Статті

Захворювання щитоподібної залози

                                              Рекомендаційний список літератури
                                                          (2013- 2016 рр.)                                                            Хмельницький
                                                                  2016
 

 
За даними Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я (ВООЗ) серед ендокринних порушень захворювання щитоподібної залози займають друге місце після цукрового діабету. Понад 665 млн. осіб у світі мають ендемічний зоб або страждають іншими тиреоїдними патологіями; 1,5 млрд. людей зустрічаються з ризиком розвитку йододефіцитних захворювань. При цьому згідно з статистикою приріст кількості захворювань щитоподібної залози у світі становить 5% на рік. В Україні на долю захворювань щитоподібної залози припадає 44,8% від всіх ендокринних захворювань.
Захворювання щитоподібної залози останнім часом привертають особливу увагу. Насамперед, це пов’язано з тим, що саме щитоподібна залоза активно реагує на геохімічний стан довкілля з подальшим виникненням тих чи інших її захворювань. Тридцятилітній досвід вивчення впливу Чорнобильської катастрофи на здоров'я людини переконливо свідчить про те, що сьогодні він реалізувався, перш за все, в значному підвищенні захворюваності на рак щитоподібної залози серед дітей та підлітків України. Сьогодні Україна займає перше місце в світі по онкології щитоподібної залози серед дітей і дорослих. 
У сучасних умовах населення залишається сам на сам з несприятливим впливом навколишнього середовища, оскільки ефективний досвід світової спільноти в боротьбі з йодним дефіцитом не впроваджений в Україні. Шокуючими були результати дослідження, проведеного експертами ВООЗ в 2007 році: Україна посіла останнє місце за рівнем йодного забезпечення в Європі. 
Тому важливою складовою протидії хворобам щитоподібної залози, як вважають фахівці, є профілактика та якісне лікування.
Список підготовлено на допомогу лікарям ендокринологам, сімейним лікарям. У список увійшли публікації з періодики за 2013-2016 рр. Матеріали упорядковано в алфавітному порядку авторів або назв і їх можна замовити і отримати в Хмельницькій обласній науковій медичній бібліотеці. Інформація надається безкоштовно.

 


1. Авраменко, Т.В. Заболевания щитовидной железы и беременность / Т.В. Авраменко // Здоровье женщины. - 2016. - № 4. - С. 10-13.


2. Алгоритм обследования и лечения больных с узловыми образованиями щитовидной железы // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. - 2013. - N 5. - С. 110.


3. Алгоритм обстеження і технологія лікування дітей із дифузним нетоксичним зобом, що мешкають в умовах легкого йододефіциту. Методичні рекомендації // Український журнал дитячої ендокринології. - 2015. - № 3-4. - С. 58-66.


4. Автоімунний тиреоїдит (хвороба Хашимото) // Український журнал дитячої ендокринології. - 2014. - № 2. - С. 62-63.

5. Авхименко, М.М. Йододефицит в питании детей / М.М. Авхименко // Медицинская сестра. - 2015. - № 1. - С. 44-48.

6. Антонів, В.Р. Можливості малоінвазивного методу лікування вогнищевих утворень щитоподібної залози з використанням крізьшкірної абляції етанолом / В.Р. Антонів, М. М. Стець, Л. Л. Сук // Хірургія України. - 2016. - № 2. - С. 94-96.

7. Аутоиммунные реакции у пациентов при заболеваниях щитовидной железы / Ф.Х. Саидова, О.М. Шахсуваров, Р.Г. Гусейнов // Клінічна хірургія. - 2015. - № 11. - С. 51-53.

8. Безлепкина, О.Б. Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению болезни Грейвса у детей / О.Б. Безлепкина // Проблемы эндокринологии. - 2014. - № 3. - С. 59-68.

9. Белых, Н.А. Актуальность йододефицитных заболеваний для беременных, кормящих матерей и детей грудного возраста. Современные методы профилактики / Н.А. Белых // Український журнал дитячої ендокринології. - 2015. - № 1. - С. 41-50.

