Статті

Збарський Борис Ілліч

                                    Хмельницька обласна наукова медична бібліотека 
                                           Відділ наукової інформації і бібліографії

                                                       Збарський Борис Ілліч
                                                    Біобібліографічний покажчик
                                                            Хмельницький
                                                                  2015

УДК 016 : 612-015 Черговий випуск покажчика серії « Знані медики Хмельниччини » присвячений 130 річному ювілею видатного біохіміка, академіка АМН СРСР, Героя Соціалістичної Праці Бориса Ілліча Збарського.
 Біобібліографічний покажчик містить науковий доробок академіка Б.І. Збарського, який налічує 37 наукових праць, біографічні дані та матеріали про нього.
 Видання розраховане на спеціалістів медичної галузі та всіх, хто цікавиться питаннями історії медичної науки.


Укладач                             Л.Л. Саксонік


Комп’ютерний набір            І.В. Лісова


Відповідальний за випуск     І.М. Козак


Хмельницька обласна наукова медична бібліотека 

 
                                                           ВІД УКЛАДАЧА

 Черговий випуск покажчика серії « Знані медики Хмельниччини » присвячений 130 річному ювілею видатного біохіміка, академіка АМН СРСР, Героя Соціалістичної Праці Бориса Ілліча Збарського.
 Біобібліографічний покажчик містить науковий доробок академіка Б.І. Збарського, який налічує 37 наукових праць. Всі вони включені до покажчика, як і 21 робота про його життя та діяльність. Наукові праці розташовані в хронологічному порядку і охоплюють період з 1911 по 1951 роки.
 Допоміжний апарат біобібліографічного покажчика включає алфавітний покажчик назв праць.
 При підготовці покажчика використані каталоги та картотеки Хмельницької обласної наукової медичної бібліотеки, довідники, бібліографічні джерела.
 Бібліографічний опис та скорочення слів здійснені згідно з чинними в Україні стандартами : ДСТУ ГОСТ 7.1 : 2006 Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання ; ДСТУ 3582-97 Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі : Загальні вимоги та правила.
 Видання розраховане на спеціалістів медичної галузі та всіх, хто цікавиться питаннями історії медичної науки, охорони здоров'я, освіти.

 

                                    Основні дати життя і діяльності Б.І. Збарського

 Борис Ілліч Збарський народився 5 ( 27 ) липня 1885р. у м. Кам’янці-Подільському.

1901 - початок революційної діяльності
1903 - виключений з 7-го класу гімназії без права навчання в інших навчальних закладах Російської імперії
1906 - склав екзамени екстерном на атестат зрілості
1906 - 1911 студент Женевського університету
1911 - склав екзамени до Петербурзького університету
1912 - одержав диплом першого ступеня
1916 - розробив спосіб виробництва і очищення медичного хлороформу з вітчизняної сировини
1916 -1918 завідуючий аналітичною лабораторією з цехом виробництва хлороформу
1918 -1929 заступник директора центральної лабораторії ВСНГ, з 1921р. - хімічного інституту ім. Л.Я. Карпова
1920 -1930 заступник директора біохімічного інституту
1924 - березень-липень – бальзамування ( разом з професором В.П. Воробйовим та ін. ) тіла В.І. Леніна
1925 - заснував і редагував « Журнал экспериментальной биологии и медицины »
1930 - організував науково-дослідний інститут харчування, призначений його директором
1930 -1934 професор і завідуючий кафедрою біохімії 2-го Московського медичного інституту
1931 -1941 заснувував і редагував журнал « Вопросы питания »
1934 - професор і завідуючий кафедрою біохімії 1-го Московського медичного інституту
1935 -1939 представник СРСР у Комітеті з гігієни харчування Ліги націй
1939 - організував науково-дослідну лабораторію при Мавзолеї В.І. Леніна, призначений її завідуючим
1941 -1945 урядове відрядження з лабораторією при Мавзолеї В.І. Леніна у м. Тюмень
1944 - Державна премія 1-го ступеня « За выдающую научную работу по сохранению тела В.И. Ленина » Вихід книги « Мавзолей В.И. Ленина ». Затверджений дійсним членом першого складу АМН СРСР
1945 - організував лабораторію біохімії раку АМН СРСР. Присвоєно звання Героя Соціалістичної Праці з врученням ордена Леніна і Золотої медалі « Серп і молот »
1949 - бальзамувапв тіла Г.М. Димитрова ( спільно з І.Б. Збарським і С.Р. Мардашевим )
1952-1953 заарештований за неправдивим звинуваченням, звільнений за відсутності складу злочину
1954 - реабілітований, призначений на посаду професора кафедри біологічної хімії 1-го Московського медичного інституту
1954 - 7 жовтня помер Б.І. Збарський

                               Хронологічний покажчик праць Б.І. Збарського 

1911

1. De l’influence des acides et des alcalis sur la phenolase et peroxydase // These de docteur es sciences. - Geneva. - 1911. - P. 87. 

