Статті

Медична допомога - організаційні аспекти

                                                       Бібліографічний список літератури
                                                                   (2013-2015рр.)


                                                                 м. Хмельницький
                                                                        2015р.
 


 Система охорони здоров'я відіграє виняткову роль у забезпеченні належного рівня життя та є однією з найважливіших внутрішніх державних функцій сучасної України.
 Реалої сьогодення свідчать про необхідність суттєвого оновлення системи організації надання медичної допомоги населенню. Поряд із збереженням відношення до медичної діяльності як однієї з соціальних функцій держави за останній час виникли та посилилися тенденції відносно охорони здоров'я громадян, як фактору забезпечення національної безпеки України.
 Існує чимало обставин, котрі свідчать про необхідність зміни пріоритетів стосовно основних напрямків організації у сфері охорони здоров'я : 
 забезпечення загальнодоступності медичної допомоги ;
 пріоритетність первинної медичної допомоги ;
 запровадження обов’язкового медичного страхування ;
 визначення державних гарантій надання громадянам медичної допомоги ;
 урізноманітнення форм власності лікувальних установ ;
 необхідність урахування прав, свобод і законних інтересів пацієнтів у процесі надання медичної допомоги ; 
 потреби зміни акцентів при визначенні державного фінансування сфери медичної діяльності в Україні.


 
1. Алгоритм дії лікаря і керівника закладу охорони здоров'я при наданні медичної допомоги хворим на грип // Український медичний часопис. - 2014. - № 6. - С. 165-171.

2. Алгоритм дії лікаря при наданні медичної допомоги пацієнтом із алкогольним гепатитом (алкогольною хворобою печінки) // Укра-їнський медичний часопис. - 2014. - № 6. - С. 160-164.

3. Алгоритм дії лікаря при наданні медичної допомоги хворим на гострі респіраторні інфекції // Український медичний часопис. - 2014. - № 6. - С. 172-175.

4. Алгоритм дії лікаря при наданні медичної допомоги пацієнтам із хронічним панкреатитом // Український медичний часопис. - 2014. - № 6. - С. 154-159.

5. Аналіз функціонування системи управління якістю медичної допомоги / М.І. Бадюк, К.С. Гутченко, О.А. Гутченко // Лікарська справа.- 2014.- №3/4.- С. 145-149.

6. Банадига, Н.В. Новели законодавства у сфері надання допомоги хворим на рідкісні захворювання в Україні / Н.В. Банадига, І.О. Рогальський, Н.М. Калинюк // Современная педиатрия. - 2015 - №2. - С. 16-18.

7. Батманова, І.Ю. Сучасні підходи до організації медичної допомоги населенню з хворобами крові та кровотворних органів / І.Ю. Батманова, Г.О. Слабкий // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2014. - №1. - С. 12-15.

8. Беденко-Зваридчук, О. Залучення лікарів-консультантів для на-дання медичної допомоги пацієнту / О. Беденко-Зваридчук // Пра-ктика управління медичним закладом. - 2013. - №3. - С. 55-62.

9. Бойцов, С.А. Новые клинико-организационные подходы к профилактике сердечно-сосудистых заболеваний в системе первичной медико-санитарной помощи / С.А. Бойцов, А.М. Калинина, П.В. Ипатов // Терапевтический архив.- 2013.- № 8.- С. 8-13. 

10. Бурыкин, И.М. Управление рисками в системе здравоохранения как основа безопасности оказания медицинской помощи / И.М. Бурыкин, Г.Н. Алеева, Р.Х. Хафизьянова // Главный врач. - 2014. - №3. - С. 36-42.

11. Васильковская, Е.Ю. Медицинская помощь : организационный аспект / Е.Ю. Новожилов // Медицинская сестра. - 2014. - №2. - С. 43-44.

12. Вороненко, Ю.В. Семейная медицина во главе реформы здравоохранения Украины / Ю.В. Вороненко, Г.И. Лысенко, О.Г. Шекера // Главный врач.- 2014.- №2.- С. 57-60.

