Статті

Актуальні питання в гематології

                                                   Тематичний список літератури
                                                             м. Хмельницький
                                                                     2017р.

                                                                   

                                                                    КНИГИ

1. 615.38 А35 Азарский, И. Н. Инновации в медицине : Особенности современной трансфузиологии и гематологии : Кн. ХIII / И. Н. Азарский, А. А. Азарская. - Хмельницкий : ХмЦНИИ, 2014. - 56 с.

2. 616.1 В67 Волкова, С. А. Основы клинической гематологии : учебное пособие / С. А. Волкова, Н. Н. Боровков. - Нижний Новгород : НижГма, 2013. - 400 с.

3. 616.1 В71 Вольченко А. А. Диагноз : лимфома / А. А. Вольченко, Н. Н. Вольченко, А. В. Петроченков. - М. : Практическая медицина, 2010. - 144 с.

4. 616.4 Д90 Диференційна діагностика внутрішньогрудної лімфаденопатії : метод. реком. / Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського ; уклад. Ю. І. Фещенко [та ін.] - К. : 2015. - 27 с.

5. 616.1 Д44 Діагностика та лікування волосистоклітинної лейкемії : метод. реком. / Ін-т патології крові та трансфузної медицини НАМН України ; уклад. В.Є. Логінський [та ін.]- К. , 2013. - 23 с.

6. 616.1 Д44 Діагностика та лікування захворювань системи крові. Ч. 1 / А. С. Свінціцький [та ін.]. - К. : Медкнига. - 2010. - 148 с.

7. 616.1 Д44 Діагностика та лікування захворювань системи крові. Ч. 2 / А. С. Свінціцький [та ін.]. - К. : Медкнига. - 2011. - 192 с.

8. 615.38 И50 Імунологічні критерії відбору донорів крові та її компонентів : метод. реком. / Ін-т гематології та трансфузіології НАМН України ; уклад. А. С. Тимченко [та ін.]. - К. : 2016. - 15 с.

9. 616.1 К67 Корнацький, В. М. Хвороби системи кровообігу і психічне здоров'я / В. М. Корнацький, В. І. Клименко. - К. , 2009. - 176 с. 

10. 616.1 К82 Критерії прогнозування інфекційно-запальних ускладнень у хворих на хронічну лімфоїдну лейкемію: метод. реком. / Ін-т гематології та трансфузіології НАМН України; уклад. О. О. Федоровська [та ін.]. - К., 2012. - 19с.

11. 616.4 С91 Сучасні критерії діагностики та оцінки ефективності лікування злоякісних лімфом: метод. реком. / Нац. ін-т раку МОЗ України ; уклад. І. А. Крячок [та ін.]. - К. : [б.и.], 2011. - 26с.

                                                       ЖУРНАЛЬНІ СТАТТІ

12. Бенца, Т. М. Передозировка препаратов железа в практике терапевта / Т. М. Бенца // Український журнал гематології та трансфузіології. - 2011. - № 6 (11). - С. 32-34.

13. Богадельников И. В. Гемобластоз под маской инфекционного процесса / И. В. Богадельников, Е. А. Крюгер, Т. Н. Бездольная // Здоровье ребенка. - 2011. - № 6. - С. 134-136. 

14. Волоха, А. П. Тяжка вроджена нейтропенія в дітей / А. П. Волоха // Перинатология и педиатрия. - 2014. - № 1. - С. 33-37.

15. Гартовська І. Р. Інновації в гематології: бендамустин у лікуванні лімфопроліферативних захворювань / І. Р. Гартовська // Сімейна медицина. - 2015. - № 2. - С. 142-147.

16. Гематологічні та біохімічні розлади у хворих на ко-інфекцію туберкульоз/ВІЛ з різним станом імунітету / О. В. Корж, О. А. Трунова, В. В. Мозговий [та ін.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. - 2013. - № 1. - С. 51-56.

17. Гемолитические анемии у детей / Н. В. Нагорная, Е. В. Вильчевская, Е. В. Бордюгова [и др.]. - Здоровье ребенка. - 2013. - № 5. - С. 175-180.

18. Гусева, С. А. Аутоиммунная гемолитическая анемия: диагностика и лечение (лекция) / С. А. Гусева, Я. П. Гончаров // Український журнал гематології та трансфузіології. - 2012. - № 1. - С. 34-50.

19. Гуцаленко О. О. Основні гематологічні синдроми та симптоми у практиці сімейного лікаря / О. О. Гуцаленко, В. П. Фалько // Сімейна медицина. - 2016. - № 3 ев. - С. 156-158.

20. Діагностична цінність різних видів забору матеріалу при диференційній діагностиці внутрішньогрудної лімфаденопатії / М. С. Опанасенко, О. В. Терешкович, М. І. Калениченко [та ін.] // Український пульмонологічний журнал. - 2014. - № 1. - С. 25-30.

21. Дифференциальный диагноз при генерализованной лимфаденопатии / Я. П. Гончаров, А. Р. Сапожников, А. О. Петруша [и др.] // Український медичний вісник. - 2011. - № 9 (61). - С. 66-70.

22. Зайков, С. В. Дифференциальная диагностика синдрома лимфаденопатии / С. В. Зайков // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. - 2012. - № 4. - С. 16-24.

23. Лимфаденопатия у детей / Н. В. Нагорная, Е. В. Бордюгова, Е. В. Вильчевская [и др.] // Здоровье ребенка. - 2013. - № 6. - С. 166-172.

24. Лисенко, Д. А. Якість життя в онкогематології : сучасний критерій оцінки життєдіяльності пацієнта / Д. А. Лисенко // Український медичний вісник. - 2011. - № 11(63). - С. 61-63.

25. Лосик, Е. А. Гематологические проявления аутоиммунного гастрита / Е. А. Лосик, В. Т. Ивашкин // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. - 2016. - Том 26, № 1. - С. 37-43.

26. Лысенко, Д. А. Лимфаденопатия у больного с хронической лимфоидной лейкемией / Д. А. Лысенко // Український медичний вісник. - 2011. - № 3(56). - С. 44.

27. Мальцев, Д. В. Сімейна доброякісна нейтропенія / Д. В. Мальцев // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. - 2017. - № 1. - С. 23-28.

28. Онкогематологические заболевания, связанные с действием радиации / Д. Ф. Глузман, Л. М. Скляренко, С. В. Коваль [и др.] // Лабораторна діагностика. - 2014. - № 1. - С. 58-62.

29. Орлюк, И. Б. Антигомотоксическая терапия лимфаденопатий у детей (взгляд на проблему) / И. Б. Орлюк, В. Г. Козачук // Соврем. педиатрия. - 2012. - № 5. - С. 14-20.

30. Редкое наблюдение шейной лимфаденопатии: болезнь Кикучи - Фуимото / М. Йылмаз, М. А. Маманов, Р. Рашидов [и др.] // Вестник оториноларингологии. - 2012. - № 1. - С. 65-66.

31. Случай синусного гистиоцитоза с массивной лимфаденопатией (болезнь Розаи-Дорфмана) у больного диффузной В-крупноклеточной лимфомой и хроническим вирусным гепатитом В / А. Л. Меликян, А. М. Ковригина, Е. А. Гилязитдинова, М. К. Гитис // Терапевтический архив. - 2012. - Том 84, № 11. - С. 66-70.

32. Спадкова нейтропенія в дітей / В. І. Руда, Л. В. Мисько, Ю. Л. Мисько [та ін.] // Здоровье ребенка. - 2010. - № 6(27). - С. 92-93.

                                                    ІНФОРМАЦІЙНІ ЛИСТИ


33. Діагностика і лікування набутих дезагрегаційних тромбоцитопатій : Інформаційний лист № 292 - 2014 / Н. Ф. Бужерак, Я. І. Виговська, В. Л. Новак [та ін.] ; ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К. : Укрмедпатентінформ, 2014. - 4с.

34. Застосування препаратів метаболічної дії для підвищення ефективності антитромботичної профілактики : Інформаційний лист № 301 - 2013 / П. В. Ющенко, С. В. Бурнаєва, В. І. Семеняка [та ін.] ; ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К. : Укрмедпатентінформ, 2013. - 4с.

35. Застосування цитогенетичних методів у діагностиці та моніторингу хронічної мієлоїдної лейкемії : Інформаційний лист № 122 - 2014 / А. С. Лук’янова, К. Б. Котлярчук, О. В. Золотова [та ін.] ; ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України», Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К. : Укрмедпатентінформ, 2014. - 4с.

36. Критерії прогнозування інфекційно-запальних ускладнень у хворих на гостру мієлоїдну лейкемію : Інформаційний лист № 283 - 2013 / О. О. Федоровська, Н. М. Третяк, А. П. Рибальська [та ін.]; ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К. : Укрмедпатентінформ, 2013. - 4с.

37. Метод прогнозування резистентності до терапії інгібіторами тирозинкінази у хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію : Інформаційний лист № 434 - 2012 / А. І. Гордієнко, Т. Г. Перехрестенко, Н. М. Третяк [та ін.] ; ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України», ДУ «Науковий центр радіаційної медицини НАМН України», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К. : Укрмедпатентінформ, 2012. - 4с.