1916

2. Патент на производство и очистку медицинского ( наркозного ) хлороформа из отечественного сырья. Охранное свидетельство № 69009 Комитета по техническим делам Министерства торговли и промышленности, 1 апреля 1916г.

1923

3. Absorption von Eiweissabbauprodukten durch die Formelemente des Blutes in vivo und in vitro // Biochem. Z. - 1923. - Bd 135. - S. 21-31.

4. Adsorption von Eiweissabbauprodukten durch die Formelemente des Blutes in vivo und in vitro. II Mitteilung. Adsorption durch die roten Blutkörperchen // Biochem. Z. - 1923. - Bd. 141. - S. 33-36.

1924

5. ВСНХ. Патентная грамота к патенту на изобретение № 47 ( способ очищения сернокислого глинозема от железа ). - Л., 1924г.

6. Количественное определение минимальных количеств продуктов распада белка в сыворотке // Издания Гос. научн. ин-та Народного здравоохранения ( ГИНЗ ). - М., 1924. - С. 247-248 ( совместно с А.Н. Бахом )

1925

7. Адсорбция эритроцитамин продуктов распада белка и дифтерийного токсина // Журнал экспериментальной биологии. - 1925. - №1. - С. 121-152.

8. Isolierung der Perhydridase ( Schardingerenzym ) der Milch // Biochem. Z. - 1925. - Bd. 155. - S. 485-494. ( совместно с Д.М. Михлиным ) 

9. Adsorption von Eiweissabbauprodukten durch die Formelemente des Blutes in vivo und in vitro. IV Mitteilung : Die Absorption von einigen Aminosäuren durch die roten Blutkörperchen // Biochem. Z. - 1925. - Bd. 155. - S. 495-498. ( совместно с А. Мухамедовым )

1926

10. Zur Kenntnis des Mechanismus der Immunitätserscheinungen. I. Mitteilung. Die Adsorption des Diphtherietoxins durch Meerschweinchen – und Rattenerythrocyten // Biochem. Z. - 1926. - Bd. 169. - S. 133-116.

11. Zur Kenntnis des Mechanismus der Immunitätserscheinungen. II. Mitteilung. Einfluss einiger Aminosäuren auf die Wirkung des Diphterietoxins // Biochem. Z. - 1926. - Bd. 172. - S. 40-44. ( совместно с Л.Р. Зубковой )

1927

12. Einfluss gewisser Aminosäuren auf die Diphtheriekulturen // Z. Immun. Forsch. - 1927. - Bd. 54. - S. 105-109. ( совместно с З.В. Ермоль-евой )

13. Zer Kenntnis des Mechanismus der Immunitätserscheinungen. III. Mitteilung. Üben den Einfluss einiger Aminosäuren auf die Wirkung des Tetanustoxins // Biochemische Z. - 1927. - Bd. 182. - S. 180-187. ( совместно с З.В. Ермольевой )

1929

14. ВСНХ. Комитет по делам изобретений. Патентная грамота № 9220. Л., 29 июня 1929 ( способ получения хлороформа для наркоза )

15. ВСНХ. Комитет по делам изобретений. Патентная грамота № 10469. Л., 31 июля 1929 ( способ очистки хлороформа )

1934

16. Распределение аминоазота между эритроцитами и плазмой in vitro Сообщение II // Физиологический журнал СССР. - 1934. - Т.17. - С. 442-445. ( совместно с Л.Р. Зубковой )

17. Роль эритроцитов в обмене белков. Сообщение I // Физио-логический журнал СССР. - 1934. - Т.17. - С. 439-441. ( совместно с Л.Р. Зубковой )

1936

18. Вопросы питания и Лига наций // Вопросы питания 1936. - Т.5. - №3. - С. 3-15.

19. Пятнадцатый Международный физиологический конгресс 9-17 августа 1935г., Ленинград – Москва. - Л. ; М., 1936. - 163с. ( совместно с В.М. Кагановым )

20. Роль эритроцитов в промежуточносм обмене белков // Фи-зиологический журнал СССР. - 1936. - Т.21. - С. 996-997.