13. Вороненко, Ю.В. Паліативна допомога, як інтегральна складова розвитку та реформування системи охорони здоров'я в Україні / Ю.В. Вороненко // Главный врач. - 2014. - №1. - С. 42-43.

14. Вороненко, Ю.В. Сучасні аспекти розвитку системи медико-соціальних послуг для уразливих груп дітей в Україні / Ю.В. Вороненко, Н.Г. Гойда, Р.О. Моісеєнко // Український медичний часопис. - 2014. - № 6. - С. 165-171.

15. Габорець, Т.Л. Сучасний підхід до організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-асоційований туберкульоз в Україні за принципом « дві хвороби один пацієнт » / Т.Л. Габорець // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. - 2014. - № 3. - С. 90-96.

16. Гандзюк, В.А. Удосконалення ресурсного забезпечення виконання державних програм на регіональному рівні / В.А. Гандзюк // Український медичний часопис. - 2014. - № 2. - С. 183-187.

17. Горюнов, С.В. Система контроля качества оказания психиа-трической помощи в Нидерландах / С.В. Горюнов, А.Я. Приймак, А.В. Горюнов // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. - 2015. - №2. - С. 53-56.

18. Гриднев, О. Социологическая оценка организации первичной медико-санитарной помощи в рамках внедрения ее трехуровневой системы / О. Гринев, А. Белостоцкий // Врач. - 2015. - №5. - С. 81-82.

19. Грип : уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги дорослим та дітям // Дитячий лікар. - 2014. - №8. - С. 33-44.

20. Досвід надання медичної допомоги на полі бою й подальшого лікування бійців в умовах із різким обмеженням медичного забезпечення // Медицина неотложных состояний. - 2015. - №2. - С. 46-51.

21. Досвід надання спеціалізованої медичної допомоги в Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені І.І. Мечникова // Медицина неотложных состояний. - 2015. - №2. - С. 61-67.

22. Дудіна, О.О. Стан регіоналізації перинатальної допомоги в Україні / О.О. Дудіна, А.В. Терещенко // Перинатология и педиатрия.- 2015.- №3.- С. 10-17.

23. Зозуля, А.И. Усовершенствование системы оказания медицинской помощи населению при цереброваскулярных заболеваниях – составляющей общей реформы здравоохранения в Украине / А.И. Зозуля, Г.А. Слабкий // Международный неврологический журнал.- 2013.- №7.- С. 111-114.

24. Клинические и организационные подходы к применению инновационных медицинских технологий при оказании высокотехнологичесской медицинской помощи / Л.С. Шалыгина, И.А. Пахомов, М.А. Садовой // Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. - 2014. - №4. - С. 59-63.

25. Ковалев, А.В. О классификации видов неоказания медицинской помощи больному / А.В. Ковалев, А.А. Мартемьянова // Судебно-медицинская экспертиза. - 2015. - №2. - С. 4-8.

26. Колесников, А.Н. Оказание неотложной помощи мирному населению (организация, анестезия, интенсивная терапия) при массовой травме военного времени / А.Н. Колесников // Медицина неотложных состояний. - 2015. - №2. - С. 52-59.

27. Коляденко, Н. Організація робочого простору закладів охорони здоров'я / Н. Коляденко // Управління закладом охорони здоров'я. - 2013. - № 10. - С. 38-47.

28. Курдиль, Н.В. Государственно-частное партнерство в первичной медико-санитарной помощи: предоставление услуг на основе контрактирования / Н.В. Курдиль, А.Г. Луценко // Сімейна медицина. - 2014. - № 3. - С. 15-18.

29. Лехан, В.М. Теоретичне обгрунтування моделі інтегрованої системи медичної допомоги в Україні / В.М. Лехан, В.Г. Гінзбург // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2014. - №4. - С. 49-54.

30. Місяк, С.А. Організація реабілітаційної і медико-соціальної допомоги хворим онкологічного профілю в Україні / С.А. Місяк // Онкология. - 2014. - №2. - С. 154-159.

31. Модель керованої медичної допомоги на засадах сімейної медицини для України / І.І. Фуртак, Р.Ю. Грицко, А.І. Голунов // Главный врач. - 2014. - №12. - С. 67-69.