10. Бобирьова, Л.Є. Особливості клінічного перебігу автоімунного тиреоїдиту залежно від функції та вузлоутворення в щитоподібній залозі / Л.Є. Бобирьова, О.В. Муравльова, О.Ю. Городинська // Проблеми ендокринної патології. - 2014. - № 1. - С. 15-23.

11. Вацеба, Т.С. Спосіб оптимізації лікування гіпотиреозу в умовах йодної недостатності шляхом впливу на інсулінорезистентність / Т.С. Вацеба, Н.В. Скрипник // Ліки України. - 2013. - № 8. - С. 62-66.

12. Взаимосвязь сахарного диабета и тиреоидной патологии (обзор литературы) / С.И. Исмаилов, Х.Р. Гулямова, Ш.У. Ахмедова // Міжнародний ендокринологічний журнал. - 2015. - № 3. - С. 148-152.

13. Віддалені результати хірургічного лікування доброякісної вогнищевої патології щитоподібної залози / Ю.М. Таращенко, М.Ю. Болгов, О.М. Іванова // Міжнародний ендокринологічний журнал. - 2015. - № 3. - С. 133-139.

14. Виявлення й лікування гіпотиреозу до, під час та після вагітності // Український журнал дитячої ендокринології. - 2016. - № 1. - С. 95-96.

15. Вузловий зоб // Український журнал дитячої ендокринології. - 2015. - № 2. - С. 70-71.

16. Гипертиреоз, манифестировавший в форме желтухи: описание редкого клинического случая / Jain Deepak [и др.] // Міжнародний ендокринологічний журнал. - 2015. - № 7. - С. 45-48.

17. Гіпотиреоз // Український журнал дитячої ендокринології. - 2014. - № 2. - С. 60-61.

18. Громнацька, Н.М. Тиреоїдна функція як патогенетичний чинник розвитку метаболічного синдрому в дітей / Н.М. Громнацька // Український журнал дитячої ендокринології. - 2014. - № 3. - С. 26-30.

19. Дифузний токсичний зоб (хвороба Грейвса-Базедова) // Український журнал дитячої ендокринології. - 2016. - № 1. - С. 93-94.

20. Диагностика и лечение тиреотоксикоза // Рациональная фармакотерапия. - 2013. - № 4. - С. 67-74.

21. Евчев, Ф.Д. Выбор способа лечения больных с узловыми образованиями щитовидной железы / Ф.Д. Евчев, А.Ф. Евчева, Д.Ф. Евчев // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. - 2015. - № 6. - С. 56-61.

22. Ельчанинова, Т.И. Морфологическая диагностика заболеваний щитовидной железы / Т.И. Ельчанинова, С.Г. Ситало, В.В. Радченко // Лабораторна діагностика. - 2014. - № 4. - С. 43-47.

23. Ефективність монотерапії препаратами калію йодиду дифузного нетоксичного зоба з різним прогнозом перебігу в пацієнтів підліткового віку / С.І. Турчина [и др.] // Ук-раїнський журнал дитячої ендокринології. - 2015. - № 1. - С. 19-23.

24. Єрін, Ю.С. Виявлення та лікування вузлів чи раку щитоподібної залози перед, під час та після вагітності / Ю.С. Єрін // Український журнал дитячої ендокринології. - 2015. - № 3-4. - С. 87-89.

25. Захворюваність на рак щитоподібної залози населення України після аварії на ЧАЕС / М.М. Фузік, А.Є. Присяжнюк, Д.А. Базика // Довкілля та здоров’я. - 2014. - № 2. - С. 62-69.

26. Зелінська, Н.Б. Вплив йоду й селену на розвиток захворювань щитоподібної залози / Н.Б. Зелінська, Є.В. Глоба // Український журнал дитячої ендокринології. - 2016. - № 1. - С. 43-49.

27. Йодный дефицит : где мы теперь ? (Эффективность белорусской стратегии ликвидации йодного дефицита : 15-летний опыт) / Т.В. Мохорт [и др.] // Міжнародний ендокринологічний журнал. - 2015. - № 2. - С. 13-19.

28. Кваченюк, А.М. Клініко-епідеміологічні аспекти медулярної карциноми щитоподібної залози в Україні / А.М. Кваченюк, Д.В. Рейзін // Лікарська справа. - 2013. - № 4. - С. 55-61.

29. Киселева, И.А. Исследование влияния комбинированного применения йода и селена на течение наиболее частой патологии щитовидной железы / И.А. Киселева, А.В. Каминский // Міжнародний ендокринологічний журнал. - 2015. - № 2. - С. 117-121.

30. Кіхтенко І.М. Лікування гіпотиреозу електромагнітним полем наднизької частоти / І.М. Кіхтенко, М.І. Хворостенко, Ю. М. Хворостенко // Український радіологічний журнал. - 2013. - № 2.- С. 190-193.

31. Кравчун, Н.А. Гипертиреоз: клиника, диагностика, терапия / Н.А. Кравчун // Острые и неотложные состояния в практике врача. - 2013. - № 6. - С. 5-9.

32. Кравчун, Н.А. Современный взгляд на антитиреоидную терапию / Н.А. Кравчун // Острые и неотложные состояния в практике врача. - 2014. - № 6. - С. 56-59.

33. Лікування гіпотиреозу // Український журнал дитячої ендокринології. - 2014. - N 2. - С. 65-66.

34. Лукьянчиков, В.С. Хронический аутоиммунный тиреоидит как предиктор и предшественник метаплазии / В.С. Лукьянчиков // Клиническая медицина. - 2013. - № 11. - С. 63-67.

35. Малова, Н.Г. Теоретичне обгрунтування пошуку нових засобів лікування автоімунного тиреоїдиту / Н.Г. Малова, Л.А. Сиротенко // Проблеми ендокринної патології. - 2015. - № 4. - С. 119-125.

36. Маменко, М.Е. Гипотиреоз у детей / М.Е. Маменко // Дитя-чий лікар. - 2013. - № 3. - С. 32-39.

37. Маменко М.Є. Йодний дефіцит та йододефіцитні захворювання (лекція) / М.Є. Маменко // Перинатология и педиатрия. - 2013. - № 1. - С. 97-105.

38. Маменко, М.Е. Йодный дефицит и йоддефицитные заболевания : стоит ли ставить знак равенства? / М.Е. Маменко // Медицинские аспекты здоровья. - 2013. - № 3. - С. 64-72.

39. Митьков, В.В. Эластография сдвиговой волной в диагностике доброкачественных образований щитовидной железы / В.В. Митьков, Т.В. Иванишина, М.Д. Митькова // Ультразвуковая и функциональная диагностика. - 2015. - № 1. - С. 10-21.

40. Можливості ультразвукового дослідження у диферен-ціюванні дрібновогнищевого ураження щитоподібної залози / А.О. Рейті, Н.В. Вітюк, В.Є. Медведєв // Клінічна хірургія. - 2015. - № 3. - С. 46-48.

41. Муравльова, О.В. Автоімунний тиреоїдит : особливості клінічного перебігу та терапії / О.В. Муравльова // Сімейна медицина. - 2015. - № 6. - С. 124-127.

42. Негативні спадкові та середовищні чинники в сім'ях хворих на дифузний нетоксичний зоб з урахуванням ефективності застосованої терапії / Н.В. Багацька [и др.] // Український журнал дитячої ендокринології. - 2015. - № 2. - С. 23-27.

43. Особливості антитероїдної терапії хворих на дифузний токсичний зоб. Досвід використання карбімазолу / Н. В. Пасєчко, Л. В. Наумова, В. М. Кульчінська // Міжнародний ендокринологічний журнал. - 2015. - № 3. - С. 112-114.

44. Паньків В.І. Синдром гіпотиреозу / В.І. Паньків // Меж-дународный неврологический журнал. - 2013. - № 5. - С. 174-186.