1938

21. Enseignement et organisation sociale de I’hygiene alimentaire en URSS // Extrait due Rapport du II-e Congres Intern. de la Societe scientifique d’hygiene alimentaire. - Paris, 1938. - P. 9.

1941

22. Die Rolle der Erythrocyten im intermediären Eiweisstoffwechsel // Enzymologie. - 1941. - Vol.9. - P. 302-319.

1943

23. Роль эритроцитов в промежуточном обмене белков // Успехи современной биологии. - 1943. - Т. 16. - С. 599-616.

1944

24. Аминокислотный состав белков нормальных и патологических органов и тканей человека и животных // Биохимия. - 1944. - С. 161-170. ( совместно с И.Б. Збарским и С.Р. Мордашевым )

25. Мавзолей Ленина. - М.: Госполитиздат. - 1944, 1946.

26. Поколения будут видеть Ильича // Правда. - 1944. - 22 января.

1947

27. Organisation de la recherche scientifique en URSS // Connaissance de I’URSS. - 1947. - Vol.3. - P. 36-46.

28. Белки и злокачественные опухоли // Врачебное дело. - 1947. - №2-3. - С. 97-104.

1948

29. Новые данные по биохимии рака // Труды IV сессии АМН СССР. - М., 1948. - С. 185-192.

30. Распределение аминоазота в крови при внутренних инъекциях аминокислот. Сообщение I // Бюл. экспериментальной биохимии. - 1948. - Т. 26. - С. 438-440. ( совместно с А.Ф. Кулаковой )

1949

31. К вопросу об изменениях в структуре белков при раке (полярографический анализ) // Архив патологии. - 1949. - Т.II, №3. - С. 21-27. ( совместно с И.Е. Эльпинером )

32. Практикум по биологиической химии. Для мед. вузов. - М., 1949. - 224с. ( совместно с И.Б. Збарским и А.И. Солнцевым ). Переиздания в 1954 и 1962г. ( Переводы на чешкий и китайский языки )

33. Практикум по органической химии. - М., 1949. - 119с. ( совместно с И.Б. Збарским и А.И. Солнцевым )

34. Роль эритроцитов в обмене белков. - М., 1949. - 167с. ( совместно с Н.Н. Деминым )

1950

35. Белки и злокачественные опухоли // Вопросы онкологии: труды Всесоюзной онкологической конф. - М., 1950. - С. 26-29.

36. Новые методы изучения белкового обмена. Актовая речь 11 октября 1949г. - М., 1950. - 22с. ( совместно с С.Р. Мардашевым ).

1951

37. Биологическая химия : учебник для мед. институтов. - М., 1951. - 612с. ( совместно с С.Р. Мардашевым и И.К. Ивановым ) Переиздания в 1954, 1960, 1965, 1972 гг. ( Издание на китайском языке )

                        Література про життя та діяльність Б.І. Збарського 

1. Абрамов А.С. У Кремлевской стены / А.С. Абрамов. - 5-е изд. доп. - М., 1983. - 367с.
 О Збарском Б.И. - С. 20-21.

2. Андреева Л.Б. Б.И. Збарский / Л.Б. Андреева // Здоровье. - 1966. - №4. - С. 6.

3. Браунштейн А.Е. Памяти Б.И. Збарского / А.Е. Браунштейн // Вопросы медицинской химии. - 1955. - Вып. 2. - С. 152.

4. Будзей, Олег Борис Збарський : ім’я на мапі міста / Олег Будзей // Подолянин. - 2002. - 15 лютого. - С. 4.

5. Во имя справедливости [ О медиках, ставших жертвами произвола и беззакония в 1935-1940 гг. ] // Врач. - 1991. - №11. - С. 52-56.

6. Завалюнок О.М. Минуле і сучасне Кам’янця-Подільського / О.М. Завалюнюк. - Кам’янець-Подільський, 2003. - С. 123-128.

7. Заслужений діяч науки Б.І. Збарський у м. Кам’янці-Поділь-ському // Червоний кордон. - 1940. - 3 грудня.

8. Збарский Борис Ильич ( 15( 27 ). 07. 1885 - 07. 10. 1954 ) // БСЭ. - 3-е изд. - М., 1972. - Т. 9. - С. 405.

