Статті

Вогнепальні пошкодження - сучасні методи лікування

                                                    Рекомендаційний список літератури
                                                               (2011 - 2015 рр.)


                                                                Хмельницький
                                                                     2016
 

 Проблема вогнепальних пошкоджень залишається однією з актуальних у сучасній медицині. Сьогодні госпіталі та лікарні України переповнені пацієнтами, що отримали різноманітні пошкодження в АТО. Кожен хірург, травматолог, лікарі інших спеціальностей можуть зіткнутися з необхідністю надавати хірургічну допомогу постраждалим з вогнепальними пошкодженнями.  
  Під вогнепальними розуміють пошкодження, заподіяні пострілами з усіх видів вогнепальної зброї, вибухами боєприпасів (патрони, гранати, міни, вибухові речовини) або їхніх частин (капсулі, запали, детонатори тощо). 
 За останні десять років накопичено значний досвід з лікування поранень сучасною вогнепальною зброєю. Отримано нові експериментальні дані з урахуванням її досконалення, розкрито особливості анатомічних і морфологічних змін у вогнепальних ранах і тактику виконання хірургічної обробки.
 Запропонований рекомендаційний список літератури дає відомості про джерела інформації, що надійшли до фонду ОНМБ і їх можна безкоштовно отримати в бібліотеці і замовити по телефону.
   

1. Антибиотикотерапия при огнестрельной боевой травме : ретроспективное обсервационное исследование / Д.А. Криштафор, И.А. Йовенко, А.А. Криштафор // Острые и неотложные состояния в практике врача. - 2015. - № 2. - С. 47-50.

2. Бактериальный контроль при тяжелой огнестрельной травме / И.А. Йовенко, Д.А. Криштафор, Ю.Ю. Кобеляцкий // Медицина неотложных состояний. - 2015. - № 2. - С. 171-175.

3. Беленький, В.А. Анализ ошибок при выполнении первичной хирургической обработки огнестрельных ран мягких тканей / В.А. Беленький, В.В. Негодуйко, Р.Н. Михайлусов // Хірургія України. - 2015. - № 1. - С. 7-13.

4. Буренков, Г.И. Хирургическая обработка огнестрельных ран шеи / Г.И. Буренков // Вестник оториноларингологии. - 2011. - № 3. - С. 20-23.

5. Вакуум-терапия в лечении обширных огнестрельных ран конечностей / И.И. Жердев, А.М. Горегляд, П.И. Давиденко // Острые и неотложные состояния в практике врача. - 2015. - № 5. - С. 25-27.

6. Використання бактеріофагів у комплексі лікування вогнепальних ран м’яких тканин у хворих за полівалентної алергії до антибіотиків / О.В. Лігоненко, М.М. Борисенко, І.І. Дігтяр // Клінічна хірургія. - 2015. - № 10. - С. 65-66.

7. Гулюк, А.Г. Устранение дефекта челюсти во фронтальном отделе после огнестрельного ранения / А.Г. Гулюк, В.И. Лунгу, В.П. Мазур // Шпитальна хірургія. - 2015. - № 2. - С. 68-69.

8. Досвід лікування вогнепальних ушкоджень м’яких тканин магістральних судин на етапах евакуації / О.Б. Кутовий, О.О. Сергєєв, С.О. Косульніков // Острые и неотложные состояния в практике врача. - 2015. - № 5. - С. 31-33.

9. Извин, А.И. Редкий случай огнестрельного ранения решетчатой кости с правосторонним фронтобазальным переломом черепа / А.И. Извин, Н.Е. Кузнецова, А.Ю. Синяков // Вестник оториноларингологии. - 2011. - № 2. - С. 70-71.

10. Козаченко, И.Н. Современное пневматическое оружие и причиняемые им повреждения / И.Н. Козаченко // Судебно-медицинская экспертиза. - 2013. - № 2. - С. 12-16.

11. Копчак, А.В. Патогенез і принципи лікування вогнепальних поранень щелепно-лицевої ділянки в умовах багатопрофільного медичного закладу / А.В. Копчак, В.А. Рибак, Ю.І. Марухно // Медицина неотложных состояний. - 2015. - № 7. - С. 125-136.

12. Король, С.О. Комплекс лікувальних заходів в системі надання медичної допомоги пораненим з приводу вогнепальних та мінно-вибухових уражень стопи / С.О. Король // Клінічна хірургія. - 2015. - № 11. - С. 65-67.

13. Король, С.О. Організаційні, діагностичні та лікувальні аспекти надання допомоги при вогнепальних пораненнях стопи / С.О. Король // Травма. - 2015. - № 5. - С. 11-14.

14. Король, С.О. Особливості вогнепальних і мінно-вибухових поранень стопи, отриманих під час антитерорестичної операції / С.О. Король // Вісник ортопедії, травматології та протезування. - 2015. - № 3. - С. 52-56.

15. Лікування пошкоджень нервів кінцівок у результаті вогнепальних поранень // С.С. Страфун, В.В. Гайович, І.В. Гайович // Вісник ортопедії, травматології та протезування. - 2015. - № 2. - С. 16-21.

16. Линев, К.А. Тактика хирургического лечения огнестрельных ран живота / К.А. Линев // Клінічна хірургія. - 2015. - № 7. - С. 26-29.

17. Медикаментозная и немедикаментозная терапия последствий взрывно-осколочного ранения позвоночника у ребенка с ушибом спинного мозга и нарушением функции тазовых органов / С.К. Евтушенко [и др.] // Современная педиатрия. - 2015. - № 6. - С. 40-42.

18. Огнестрельные поражения легких / В.В. Бойко, В.В. Макаров, А.В. Токарев // Український журнал хірургії. - 2011. - № 2 (11). - С. 200-203.

19. Особливості перебігу компартамент-синдрому при вогнепальних ушкодженнях кінцівок / С.С. Страфун, О.В. Борзих, А.М. Лакша // Вісник ортопедії, травматології та протезування. - 2015. - № 3. - С. 30-34.

20. Первинна хірургічна допомога постраждалим з вогнепальними пораненнями кінцівок / О.А. Бур’янов, А.М. Лакша, А.А. Лакша // Український медичний вісник. - 2014. - № 10. - С. 42-44.

21. Питання діагностики вогнепальних пошкоджень магістральних судин / Ю.В. Нагалюк, Б.М. Коваль, Н.Ю. Літвінова // Серце і судини. - 2015. - № 1. - С. 101-109.

22. Послідовність надання медичної допомоги при вогнепальному пораненні органів шиї в практиці отоларинголога / Я.В. Шкоба, Р.А. Абизов, Ю.І. Марухно // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. - 2011. - № 3. - С. 63-64.

23. Практика инфузионно-трансфузионной терапии кровотечений при тяжелой огнестрельной травме : вопросы выбора препаратов и целевых точек / И.А. Йовенко, Ю.Ю. Кобеляцкий, А.В. Царев // Медицина неотложных состояний. - 2015. - № 2. - С. 164-170.

24. Прогнозування інфекційних ускладнень вогнепальних ран м’яких тканин / О.В. Лігоненко, М.М. Борисенко, І.І. Дігтяр // Клінічна хірургія. - 2015. - № 12. - С. 51-53.

25. Протокол массивной трансфузии при огнестрельной травме : данные литературы, собственный опыт и проблебные вопросы / И.А. Йовенко, Ю.Ю. Кобеляцкий, А.В. Царев // Острые и неотложные состояния в практике врача. - 2015. - № 5. - С. 7-18.

26. Профилактика венозных тромбоэмболических осложнений у раненых с огнестрельными переломами бедренной кости / В.Ф. Зубрицкий, А.П. Колтович, К.Н. Николаев // Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. - 2015. - № 3. - С. 60-66.

27. Ринденко, В.Г. Загальні принципи лікування відкритих та вогнепальних пошкоджень / В.Г. Ринденко, С.В. Ринденко, О.Е. Феськов // Медицина неотложных состояний. - 2011. - № 6. - С. 148-155.

28. Сакович, Е.Ф. Гипербарическая оксигенация в комплексе интенсивной терапии огнестрельных и взрывных ранений / Е.Ф. Сакович, Ю.В. Искра, Л.А. Мальцева // Медицина неотложных состояний. - 2015. - № 2. - С. 147-149.

29. Сірко, А.Г. Оптимізація надання нейрохірургічної допомоги при вогнепальних пораненнях черепа та головного мозку / А.Г. Сірко, Л.А. Дзяк // Острые и неотложные состояния в практике врача. - 2015. - № 5. - С. 19-24.

30. Современные методы лечения огнестрельных ран / М.А. Каштальян, О.С. Герасименко, В.Ю. Шаповалов // Шпитальна хірургія. - 2015. - № 1. - С. 126.

31. Травма лучевого и срединного нервов у ребенка вследствие огнестрельного оскольчатого ранения правого плеча / С.К. Евтушенко, И.А. Сажнева, О.С. Евтушенко // Современная педиатрия. - 2015. - № 5. - С. 131-132.

32. Ульянова, В.А. Магнитно-резонансная томография в диагностике огнестрельных ранений позвоночника / В.А. Ульянова // Медицинская визуализация. - 2015. - № 3. - С. 10-16.

 
33. Успешное лечение комбинированного проникающего огнестрельного ранения орбиты, клеток решетчатого лабиринта и клиновидной пазухи / Н.Ф. Родионов, В.В. Костенко, О.А. Котельникова // Вестник оториноларингологии. - 2015. - № 2. - С. 73-74.

34. Цимбалюк, В.І. Діагностика й лікування хворих з травматичними ушкодженнями периферичних нервів в умовах бойових дій / В.І. Цимбалюк, Б.М. Лузан, Я.В. Цимбалюк // Травма. - 2015. - № 3. - С. 13-18.