Статті

Гепатити: діагностика та лікування

 

                                                Бібліографічний покажчик літератури
                                                               (2011-2015рр.)


                                                              м. Хмельницький
                                                                     2016р.
 
                                                                 ПЕРЕДМОВА

Запропонований фахівцям-медикам бібліографічний покажчик літератури містить інформаційні матеріали по темі «Гепатити : діагностика та лікування».
 Даний покажчик має розділи, що дають можливість конкретного пошуку необхідних джерел інформації: 
 Гепатит В;
 Гепатит С;
 Хронічні вірусні гепатити.
Джерела інформації, які пропонує покажчик маєте змогу отримати в Хмельницькій обласній науковій медичній бібліотеці.

                                                               ВІД УКЛАДАЧА

Гострий вірусний гепатит – це гостре захворювання печінки вірусної етіології, що характеризується некротично-запальними змінами портальних трактів і внутрішньодолькової паренхіми.
Серед парентеральних гострих вірусних гепатитів найнебезпечнішими та найбільш вивченими на сьогодні є вірусні гепатити В і С. Щорічно на земній кулі вірусом гепатиту В інфікується 50млн та вмирає від 1,5 до 2 млн осіб. В Україні показник захворюваності на гепатит В становить приблизно 14,5 на 100 000 населення, а носіями вірусу є близько 1 млн громадян. Гепатит D так само як, і гепатит В, практично має широке розповсюдження.
Відкритий лише в 1989 році, збудник вірусного гепатиту С на початку нового ХХІ сторіччя став найбільш розповсюдженим. Кількість людей, інфікованих вірусом гепатиту С, сягнула 1 млрд осіб, що становить майже 20% від всього населення планети.
Гепатити В і С мають певні особливості специфічної лабораторної діагностики та лікування. Про те є і те, що об’єднує ці парентеральні гепатити – це надзвичайно небезпечні наслідки перенесеного захворювання: цироз і первинний рак печінки.
Тому, рання діагностика – це основний фактор, що забезпечує можливість проведення своєчасного лікування хворого і відповідно профілактики смертельних наслідків цих захворювань.

                                                                  ГЕПАТИТ В 

1. Абдурахманов, Д.Т. Энтекавир в лечении хронического гепатита В : многоцентровые рандомизированные исследования и реальная клиническая практика / Д.Т. Абдурахманов, А.В. Отрашевская // Терапевтический архив. - 2014. - № 11. - С. 100-104.

2. Алиева, Г.З. Особенности клинического течения острого гепатита В на фоне хронических персистирующих инфекций различной этиологии / Г.З. Алиева // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. - 2013. - № 2. - С. 84-87.

3. Длительное сохранение эффективности энтекавира при лечении хронического гепатита В с исходом в цирроз печени, вызванного резистентным штамом вируса / О.О. Знойко, К.Р. Дудина, Н.Х. Сафиуллина // Терапевтический архив. - 2012. - № 11. - С. 61-63.

4. Дуда, А.К. Вирусные гепатиты : взгляд на реалии сегодняшнего дня. Часть VA. Вирусный гепатит В – особенности клинического течения и диагностики / А.К. Дуда, Л.Ф. Матюха // Семейная медицина. - 2013. - № 2. - С. 144-150.

5. Дуда, А.К. Вирусные гепатиты : взгляд на реалии сегодняшнего дня. Часть VВ. Вирусный гепатит В – современные подходы к терапии / А.К. Дуда, Л.Ф. Матюха // Семейная медицина. - 2013. - № 3. - С. 147-150.

6. Зайцев, И.А. Использование количественного определения HВsAg для мониторинга противовирусной терапии хронической HBV-инфекции / И.А. Зайцев // Мистецтво лікування. - 2015. - № 3/4. - С. 34-43.

7. Клініко-патогенетичні особливості хронічного вірусного гепатиту В у дітей / О.М. Лук’янова [та ін.] // Сучасна гастроентерологія. - 2012. - № 3. - С. 23-28.

8. Клинические рекомендации Российской гастроэнтерологической ассоциации и Российского общества по изучению печени по диагностике и лечению взрослых больных гепатитом В / В.Т. Ивашкин, Н.Д. Ющук, М.В. Маевская // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. - 2014. - № 3. - С. 58-88.

9. Латентная HBV-инфекция у больных хроническим гепатитом В / О. Дуданова, М. Шубина, А. Ларина // Врач. - 2014. - № 4. - С. 54-56.

10. Монотерапия гепатита В препаратом Маргали / Б.Т. Элиадзе, Л.Г. Джимшиташвили, Дж. Дж. Джишкариани // Аллергология и иммунология. - 2012. - № 3. - С. 240-243.

11. Огляд та обговорення рекомендацій Європейської асоціації з вивчення хвороб печінки щодо лікування пацієнтів із хронічним гепатитом В ( 2012 ) / О.О. Попович, Л.В. Мороз, Ф.А. Чабанов // Сучасна гастроентерологія. - 2012. - № 4. - С. 113-121.

12. Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із хронічним вірусним гепатитом В // Дитячий лікар. - 2014. - № 7. - С. 49-60.

                                                                 ГЕПАТИТ С

13. Антонова, Т.В. Маркеры дисфункции эндотелия ( VCAM-1, vWF ) при хроническом гепатите С / Т.В. Антонова, М.А. Романова, Ю.В. Лымарь // Терапевтический архив. - 2013. - № 12. - С. 86-89.

14. Ассоциация полиморфизма гена ІСАМ-1 с прогрессирующим течением хронического гепатита С / К.Р. Дудина, К.А. Царук, С.А. Шутько // Лечащий врач. - 2014. - № 12. - С. 67-71.

15. Бакулин, И.Г. Практические аспекты применения трехкомпонентной терапии при хроническом гепатите С / И.Г. Бакулин, А.В. Киселева // Терапевтический архив. - 2013. - № 11. - С. 91-99.

16. Бакулин, И.Г. Что мы знаем о диагностике и лечении хронического гепатита С / И.Г. Бакулин, А.А. Варламичева, А.В. Киселева // Лечащий врач. - 2014. - № 5. - С. 96-98.

17. Бацких, С.Н. Безинтерфероновая терапия хронического гепатита С : смена препаратов или новая парадигма лечения ? / С.Н. Бацких // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. - 2014. - № 4. - С. 23-31.

18. Бацких, С.Н. Два пути к одной цели : новые стратегии противовирусной терапии хронического гепатита С / С.Н. Бацких // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. - 2012. - № 6. - С. 22-26.

19. Боброва, І.А. Антитіла до інтерферону при лікуванні хворих на гепатит С залежно від стану щитоподібної залози / І.А. Боброва // Інфекційні хвороби. - 2013. - № 1. - С. 13-16.

20. Боброва, І.А. Хронічний гепатит С : небажані явища противірусної терапії та їх корекція / І.А. Боброва // Сучасна гастроентерологія. - 2013. - №2. - С. 72-81.

21. Бондаренко, А.М. Антивірусна активність циклоферону в етіотропній терапії гепатиту С. / А.М. Бондаренко // Інфекційні хвороби. - 2013. - № 1. - С. 95-101.

22. Боцепревир : новые возможности противовирусного лечения хронического гепатита С / И.Г. Никитин, И.Е. Байкова, Л.М. Гогова // Терапевтический архив. - 2013. - № 2. - С. 76-84.

23. Бурневич, Э.З. Симепревир в комбинации с пегилированным интерфероном α и рибавирином в лечении первичных больных хроническим гепатитом С, инфицированных вирусом гепатита С 1-го генотипа / Э.З. Бурневич // Терапевтический архив. - 2014. - № 11. - С. 105-114.

24. Васкулит легких как клиническая «маска» HCV-инфекции : эффективность безинтерфероновой противовирусной терапии / В.В. Стельмах, В.К. Козлов, Д.С. Суханов // Терапевтический архив. - 2014. - № 11. - С. 87-92.

25. Вирусный гепатит С : современные возможности диагностики (клиническая лекция) / А.К. Дуда [и др.] // Актуальная инфектология. - 2015. - № 4. - С. 9-16.

26. Гепатит С при инфицировании рекомбинантной формой вируса RF2k/1b : течение и терапия / Л.И. Николаева, Г.В. Сапронов, А.В. Колотвин // Эпидемиология и инфекционные болезни. - 2014. - № 3. - С. 9-14.

27. Господарський, І.Я. Можливості і проблеми застосування гепатопротекторів у хворих на хронічний гепатит С після завершення противірусної терапії / І.Я. Господарський, В.В. Грушко, К.В. Волинець // Сучасна гастроентерологія. - 2015. - № 2. - С. 50-54.

28. Дуда, А.К. Вирусные гепатиты : взгляд на реалии сегодняшнего дня. Часть ІІІБ. Вирусный гепатит С ( ВГС ) – современные принципы лечения / А.К. Дуда, В.А. Бойко // Семейная медицина. - 2013. - № 1. - С. 127-134.

29. Дуда, О.К. Сучасна терапія хронічного вірусного гепатиту С : які можливі побічні ефекти нас очікують ? / О.К. Дуда, І.А. Байдалюк // Ліки України. - 2013. - № 2. - С. 4-9.

30. Іжа, Г.М. Методи альтернативного лікування хворих на хронічний вірусний гепатит С / Г.М. Іжа, М.В. Калініченко // Сучасна гастроентерологія. - 2014. - № 6. - С. 13-17.

31. Кірієнко, В.Т. Противірусна терапія при 2,3 генотипі вірусу гепатиту С : клінічний та економічний аналіз ефективності / В.Т. Кірієнко, І.А. Зайцев, В.В. Потій // Інфекційні хвороби. - 2015. - № 2. - С. 20-25.

32. Клинико-лабораторная характеристика течения HCV-инфекции у детей / Г.К. Мукашева, А.В. Горелов, Н.А. Геппе // Эпидемиология и инфекционные болезни. - 2012. - № 2. - С. 46-50.

33. Ковалева, Н.Б. Отечественный препарат интерферона α-2b в терапии больных хроническим гепатитом С / Н.Б. Ковалева // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. - 2014. - № 2. - С. 65-68.

34. Колесникова, Е.В. Решенные и нерешенные вопросы терапии хронического вирусного гепатита С / Е.В. Колесникова, Я.В. Никифорова // Острые и неотложные состояния в практике врача. - 2014. - № 2/3. - С. 24-30.

35. Корочкина, О.В. Оптимизация тактики ведения больных хроническим гепатитом С / О.В. Корочкина, А.М. Рюмин // Эпи-демиология и инфекционные болезни. - 2013. - № 2. - С. 24-27.

36. Лечение больных хроническим гепатитом С препаратом цепэгинтерферон альфа-2b в сочетании с рибавирином / М.В. Маевская, О.О. Знойко, Е.А. Климова // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. - 2014. - № 2. - С. 53-64.

37. Маевская, М.В. Телапревир : возможности применения у отдельных групп больных / М.В. Маевская, И.Н. Тихонов, В.Т. Ивашкин // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. - 2013. - № 5. - С. 46-56.

38. Маевская, М.В. Эфективность и безопасность нового ингибитора протеазы фалдапревира в лечении больных гепатитом С / М.В. Маевская, М.С. Жаркова, В.Т. Ивашкин // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. - 2013. - № 6. - С. 35-42.

39. Малий, В.П. Вірусний гепатит С / В.П. Малий // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. - 2014. - № 4. - С. 11-16.

40. Малый, В.П. Индукторы эндогенного интерферона в терапии HCV-инфекции / В.П. Малый, Д.Б. Пеньков, О.И. Чирюкина // Практикуючий лікар. - 2013. - № 1. - С. 57-63.

41. Малый, В.П. Циклоферон в терапии острых и хронических форм вирусного гепатита С / В.П. Малый, Д.Б. Пеньков, О.И. Чирюкина // Мистецтво лікування. - 2015. - № 3/4. - С. 4-13.

42. Новые возможности прогнозирования эффективности противовирусной терапии хронического гепатита С / А.М. Рюмин, О.В. Корочкина, Д.М. Собчак // Эпидемиология и инфекционные болезни. - 2015. - № 2. - С. 25-29.

43. Опыт использования отечественных противовирусных средств и некоторых собственных подходов к лечению хронического гепатита С у взрослых / В.А. Борисов [и др.] // Эпидемиология и инфекционные болезни. - 2015. - № 3. - С. 4-10.

44. Отдаленные результаты противовирусной терапии у больных хроническим гепатитом С, достигших стойкого вирусологического ответа / Т.М. Игнатова, Т.Н. Лопаткина, В.П. Чуланов // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. - 2013. - № 4. - С. 30-36.

45. Оценка эффективности оригинального гепатопротекторного препарата Бициклол у больных хроническим вирусным гепатитом С / Д.А. Лиознов, Н.И. Гейвандова, В.Г. Морозов // Український медичний часопис. - 2014. - № 6. - С. 92-94.

46. Перинатальный вирусный гепатит С и возможности его лечения / Л.Г. Горячева [и др.] // Эпидемиология и инфекционные болезни. - 2014. - № 3. - С. 4-8.

47. Попович, О.О. Комбінована противірусна терапія хронічного гепатиту С з щоденним режимом введення лаферобіону / О.О. Попович // Інфекційні хвороби. - 2014. - № 1. - С. 17-21.

48. Препараты Лайфферон и Реаферон-ЕС в лечении хронического вирусного гепатита С / Е.И. Петрова, К.И. Чуйкова, С.Н. Таргонский // Лечащий врач. - 2014. - № 11. - С. 49.

49. Прогноз ефективності і тактичний вибір противірусної терапії у хворих на хронічний гепатит С / В.М. Козько [и др.] // Інфекційні хвороби. - 2015. - № 2. - С. 17-20.

50. Рекомендації Європейської асоціації з вивчення хвороб печінки з лікування гепатиту С, 2014 // Практикуючий лікар. - 2015. - № 1. - С. 40-45.

51. Рекомендації Європейської асоціації з вивчення хвороб печінки з лікування гепатиту С, 2014 // Практикуючий лікар. - 2015. - № 2. - С. 38-43.

52. Рекомендації Європейської асоціації з вивчення хвороб печінки з лікування гепатиту С, 2014 // Практикуючий лікар. - 2015. - № 3. - С. 41-43.

53. Рекомендации по диагностике и лечению взрослых больных гепатитом С // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. - 2013. - № 2. - С. 41-70.

54. Руководство Европейской ассоциации по изучению заболеваний печени : лечение инфекции вирусного гепатита С. Часть І // Сучасна гастроентерологія. - 2011. - № 6. - С. 7-17.

55. Руководство Европейской ассоциации по изучению заболеваний печени : лечение инфекции вирусного гепатита С. Часть ІІ // Сучасна гастроентерологія. - 2012. - № 1. - С. 7-16.

56. Руководство Европейской ассоциации по изучению заболеваний печени : лечение инфекции вирусного гепатита С. Часть ІІІ // Сучасна гастроентерологія. - 2012. - № 2. - С. 7-16.

57. Сарвилина, И. О механизме эффективности урсодезоксихолевой кислоты при хроническом вирусном гепатите С / И. Сарвилина // Врач. - 2015. - № 5. - С. 10-15.

58. Сысоев, К.А. Диагностическая роль определения хемокинов и их рецепторов при хроническом гепатите С / К.А. Сысоев, А.Б. Чухловин, А.А. Тотолян // Клиническая лабораторная диагностика. - 2013. - № 2. - С. 23-29.

59. Телапревир : новые возможности противовирусного лечения больных хроническим гепатитом С / И.Г. Никитин, Л.М. Гогова, И.Е. Байкова // Терапевтический архив. - 2012. - № 11. - С. 75-80.

60. Телегін, Д.Є. Прогнозування ефективності противірусної терапії хронічного гепатиту С за даними багатоваріаційного аналізу / Д.Є. Телегін, В.М. Козько, Г.М. Дубінська // Сучасна гастроентерологія. - 2013. - № 4. - С. 44-51.

61. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги дорослим та дітям «Вірусний гепатит С» : Наказ МОЗ України від 02 квітня 2014р. №233 // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. - 2015. - № 3/4. - С. 48-61.

62. Факторы прогрессирующего течения хронического гепатита С / К.Р. Дудина, К.А. Царук, С.А. Шутько // Лечащий врач. - 2013. - № 10. - С. 36-39.

63. Фролов, В.М. Эффективность энтеросорбента Белый Уголь в лечении больных хроническим вирусным гепатитом С и его влияние на маркеры липопероксидации и эндогенной интоксикации / В.М. Фролов, Я.А. Соцкая, О.В. Круглова // Лікарська справа. - 2012. - № 5. - С. 119-125.

64. Эффективность применения препарата пегилированного интерферона альфа-2b «Альгерон» в лечении хронического гепатита С / М.В. Маевская, О.О. Знойко, Е.А. Климова // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. - 2013. - № 1. - С. 30-36.

                                                ХРОНІЧНІ ВІРУСНІ ГЕПАТИТИ

65. Байкова, Т.А. Многообразие внепеченочных проявлений хронических вирусных гепатитов В и С, общие принципы лечения / Т.А. Байкова, Т.Н. Лопаткина // Терапевтический архив. - 2013. - № 4. - С. 106-110.

66. Вирусный гепатит Е / Г.К. Аликеева, С.Л. Максимов, Н.Х. Сафиуллина // Лечащий врач. - 2012. - № 10. - С. 48-51.

67. Вирусный гепатит Е в Украине / В.П. Малый [и др.] // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. - 2015. - № 7. - С. 5-8.

68. Дуда, А.К. Вирусные гепатиты : от диагностики к выбору лечебной тактики. Часть IV / А.К. Дуда // Мистецтво лікування. - 2012. - № 1. - С. 23-25.

69. Значення показника фактора росту гепатоцитів у діагностиці прогресування хронічних вірусних гепатитів у дітей / М.Ф. Денисова, Н.М. Музика, Н.В. Чернега // Перинатология и педиатрия. - 2014. - № 2. - С. 71-75.

70. Изменения эритроцитарного звена гемограммы при острых вирус-них гепатитах различной этиологии / М.Г. Авдеева [и др.] // Эпи-демиология и инфекционные болезни. - 2012. - № 6. - С. 11-16.

71. Клиническая значимость выявления PHK HGV у больных хроническими вирусными гепатитами / Н.И. Громова, И.В. Гордейчук, К.К. Кюрегян // Эпидемиология и инфекционные болезни. - 2012. - № 2. - С. 35-40.

72. Косаговская, И.И. Медико-социальные аспекты вирусных гепатитов с парентеральным путем передачи / И.И. Косаговская, Е.В. Волчкова // Эпидемиология и инфекционные болезни. - 2013. - № 1. - С. 28-39.

73. Малый, В.П. Вирусный гепатит А : клиника и диагностика / В.П. Малый // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. - 2012. - № 4. - С. 58-62.
 
74. МікроРНК-21-3р і мікроРНК-885-5р як маркери вірусних гепатитів у дітей раннього віку / О.Г. Шадрін, Н.Ф. Чернега, В.Л. Гур’янова // Современная педиатрия. - 2015. - № 1. - С. 96-101.

75. Модели оказания медицинской помощи при хронических вирусных заболеваниях печени / А. Русских, В. Фомин, Л. Сырцова // Врач. - 2014. - № 2. - С. 81-84.

76. Морфологическая основа аутоиммунных проявлений при вирусных гепатитах / К.Т. Умбетова [и др.] // Эпидемиология и инфекционные болезни. - 2012. - № 5. - С. 4-6.

77. Особенности метаболизма эндотоксинов у детей с хроническими вирусными гепатитами и возможности терапии / Е.А. Жукова [и др.] // Лечащий врач. - 2014. - № 6. - С. 42-45.

78. Подходы к анализу медицинской помощи больным хроническими вирусными гепатитами С и В в современных условиях / А. Русских, В. Фомин, Л. Сырцова // Врач. - 2014. - № 5. - С. 83-85.

79. Стадія ремісії хронічних вірусних гепатитів В та С у дітей : клінічні та параклінічні особливості / М.Ф. Денисова [и др.] // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2013. - № 6. - С. 19-22.

80. Стилиди, Е. Прогностическая значимость противовоспалительных цитокинов при хронических вирусных гепатитах В и С / Е. Стилиди, И. Кляритская // Врач. - 2013. - № 3. - С. 75-78.

81. Супрун, Е.В. Дерматологические проявления хронических вирусных гепатитов В и С / Е.В. Супрун, А.А. Заздравнов // Сучасна гастроентерологія. - 2015. - № 1. - С. 73-78.

82. Чернега, Н.Ф. Этиологическая структура и клинико-параклиническая характеристика вирусных гепатитов у детей раннего возраста / Н.Ф. Чернега // Перинатология и педиатрия. - 2014. - № 4. - С. 57-60.

83. Шадрин, В.О. МикроРНК как диагностические биомаркеры поражения печени при Эпштейн-Барр вирусных гепатитах у детей / В.О. Шадрин, В.Е. Досенко // Современная педиатрия. - 2015. - № 1. - С. 115-119.

84. Эффективность инфузионного гепатотропного препарата ремаксол в патогенетической терапии хронических вирусных гепатитов на цирротической стадии / В.В. Стельмах, В.К. Козлов, В.Ф. Иванова // Терапевтический архив. - 2015. - № 8. - С. 67-72.