. Г. Оптимізація організаційно-структурної моделі обласної дитячої лікарні / Н. Г. Гойда, Г. І. Корицький // Соврем. педиатрия. - 2015. - № 2. - С. 129-131. 

8. Гриднев, О. Социологическая оценка организации первичной медико-санитарной помощи а рамках внедрения ее трехуровневой системы / О. Гриднев, А. Белостоцкий // Врач. - 2015. - № 5. - С. 81-82.

9. Діяльність лікувально-профілактичних установ і організація заходів щодо забезпечення безпеки при загрозах терористичних актів / І. В. Кочін, С. В. Горпенко, Д. О. Трошин // Медицина неотложных состояний. - 2015. - № 4. - С. 105-111.

10. Зукін, В. Особливості підготовки бізнес-планів медичних закладів / В. Зукін // Практика управління медичним закладом. - 2015. - № 8. - С. 48-57.

11. 614.2 397 12. Зыятдинов, К. Ш. Дневные стационары (Стационарозамещающие формы организации оказания медицинской помощи населению) : руководство для врачей. - / К. Ш. Зыятдинов, Л. И. Рыбкин.- М., 2000. - 96с.

13. Іванченко, І. Вимоги до посадових інструкцій у закладах охорони здоров'я / І. Іванченко // Довідник головної медичної сестри. - 2014. - № 10. - С. 27-35.

14. Качество обследования пациентов с артериальной гипертензией в амбулаторно-поликлинических учреждениях (данные регистра РЕКВАЗА) / Е. А. Правкина, Н. Н. Никулина, М. М. Лукьянов // Клиническая медицина. - 2015. - Том 93, № 9. - С. 36-42.

15. Корецький, В. Стратегічний менеджмент діяльності закладів охорони здоров'я / В. Корецький, Н. Орлова // Практика управління медичним закладом. - 2015. - № 5/6. - С. 50-55.

16. Короленко, В. Використання клінічних індикаторів якості медичної допомоги / В. Короленко // Практика управління медичним закладом. - 2017. - № 3. - С. 60-68.

17. Косенко, А. Проблемы нормирования труда врачей поликлиники / А. Косенко // Врач. - 2014. - № 4. - С. 85-88. 

18. Лісневська, Н. Реформування системи охорони здоров'я в Україні: реалії та перспективи / Н. Лісневська // Практика управління медичним закладом. - 2016. - № 7 ев. - С. 7-9.

19. Мішуренко, О. Корпоративна культура у закладах охорони здоров'я / О. Мішуренко, Л. Старовойтова // Управління закладом охорони здоров'я. - 2015. - № 11. - С. 70-75.

20. Меленко, А. Господарсько-розрахункове відділення у державному медичному закладі / А. Меленко // Практика управління медичним закладом. - 2015. - № 10. - С. 13-19.

21. Можливості і перші результати стандартизації надання медичної допомоги в амбулаторно-поліклінічній практиці / Д. Д. Дячук [та ін.] // Главный врач. - 2014. - № 4. - С. 49-52.

22. Моісеєнко, Р. О. Актуальні проблеми організації допомоги дітям з інвалідністю у світі та в Україні / Р. О. Моісеєнко // Соврем. педиатрия. - 2015. - № 3. - С. 16-19. 
 
23. Олійник, А. На базі районної поліклініки створено ЦПМСД: строки оформлення нової ліцензії / А. Олійник // Управління закладом охорони здоров'я. - 2016. - № 12. - С. 55-57.

24. Оптимізація лікування алергійного риніту у хворих на інтермітивну бронхіальну астму в амбулаторно-поліклінічних умовах / М. М. Потяженко, К. Є. Іщейкін, Т. В. Настрога [та ін.] // Сімейна медицина. - 2016. - № 2. - С. 36-38.

25. Организационные аспекты лечения больных с облитерирующим атеросклерозом сосудов нижних конечностей на амбулаторном этапе / И. Ю. Лончакова, С. А. Макаров, Г. В. Артамонова // Ангиология и сосудистая хирургия. - 2015. - Том 21, № 3. - С. 38-42.

26. Організовуємо фармаконагляд у ЛПЗ за новими правилами // Управління закладом охорони здоров'я. - 2017. - № 1 ев. - С. 33-36.

27. Особенности анестезиологического пособия в амбулаторной практике / И. В. Хмельницкий, В. И. Горбачев, А. В. Маньков, С. М. Горбачева // Вестник интенсивной терапии. - 2015. - № 2. - С. 50-56.

28. Парій, В. Господарська діяльність закладів охорони здоров'я в статусі бюджетної установи та комунального некомерційного підприємства / В. Парій, Н. Прус // Практика управління медичним закладом. - 2015. - № 12. - С. 18-23.

29. Піднебесна, Т. Юридичні аспекти отримання благодійних внесків закладами охорони здоров'я / Т. Піднебесна // Управління закладом охорони здоров'я. - 2015. - № 1. - С. 58-60.

30. Салманов, А. Санітарно-протиепідемічні вимоги до амбулаторії сімейної медицини / А. Салманов // Практика управління медичним закладом. - 2014. - № 4. - С. 40-51.

31. Салманов, А. Стратегічний план дій з профілактики інфекцій, пов'язаних з наданням медичної допомоги / А. Салманов // Практика управління медичним закладом. - 2017. - № 2. - С. 54-65.

32. Свінціцький, А. С. Актуальні питання щодо впровадження медичних інноваційних технологій у закладах охорони здоров'я / А. С. Свінціцький, О. І. Висоцька // Практикуючий лікар. - 2015. - № 1. - С. 7-13.

33. Семчишина, Г. Електронний документообіг у закладі охорони здоров'я: аналізуємо законодавство / Г. Семчишина // Управління закладом охорони здоров'я. - 2015. - № 7. - С. 62-75.

34. Сірик, В. О. Доцільність реформування амбулаторно-поліклінічної системи надання медичної допомоги та переходу до практики сімейного обслуговування населення / В. О. Сірик // Ліки України. - 2016. - № 4. - С. 25-27. 

35. Слабкий, Г. Шляхи інноваційного розвитку обласної клінічної лікарні в умовах реформування системи охорони здоров'я / Г. Слабкий // Практика управління медичним закладом. - 2016. - № 2. - С. 8-16.

36. Смольянінов, А. Правила перебування пацієнтів у закладі охорони здоров'я / А. Смольянінов // Управління закладом охорони здоров'я. - 2015. - № 6. - С. 10-17.

37. Степаненко, А. Удосконалення якості медичної допомоги шляхом проведення внутрішнього аудиту в закладі охорони здоров'я / А. Степаненко, В. Сміянов // Управління закладом охорони здоров'я. - 2014. - № 8. - С. 55-61.

38. Терещенко, І. Колективні договори у закладах охорони здоров'я / І. Терещенко // Практика управління медичним закладом. - 2015. - № 11. - С. 61-67.

39. Терещенко, І. Колективні договори у закладах охорони здоров'я / І. Терещенко // Практика управління медичним закладом. - 2015. - № 12. - С. 62-73.

40. ФОП. Сімейний лікар // Практика управління медичним закладом. - 2017. - № 5. - С. 78-88.

41. Юдіна, О. Порядок ведення деяких форм медичної документації у амбулаторно-поліклінічних закладах / О. Юдіна // Управління закладом охорони здоров'я. - 2015. - № 6. - С. 18-27.