45. Панькив, В. И. Тиреостатические препараты в терапии диф-фузного токсического зоба / В. И. Панькив // Міжнародний ендокринологічний журнал. - 2013. - N 3. - С. 10-16.

46. Пашковська, Н.В. Селен і захворювання щитоподібної залози / Н.В. Пашковська // Міжнародний ендокриноло-гічний журнал. - 2015. - № 7. - С. 89-93.

47. Післяпологовий тиреоїдит // Український журнал дитячої ендокринології. - 2014. - № 2. - С. 64.

48. Платонова, Н.М. Нарушения функции щитовидной железы и система гемостаза / Н.М. Платонова, М.А. Свиридова, Е.А. Трошина // Терапевтический архив. - 2014. - № 10. - С. 92-96.

49. Практичні алгоритми в дитячій ендокринології. Вузли в щитоподібній залозі // Український журнал дитячої ендокринології. - 2015. - № 3-4. - С. 67-75.

50. Природжений гіпотиреоз // Український журнал дитячої ендокринології. - 2016. - № 1. - С. 91-92.

51. Прогностическое значение десмопластического фиброза и зрелости соединительнотканного компонента папиллярных микрокарцином щитовидной железы / И.И. Яковцова, И.В. Ивахно, А.В. Арсеньев [и др.] // Проблеми ендокринної патології. - 2016. - № 1. - С. 7-13.

52. Прогностическое значение факторов риска формирования диффузного нетоксического зоба у детей и подростков, проживающих в условиях легкого йододефицита / Н. В. Багацкая [и др.] // Український журнал дитячої ендокринології. - 2014. - N 2. - С. 33-37.

53. Рейті, А.О. Клінічні особливості мікрокарцином, поєднаних з дрібновогнищевою доброякісною патологією щитоподібної залози / А.О. Рейті // Хірургія України. - 2014. - № 4. - С. 67-71.

54. Сучасні методи діагностики захворювань щитоподібної залози в дітей / Т.Є. Шумна, К.С. Шматко, Т.В. Тарасевич [та ін.] // Здоровье ребенка. - 2015. - № 8. - С. 62-66.

55. Тактика лечения диффузного токсического зоба / Б.Х. Бебезов, М.А. Нуралиев, Т.Т. Какчекеева // Клиническая медицина : Ежемес. науч.-практ. журн. - 2013. - № 9. - С. 61-67 .

56. Турчанинова, Л.И. Опыт применения фитопрепарата Альба в лечении заболеваний щитовидной железы у детей и подростков / Л.И. Турчанинова // Лікарська справа. - 2014. - № 3-4. - С. 125-129.

57. Фадеев, В.В. По материалам клинических рекомендаций по диагностике и лечению заболеваний щитовидной железы во время беременности и в послеродовом периоде Амери-канской тиреоидной ассоциации / В.В. Фадеев // Міжна-родний ендокринологічний журнал. - 2015. - № 7. - С. 77-87.

58. Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению эндокринной офтальмопатии при аутоиммунной патологии щитовидной железы / И.И. Дедов, Г.А. Мель-ниченко, Н.Ю. Свириденко // Проблемы эндокринологии. - 2015. - № 1. - С. 61-74.

59. Шляхтич, С.Л. Критерії визначення обсягу оперативного втручання при дифузному токсичному зобі / С.Л. Шляхтич, В.Р. Антонів, А.В. Вовканич // Хірургія України. - 2015. - № 1. - С. 47-51.

60. Шушляпіна, О.В. Особливості патології щитоподібної залози у дітей з ожирінням / О.В. Шушляпіна, О.А. Будрейко // Перинатология и педиатрия. - 2015. - № 4. - С. 111-114.

61. Щитоподібна залоза. Що потрібно знати // Український журнал дитячої ендокринології. - 2015. - № 3-4. - С. 90-92.

62. Якубовский, С.В. Использование сукцинатсодержащих пре-паратов в комплексном лечении пациентов с диффузным ток-сическим зобом / С.В. Якубовский, Г.Г. Кондратенко, И.И. Попова // Клиническая медицина. - 2014. - № 8. - С. 50-53