9. Збарський Б.І. Хмельницька область. - К., 1971. - С. 64, 323

10. Збарский И.Б. Б.И. Збарский / И.Б. Збарский, П.Ф. Николаев. - М., 1990. - 175с.

11. Козлова Н. Він бальзамував тіло вождя [ Про Героя Соціалістичної Праці академіка Б.І. Збарського ] // Прапор Жовтня. - 1969. - 22 квітня.

12. Козлова Н. Професор Збарський Б.І. / Н. Козлова // Радянське Поділля. - 1970. - 23 червня.

13. Козловська Г. Учений, педагог [ До 100-річчя з дня народження Б.І. Збарського ] / Г. Козловська, М. Ольшанецька // Радянське Поділля. - 1985. - 27 липня.

14. Мардашев С.Р. Борис Ильич Збарский [ Биохимик. 1885-1954 ] / С.Р. Мардашев // Вестник АМН СССР. - 1955. - №1. - С. 62-63.

15. Николаев П. Из плеяды первых / П. Николаев // Медицинская газета. - 1986. - 2 апреля

16. Новоминський А.Н. Лауреати премії ім. Леніна / А.Н. Ново-минський, В.М. Попов. - К., 1974
 Про Б.І. Збарського С. 29, 36, 37.

17. 50 лет Советского здравоохранения ( 1917-1967 ). - М., 1967.
 О Б.И. Збарском С. 285-286, 386, 642.

18. Розумовська Н. Знатний земляк / Н. Розумовська, Є. Зощина // Червоний кордон. - 1940. - 5 грудня.

19. Сикора, Эдуард Лица Камянца-Подольского / Эдуард Сикора. - Х., 2010. - С. 392.

20. Українська Радянська Енциклопедія. - К., 1979. - 2-е видання. - Т. 4. - С. 232.

21. Штенберг А.И. Б.И. Збарский и его роль в развитии науки о пи-тании / А.И. Штерберг // Вопросы питания. - 1989. - №1. - С. 75-77.

                              Алфавітний покажчик праць Б.І. Збарського

Адсорбция эритроцитамин продуктов распада белка и дифтерийного токсина                                        7
Аминокислотный состав белков нормальных и патологических органов и тканей человека и животных 24
Белки и злокачественные опухоли                                                                                                28, 35
Биологическая химия : учебник для мед. институтов                                                                           37
Вопросы питания и Лига наций                                                                                                           18
ВСНХ. Комитет по делам изобретений. Патентная грамота № 9220 ( способ получения хлороформа для наркоза )                                                                                                                                          14
ВСНХ. Комитет по делам изобретений. Патентная грамота № 10469 ( способ очистки хлороформа )     15
ВСНХ. Патентная грамота к патенту на изобретение № 47 ( способ очищения сернокислого глинозема от железа )                                                                                                                                            5
К вопросу об изменениях в структуре белков при раке ( полярографический анализ )                          31
Количественное определение минимальных количеств продуктов распада белка в сыворотке                6
Мавзолей Ленина                                                                                                                              25
Новые данные по биохимии рака                                                                                                       29
Новые методы изучения белкового обмена. Актовая речь 11 октября 1949г.                                        36
Патент на производство и очистку медицинского ( нар-козного ) хлороформа из отечественного сырья. Охранное свидетельство № 69009 Комитета по техническим делам                                                       2
Поколения будут видеть Ильича                                                                                                         26
Практикум по биологиической химии. Для медицинских вузов                                                           32
Практикум по органической химии                                                                                                     33
Пятнадцатый Международный физиологический конгресс                                                                   19
Распределение аминоазота в крови при внутренних инъекциях аминокислот                                         30
Распределение аминоазота между эритроцитами и плазмой in vitro                                                      16
Роль эритроцитов в обмене белков                                                                                               17, 34
Роль эритроцитов в промежуточносм обмене белков                                                                     20, 23
De l’influence des acides et des alcalis sur la phenolase et peroxydase // These de docteur es sciences. - Geneva. - 1911. - P. 87                                                                                                                                     1
Absorption von Eiweissabbauprodukten durch die Formelemente des Blutes in vivo und in vitro // Biochem. Z. - 1923. - Bd 135. - S. 21-31                                                                                                                   3
Adsorption von Eiweissabbauprodukten durch die Formelemente des Blutes in vivo und in vitro. II Mitteilung. Adsorption durch die roten Blutkörperchen // Biochem. Z. - 1923. - Bd. 141. - S. 33-36                              4
Isolierung der Perhydridase ( