Статті

Профілактика, діагностика та лікування ускладнень цукрового діабету

                                                Бібліографічний покажчик літератури
                                                              (2014-2017рр.)


                                                             м. Хмельницький
                                                                    2017р.
 

 
                                                              ПЕРЕДМОВА

Запропонований фахівцям-медикам бібліографічний покажчик літератури містить інформаційні матеріали по темі «Профілактика, діагностика та лікування ускладнень цукрового діабету».
 Даний покажчик має розділи, що дають можливість конкретного пошуку необхідних джерел інформації: 
 Діабетична ретинопатія;
 Синдром діабетичної стопи;
 Діабетична ангіопатія;
 Діабетична нейропатія;
 Діабетична нефропатія;
 Діабетичний кетоацидоз.
Джерела інформації, які пропонує покажчик маєте змогу отримати в Хмельницькій обласній науковій медичній бібліотеці.


 
                                                          ВІД УКЛАДАЧА

Цукровий діабет набув масштабів глобальної епідемії, адже за даними ВООЗ, це захворювання виявлено у 347 млн людей у світі, а до 2030 р. їхня кількість може зрости ще на 183 млн. Цукровий діабет — одна з основних причин передчасної смерті, оскільки часто призводить до ампутації кінцівок, втрати зору, ниркової недостатності і серцево-судинних захворювань. 
Відповідно до офіційних даних в Україні від цукрового діабету потерпають 1,3 млн людей, проте, на думку лікарів-ендокринологів, насправді хворих у 2–2,5 разу більше, адже більшість людей навіть не здогадуються про свій діагноз доти, доки не почнуть розвиватися серйозні ускладнення.

 

                                                      ДІАБЕТИЧНА РЕТИНОПАТІЯ
 
1. Бенца Т. М. Диабетическая ретинопатия в практике семейного врача / Т. М. Бенца // Ліки України. - 2015. - № 2. - С. 10-13.

2. Влияние лечения на прогрессирование диабетической ретинопатии у лиц с сахарным диабетом 2 типа / E. Y. Chew, M. D. Davis, R. P. Danis [и др.] // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. - 2014. - № 6. - С. 20-31.

3. Воробьева И. В. Современные подходы к рaнней диагностике, патогенетическому лечению диабетической ретинопатии / И. В. Воробьева // Вестник офтальмологии. - 2016. - Том 132, № 5 ев. - С. 60-67. 

4. Гребень, Н. К. Ефективність ретиналаміну та методів його застосування в лікуванні діабетичної ретинопатії / Н. К. Гребень // Шпитальна хірургія. - 2015. - № 2. - С. 9-11.

5. Диабетическая ретинопатія : современные возможности лечения и профилактики в мире и Украине // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. - 2014. - № 5. - С. 87-90. 

6. Инвалидность вследствие офтальмологических осложнений сахарного диабета и пути ее профилактики / Ш. Т. Искандарова, А. М. Набиев, Ш. А. Джамалова, С. М. Махмудова // Офтальмологічний журнал. - 2015. - № 3. - С. 54-58.

7. Конфокальная микроскопия роговицы - новый неинвазивный метод диагностики начальных проявлений повреждения периферической нервной системы при сахарном диабете / Е. В. Артемова, Г. Р. Галстян, Д. С. Атарщиков [и др.] // Проблемы эндокринологии. - 2015. - Том 61, № 2. - С. 32-38. 

8. Мальцев Э. В. Нейродегенерация и нейропротекция при диабетической ретинопатии / Э. В. Мальцев, А. В. Зборовская, А. Э. Дорохова // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. - 2014. - № 6. - С. 77-82. 

9. Оптимизация помощи пациентам с нарушениями зрения вследствие диабетического отека макулы. Роль и место анти-VEGF-препарата афлиберсепт // Офтальмологічний журнал. - 2016. - № 3. - С. 49-54. 

10. Профилактика и лечение диабетической ретинопатии : роль эндо-кринолога и современные возможности фармакотерапии // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. - 2014. - № 4. - С. 56-59. 

11. Рыков, С. А. Усовершенствованный способ фотографирования глазного дна для скрининга диабетической ретинопатии и макулопатии с использованием iPhone / С. А. Рыков, О. Г. Пархоменко, Е. Г. Пархоменко // Офтальмологічний журнал. - 2015. - № 1. - С. 91-95. 

12. Современные подходы к диагностике, лечению и профилактике диабетической макулопатии и диабетического макулярного отека // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. - 2014. - № 4. - С. 72-74. 

13. Хасанова Ж. З. Диабетическая ретинопатия у пациентов с сахарным диабетом 1-го типа / Ж. З. Хасанова, А. Н. Самойлов // Вестник офтальмологии. - 2014. - Том 130, № 2. - С. 83-87. 

14. Эффективность лечения диффузного диабетического макулярного отека в зависимости от структурных изменений макулярной области / А. Ж. Фурсова, Н. В. Чубарь, М. С. Тарасов [и др.] // Вестник офтальмологии. - 2016. - Том 132, № 4 ев. - С. 35-42.

                                               СИНДРОМ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ

15. Болгарська, С. В. Нові методи лікування трофічних уражень нижніх кінцівок у хворих на цукровий діабет / С. В. Болгарська, О. В. Пономаренко // Міжнародний ендокринологічний журнал. - 2016. - № 5 ев. - С. 45-50. 

16. Використання вакуум-терапії в лікуванні ран у хворих на синдром діабетичної стопи / П. О. Герасимчук, І. М. Дейкало, В. Г. Власенко [и др.] // Міжнародний ендокринологічний журнал. - 2016. - № 2 ев. - С. 124-129.

17. Герасимчук, П. О. Використання вакуум-терапії на етапах хірургічного лікування синдрому діабетичної стопи / П. О. Герасимчук, Д. Б. Фіра, А. В. Павлишин // Клінічна хірургія. - 2017. - № 2. - С. 16-18. 

18. Герасимчук, П. О. Роль вакуум-терапії в лікуванні гострих гнійно-некротичних процесів у хворих на синдром діабетичної стопи / П. О. Герасимчук, В. Г. Власенко, А. В. Павлишин // Шпитальна хірургія. - 2016. - № 1. - С. 84-87.

19. Горобейко М. Б. Визначення ефективності повторного застосування урокінази медак при синдромі діабетичної стопи / М. Б. Горобейко // Клінічна хірургія. - 2014. - № 3. - С. 28-30. 

20. Горобейко М. Б. Синдром діабетичної стопи. Надумана чи реальна загроза / М. Б. Горобейко // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. - 2017. - № 1 ев. - С. 81-89.

21. Діденко, С. М. Гібридні хірургічні втручання у хворих з приводу ішемічної форми синдрому діабетичної стопи / С. М. Діденко // Клінічна хірургія. - 2016. - № 7ев. - С. 27-29.

22. Друк, И. В. Синдром диабетической стопы : тактика профилактических вмешательств / И. В. Друк, Г. И. Нечаева, Е. А. Ряполова // Лечащий Врач. - 2014. - № 12. - С. 30-36.

23. Загородній О. В. Бальна оцінка ступеню тяжкості стану хворих на цукровий діабет, ускладнений некротично-запальними ураженнями стопи, при реваскуляризації ніг за модифікованою системою АРАСНЕ ІІ / О. В. Загородній, Ю. С. Мота, В. П. Федоренко // Львівський медичний часопис. - 2016. - Том 22, № 3. - С. 45-49.

24. Зеленина Т. А. Применение препарата полиоксидония в комплексном лечении синдрома диабетической стопы / Т. А. Зеленина, А. Б. Земляной, Т. В. Глазанова // Хирургия. Журнал имени Н. И. Пирогова. - 2014. - № 10. - С. 113-117. 

25. Зміни колатерального кровообігу в нижній кінцівці при оклюзії артерій стегново-підколінно-гомілкового сегмента у хворих при синдромі ішемічної діабетичної стопи з огляду на ангіосомну теорію / С. М. Діденко, С. В. Болгарская, Є. В. Таран, К. О. Бойко // Клінічна хірургія. - 2016. - № 6. - С. 44-47.

26. Камалов, Т. Т. Ближайшие и отдаленные результаты хиру-гического лечения синдрома диабетической стопы и оценка качества жизни больных (обзор литературы) / Т. Т. Камалов, Ф. М. Тураханова // Міжнародний ендокринологічний журнал. - 2016. - № 1 ев. - С. 39-46. 