32. Можливості і перші результати стандартизації надання медичної допомоги в амбулаторно-поліклінічній практиці / Д.Д. Дячук [та ін.] // Главный врач. - 2014. - №4. - С. 49-52.

33. Моісеєнко, Р.О. Актуальні проблеми організації допомоги дітям з інвалідністю у світі та в Україні. - // Современная педиатрия. -2015 - №3. - С. 16-19.

34. Моісеєнко, Р.О. Оптимізація системи надання медичної допомоги дітям і матерям в Україні : реалії і перспективи / Р.О. Моісеєнко. - К., 2013. - 232с.

35. Новые вызовы организации работы медсестер в сфере первичной медико-санитарной помощи // Головна медична сестра.- 2014.- № 6.- С. 11-21.

36. Оптимизация организационных подходов к оказанию помощи пациентам с атеросклерозом / Л.С. Барбараш, О.Л. Барбараш, Г.В. Артамонова // Кардиология. - 2014. - №10. - С. 78-85.

37. Організаційно-методологічний підхід до управління якістю медичної допомоги у закладі охорони здоров'я / В.А. Сміянов [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України.- 2013.- №3.- С. 11-18.

38. Організація амбулаторно-поліклінічної хірургічної допомоги населенню в умовах реформування охорони здоров'я України на засадах загальної практики – сімейної медицини : метод. реком. ; уклад. О.І. Сердюк [та ін.]- К., 2014. - 27с.

39. Організація контролю якості медичної допомоги в закладах охорони здоров'я (методичні рекомендації) // Главный врач. - 2014. - №3. - С. 11-35.

40. Організація надання медичної допомоги вагітним із цукровим діабетом / О. Фінкова, Т. Крайняк, Л. Пастарус // Управління закладом охорони здоров'я. - 2015. - № 6. - С. 60-63.

41. Организация системы управления качеством в крупной многопрофильной больнице / Б.М. Тайц, Г.Н. Кричмар, И.Ю. Стволинский // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. - 2013. - №2. - С. 34-38.

42. Особливості організації відділень невідкладної медичної допомоги багатопрофільних лікарень у системі охорони здоров'я Великої Британії та США / Г.Г. Рощін, В.О. Крилюк, В.П. Печиборщ // Хірургія України. - 2014. - №4. - С. 114-122.

43. Паламарчук, В.І. Спеціалізований флебологічний кабінет – нова організаційна форма з надання допомоги хворим із варикозною хворобою нижніх кінцівок / В.І. Паламарчук, В.А. Ходос // Український журнал хірургії. - 2013. - №1. - С. 91-97.

44. Пилипець, Я. Стан та проблеми реформування системи екстренної медичної допомоги в Україні / Я. Пилипець, А. Пилипець // Главный врач. - 2014. - №11. - С. 28-31.

45. Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при хронічних неінфекційних гепатитах : Наказ МОЗ України № 826 від 06.11.2014 // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров'я. - 2015. - №1. - С. 58-109.

46. Руденко, К. Оптимізація системи кардіохірургічної допомоги в Україні / К. Руденко // Управління закладом охорони здоров'я. - 2015. - №4 . - С. 61-65.

47. Руководство по планированию оказания помощи при чрезвычайных ситуациях и действий в чрезвычайных обстоятельствах // Головна медична сестра. - 2014. - №6. - С. 27-39.

48. Рыбакова, Л.Н. Организационные аспекты профилактики в системе наркологической помощи / Л.Н. Рыбакова, Г.А. Корчагина. Е.Л. Мирошниченко // Вопросы наркологии. - 2013. - №1. - С. 73-80.

49. Свінціцький, А.С. Актуальні питання щодо впровадження медичних інноваційних технологій у закладах охорони здоров'я / А.С. Свінціцький, О.І. Висоцька // Практикуючий лікар.- 2015.- №1.- С. 7-13.

50. Сірик, В.О. Доцільність реформування амбулаторно-поліклінічної системи надання медичної допомоги та переходу до практики сімейного обслуговування населення / В.О. Сірик // Сімейна медицина. - 2014. - №3. - С. 22-24.

51. Сельський, П.Р. Ефективність використання інформаційних технологій для підготовки фахівців та організації надання первинної медико-санітарної допомоги сільському населенню / П.Р. Сельський // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України.- 2015.- №2.- С. 16-19.

52. Слабкий, Г.О. Пріоритетний розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини / Г.О. Слабкий, І.С. Зозуля, А.І. Зозуля // Сімейна медицина.- 2014.- № 3.- С. 25-27.

53. Совершенствование диагностики – обязательное условие повышения качества оказания медицинской помощи / П.В. Глыбочко [и др.] // Терапевтический архив.- 2015.- № 4.- С. 4-7.

54. Социально-гигиеническая оценка значимости заболеваний при организации амбулаторно-поликлинической помощи / А.И. Бабенко [и др.] // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. - 2013. - №1. - С. 9-11.

55. Стандартизація надання медичної допомоги в Україні : сучасний стан проблеми // Український медичний часопис. - 2014. - № 2. - С. 134-135.

56. Створення модуля « маршрутизація пацієнта » в медичній інформаційній системі лікувального закладу : метод. реком. ; уклад. О.К. Толстанов [та ін.] – К., 2013. - 39с.

57. Сучасний розвиток акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні : перинатальні центри / Л.О. Литвинова, Н.В. Гречишкіна, Н.М. Захарова // Главный врач. - 2014. - №11. - С. 69-70.

58. Терещенко, А.В. Технологія моніторингу й оцінювання регіоналізації перинатальної допомоги / А.В. Терещенко, О.О. Дудіна, Р.О. Моісеєнко // Здоровье женщины. - 2014. - № 9. - С. 22-27.

59. Ткаченко, В.І. Аналіз змін якості діабетологічної допомоги за умов впровадження уніфікованого клінічного протоколу з надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет 2-го типу / В.І. Ткаченко // Міжнародний ендокринологічний журнал. - 2015. - №2. - С. 122-131.

60. Трутяк, І.Р. Організаційні принципи лікувально-діагностичних заходів у потерпілих із поєднаною травмою / І.Р. Трутяк // Львівський медичний часопис. - 2014. - №1. - С. 59-63.

61. Фещенко, Ю.І. Концепція реформування протитуберкульозної служби та оптимізації протитуберкульозних заходів в Україні (проект) / Ю.І. Фещенко, В.М. Мельник, Л.В. Турченко // Український пульмонологічний журнал.- 2015.- №1.- С. 5-9.

62. Характеристика організаційної моделі кадрового забезпечення первинної медико-санітарної допомоги / Л.Я. Ковальчук [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України.- 2013.- №3.- С. 4-10.

63. Худошина, О. Порядок здійснення контролю якості надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я / О. Худошина // Управління закладом охорони здоров'я.- 2015.- № 1.- С. 9-14.

64. Царенко, А.В. Організація міжвідомчої співпраці сімейних лікарів при наданні амбулаторної паліативної допомоги пацієнтам похилого віку / А.В. Царенко, Ю.І. Губський // Сімейна медицина. - 2013. - № 1. - С. 14-17.

65. Шатило, В.Й. Менеджмент організації управління сестринськими службами первинної медико-санітарної допомоги на вторинному рівні медичної допомоги / В.Й. Шатило // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2013. - №4. - С. 13-19.

66. Шляхи модернізації вторинної медичної допомоги в Україні / В.М. Лехан, В.Г. Гінзбург, Е.В. Борвінко // Главный врач. - 2014. - №11. - С. 67-68.

67. Шляхи поліпшення задоволеності пацієнтів в системі управління якістю стаціонарної допомоги : метод. реком. ; уклад. О.З. Децик [та ін.]- К., 2013. - 24с. 

68. Шумлянський, І. Досвід функціонування та перспективи розвитку вітчизняних закладів охорони здоров'я третинного рівня в умовах реформування галузі / І. Шумлянський, Л. Стрільчук,Ю Л. Ільницький // Управління закладом охорони здоров'я.- 2015.- № 4.- С. 56-60.