27. Клинико-терапевтические аспекты синдрома диабетической стопы: в фокусе остеоартропатия / О. В. Корпачева-Зиныч, Н. Н. Кушнарева, С. В. Болгарская [и др.] // Укр. мед. часопис. - 2015. - № 3. - С. 92-95. 

28. Клинические рекомендации по диагностике и лечению синдрома диабетической стопы - 2015 (утверждены на VII Всероссийском конгрессе эндокринологов "Сахарный диабет в XIX веке - время объединения усилий" 24-28 февраля 2015года) / И. И. Дедов, А. Ю. Токмакова, Д. Н. Егорова, Г. Р. Галстян // Міжнародний ендокринологічний журнал. - 2015. - № 7. - С. 105-112. 

29. Коли і чому помирають хворі на цукровий діабет, ускладнений некротично-запальними ураженнями стопи? / А. В. Федоренко, О. В. Загородній, Ю. С. Мота [и др.] // Львівський медичний часопис. - 2014. - Том 20, № 1. - С. 42-47. 

30. Комплексне лікування гнійно-некротичних ускладнень у пацієнтів з синдромом діабетичної стопи з застосуванням негативного тиску та капікору / М. Д. Желіба, А. І. Годлевський, О. В. Гончаренко [и др.] // Клінічна хірургія. - 2017. - № 2. - С. 19-21. 

31. Корейба, К. Сорбенты "Асептисорб" в лечении больных с синдромом диабетической стопы / К. Корейба // Врач. - 2016. - № 9 ев. - С. 37-41.

32. Мавродий В. М. Синдром диабетической стопы / В. М. Мавродий, Н. К. Дзюбан // Український терапевтичний журнал. - 2014. - № 3/4. - С. 104-114. 

33. Междисциплинарный подход к ведению больных с синдромом диабетической стопы в амбулаторной практике / Е. Ю. Камелягина, А. К. Волковой, Н. И. Сабанчиева [и др.] // Клиническая медицина. - 2016. - Том 94, № 2. - С. 127-132. 

34. Морфологія синдрому діабетичної стопи / Р. І. Сидорчук, О. Й. Хомко, В. Б. Рева [и др.] // Клінічна хірургія. - 2017. - № 2. - С. 66-67. 

35. Плеханов А. Н. Синдром диабетической стопы: современные подходы к диагностике / А. Н. Плеханов, П. С. Маркевич // Клиническая медицина. - 2014. - Том 92, № 5. - С. 29-33. 

36. Применение низкочастотной ультразвуковой кавитации в комплексном лечении гнойно-некротических ран у пациентов с сахарным диабетом и тяжелой ишемией нижних конечностей / Ю. З. Лифшиц, Р. Р. Процюк, В. Л. Валецкий [и др.] // Хірургія України. - 2014. - № 1. - С. 128-131.

37. Роль магнитно-резонансной томографии в диагностике ранних осложнений при синдроме диабетической стопы / Г. В. Цвигун, Л. Д. Цыбенко, Н. И. Хеда, С. А. Сапа // Український медичний вісник. - 2016. - № 10. - С. 22-23.

38. Русак О. Б. Особливості патогенетичних механізмів порушення регіонарного кровотоку при синдромі діабетичної стопи (огляд літератури) / О. Б. Русак // Міжнародний ендокринологічний журнал. - 2015. - № 6. - С. 91-95. 

39. Современные фторхинолоны в лечении больных с инфекционными поражениями при синдроме диабетической стопы / В. А. Ступин, А. И. Привиденцев, С. В. Горюнов [и др.] // Хирургия. Журнал имени Н. И. Пирогова. - 2014. - № 10. - С. 102-108. 

40. Фармакотерапевтическая эффективность цитофлавина у больных с синдромом диабетической стопы : ближайшие и отдаленные результаты / П. С. Маркевич, Л. Б. Маркевич, А. Н. Плеханов, А. Л. Коваленко // Клиническая медицина. - 2015. - Том 93, № 6. - С. 67-72.

41. Шаповал С. Д. Подовжена блокада сідничого нерва в системі комплексного лікування хворих з приводу ускладненого синдрому діабетичної стопи / С. Д. Шаповал, І. Л. Савон, М. М. Софілканич // Клінічна хірургія. - 2015. - № 3. - С. 52-54. 

                                                     ДІАБЕТИЧНА АНГІОПАТІЯ

42. Головин, Д. А. Ультразвуковая оценка выраженности диабетической макро- и микроангиопатии у больных сахарным диабетом 2-го типа / Д. А. Головин, С. Э. Лелюк, В. Г. Лелюк // Ультразвуковая и функциональная диагностика. - 2016. - № 3. - С. 72-81.

43. Горбенко Н. И. Оксидативный стресс как патофизиологический механизм в развитии диабетических макроангиопатий и перспективы его коррекции с помощью флавоноидов (обзор литературы и собственные результаты) / Н. И. Горбенко, О. В. Иванова, А. Ю. Бориков // Проблеми ендокринної патології. - 2016. - № 3 ев. - С. 91-99.

44. Крутиков, Е. С. Новые подходы к ранней диагностике микроангиопатии у больных сахарным диабетом 1-го типа / Е. С. Крутиков, В. А. Житова // Проблемы эндокринологии. - 2015. - Том 61, № 5. - С. 43-47.

45. Курение провоцирующий фактор в развитии диабетической ангиопатии нижних конечностей у мужчин с генотипом 677ТТ гена метилентетрагидрофолатредуктазы / Ю. И. Васильева, О. Ю. Бушуева, С. Н. Жабин [и др.] // Клиническая медицина. - 2015. - Том 93, № 7. - С. 45-49. 

46. Лисенко Т. П. Діабетичні ангіопатії: актуальні аспекти патогенезу та діагностики / Т. П. Лисенко // Здоровье женщины. - 2014. - № 5. - С. 27-29. 

47. Лысенко Т. П. Ультразвуковая диагностика периферических ангиопатий при сахарном диабете / Т. П. Лысенко // Сімейна медицина. - 2014. - № 3. - С. 121-123. 

48. Могильницька Л. А. Ендотелійзалежна дилатація у хворих на цукровий діабет 1 типу з мікроангіопатіями, що хворіють з дитинства, та осіб молодого віку з ожирінням / Л. А. Могильницька // Проблеми ендокринної патології. - 2015. - № 1. - С. 44-52. 

49. Чурпій К. Л. Лікування ускладнених форм діабетичної ангіопатії в умовах районної лікарні / К. Л. Чурпій // Шпитальна хірургія. - 2014. - № 1. - С. 102-103. 

                                                  ДІАБЕТИЧНА НЕЙРОПАТІЯ

50. Варконьи Т. Современные возможности лечения диабетической полинейропатии / Т. Варконьи, П. Кемплер, Б. Маньковский // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. - 2014. - № 4. - С. 42-48. 

51. Горобейко М. Б. Ефективність призначення тіоктової (α-ліпоєвої) кислоти для покращення кровопостачання нижніх кінцівок за діабетичної периферичної нейропатії / М. Б. Горобейко // Проблеми ендокринної патології. - 2014. - № 1. - С. 32-37. 

52. Девликамова, Ф. И. Применение препарата кокарнит при лечении пациентов с диабетической полинейропатией / Ф. И. Девликамова // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. - 2016. - Том 116, № 11 ев. - С. 64-68.

53. Диабетическая асимметричная проксимальная нейропатия / С. В. Котов, И. Г. Рудакова, Е. В. Исакова [и др.] // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. - 2017. - Том 117, № 1 ев. - С. 59-62. 

54. Жердева Н. Кардиальная автономная нейропатия и методы ее коррекции / Н. Жердева, Е. Лихошапко, Б. Маньковский // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. - 2015. - № 3. - С. 65-68. 

55. Жукова Л. Комплексне лечение диабетической полинейропатии / Л. Жукова, А. Гуламов, Е. Кузнецов // Врач. - 2015. - № 1. - С. 21-24. 

56. Заводнова, З. І. Можливості фармакотерапії діабетичної полінейропатії комбінованими препаратами вітамінів групи B / З. І. Заводнова // Український неврологічний журнал. - 2015. - № 2. - С. 55-58.

57. Комбинированная терапия при диабетической нейропатии // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. - 2017. - № 1. - С. 44-50. 

58. Котова О. В. Диабетическая автономная полинейропатия / О. В. Котова, Е. С. Акарачкова // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С.Корсакова. - 2017. - Том 117, № 2 ев. - С. 169-173. 

59. Кравчун Н. А. Принципы доказательной медицины в комплексной терапии диабетической полинейропатии / Н. А. Кравчун // Проблеми ендокринної патології. - 2015. - № 3. - С. 133-138. 

60. Кузина, Л. Оценка эффективности бенфотиамина в терапии дистальной диабетической полинейропатии / Л. Кузина, Г. Кайшибаева, С. Заикина // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. - 2016. - № 4. - С. 42-48. 

61. Орлик О. Гіперглікемія як чинник розвитку важкої форми діабетичної полінейропатії / О. Орлик // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. - 2016. - № 4. - С. 76-79. 

62. Особенности лечения болевой формы диабетической полинейропатии // Психоневрология и нейропсихиатрия : НейроNews. - 2016. - № 4. - С. 22-24.

63. Патоморфонегез ішемічних уражень тканин суглобів стопи при діабетичній нейропатії / А. Т. Бруско, А. П. Лябах, В. М. П'ятковський, О. М. Блінова // Вісник ортопедії, травматології та протезування. - 2015. - № 1. - С. 9-16. 

64. Поиск патогенетической терапии диабетической дистальной симметричной полинейропатии // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. - 2015. - № 4. - С. 34-42. 

65. Порівняльна оцінка реабілітації та застосування Актовегіну з реабілітаційним лікуванням при больовій діабетичній неінсулінозалежній нейропатії / A. Axelerad [и др.] // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. - 2017. - № 1. - С. 35-39.

66. Редькин Ю. А. Диабетическая нейропатия: диагностика, лечение и профилактика / Ю. А. Редькин // Острые и неотложные состояния в практике врача. - 2015. - № 3/4. - С. 47-50. 

67. Сергиенко В. А. Диабетическая кардиальная автономная нейропатия : каковы перспективы в лечении? / В. А. Сергиенко, А. А. Сергиенко // Артериальная гипертензия. - 2016. - № 1. - С. 13-28. 

68. Сидорова Л. Л. Диабетическая нейропатия: мультимодальное патогенетиченское лечение мультифакторного осложнения / Л. Л. Сидорова // Український медичний вісник. - 2015. - № 11. - С. 38-40. 

69. Строков, И. А. Альфа-липоевая кислота - основное фармакологическое лечение диабетической полинейропатии в стационаре и поликлинике / И. А. Строков, А. С. Фокина // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. - 2017. - Том 117, № 3ев. - С. 50-55.

70. Сурнина З. В. Возможности световой и лазерной биомикроскопии нервов роговицы в ранней диагностике диабетической полинейропатии / З. В. Сурнина // Вестник офтальмологии. - 2015. - Том 131, № 1. - С. 104-108. 

71. Сучасний підхід до лікування діабетичної полінейропатії / І. П. Романова, О. В. Козаков, С. П. Олійникова [и др.] // Лікарська справа = Врачебное дело. - 2015. - № 7/8. - С. 95-98. 

72. Терапевтическая стратегия при диабетической нейропатии: реалии и перспективы // Міжнародний ендокринологічний журнал. - 2015. - № 1. - С. 69-70.

73. Терентьєва Н. В. Клінічні особливості перебігу діабетичної полінейропатії / Н. В. Терентьєва // Сімейна медицина. - 2014. - № 6. - С. 90-91. 

74. Терентьєва Н. В. Стан периферійної нервової системи при комплексному лікуванні хворих з діабетичною полінейропатією / Н. В. Терентьєва, Н. К. Свиридова, Ю. В. Пономаренко // Сімейна медицина. - 2015. - № 1. - С. 150-151. 

75. Товажнянская Е. Сахарный диабет. Неврологические маски / Е. Товажнянская // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. - 2017. - № 2. - С. 71-72. 

                                                   ДІАБЕТИЧНА НЕФРОПАТІЯ

76. Бильченко А. Диабетическая болезнь почек. Современные подходы к классификации, диагностике и лечению / А. Бильченко // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. - 2016. - № 2. - С. 20-24. 

77. Бильченко, А. В. Современные подходы к лечению диабетической болезни почек / А. В. Бильченко // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. - 2015. - № 1. - С. 68-78.

78. Бобкова И. Н. Диабетическая нефропатия - фокус на повреждение подоцитов / И. Н. Бобкова, М. В. Шестакова, А. А. Щукина // Нефрология. - 2015. - Том 19, № 2. - С. 33-44. 

79. Вельков В. В. Нормоальбуминуриновая диабетическая нефро-патія : патогенез, биомаркеры, интерпретация / В. В. Вельков // Лабораторна діагностика. - 2016. - № 1. - С. 25-39. 

80. Влияние растительного препарата Канефрон Н на диабетическую нефропатию у пациентов с сахарным диабетом / Л. Мартынюк [и др.] // Медицинские аспекты здоровья мужчины. - 2014. - № 3. - С. 29-31.

81. Головач И. Ю. Диабетическая болезнь почек: возможности и значение гликемического контроля для ренопротекции / И. Ю. Головач // Практикуючий лікар. - 2016. - № 2. - С. 17-22. 

82. Клинические рекомендации по диагностике и лечению диабетической нефропатии / А. В. Смирнов, В. А. Добронравов, А. А. Кисина [и др.] // Нефрология. - 2015. - Том 19, № 1. - С. 67-77. 

83. Колесник М. О. Діабетична нефропатія: up to date (Частина 1) / М. О. Колесник // Український медичний вісник. - 2015. - № 12. - С. 13-17. 

84. Колесник М. О. Діабетична нефропатія : up to date (Частина 2) / М. О. Колесник // Український медичний вісник. - 2016. - № 1. - С. 12-17. 

85. Лечебный потенциал фитотерапии при диабетической нефропатии у пациентов с сахарным диабетом 2 типа : результаты сравнительного когортного исследования / Л. П. Мартынюк [и др.] // Природная медицина. - 2014. - № 3. - С. 30-37.

86. Мартинюк, Л. П. Ефективність застосування Канефрона H у комплексному лікуванні хворих з діабетичною нефропатією на тлі цукрового діабету 2-го типу / Л. П. Мартинюк, Л. П. Мартинюк, О. С. Мартинюк // Сімейна медицина. - 2014. - № 3. - С. 69-76.

87. Механізми нефропротекторного впливу актовегіну у хворих на діабетичну нефропатію / І. І. Топчій, Ю. С. Якименко, П. С. Семенових [и др.] // Український журнал нефрології та діалізу. - 2015. - № 4. - С. 26-30.

88. Особливості ведення хворих на діабетичну нефропатію з вторинною артеріальною гіпертензією лікарями загальної практики-сімейної медицини / Т. І. Ярмола, Л. А. Ткаченко, Г. Л. Пустовойт, О. В. Мохначов // Сімейна медицина. - 2016. - № 1. - С. 49-51. 

89. Перцева, Н. Выбор сахароснижающей терапии на разных стадиях диабетической нефропатии / Н. Перцева // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. - 2016. - № 2. - С. 76-80.

90. Перцева Н. Диабетическая нефропатия: особенности контроля гликемии и выбора антигипертензивной терапии / Н. Перцева, F. Toti // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. - 2015. - № 2. - С. 82-83. 

                                                 ДІАБЕТИЧНИЙ КЕТОАЦИДОЗ

91. Галушко, О. А. Особливості лікування діабетичного кетоацидозу у хворих із гострими порушеннями мозкового кровообігу / О. А. Галушко // Укр. мед. часопис. - 2015. - № 2. - С. 73-76.

92. Зелінська, Н. Б. Діагностика та лікування діабетичного кетоацидозу в дітей / Н. Б. Зелінська // Український журнал дитячої ендокринології. - 2014. - № 1. - С. 34-45. 

93. Кондрацька І. М. Зміни рівня кетонових тіл у крові пацієнтів із діабетичним кетоацидозом під впливом інфузійної терапії / І. М. Кондрацька // Укр. мед. часопис. - 2015. - № 2. - С. 54-55. 

94. Маньковський, Б. М. Лікування помірного кетоацидозу у хворих на цукровий діабет / Б. М. Маньковський, І. М. Кондрацька // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. - 2014. - № 6. - С. 54-58. 

95. Ніжинська-Астапенко З. П. Клініко-діагностичні аспекти діабетичного кетоацидозу / З. П. Ніжинська-Астапенко, М. В. Власенко // Міжнародний ендокринологічний журнал. - 2016. - № 4 ев. - С. 87-94. 

96. Практичні алгоритми в дитячій ендокринології. Діабетичний кетоацидоз. Гіпоглікемія // Український журнал дитячої ендокринології. - 2016. - № 3. - С. 71-77.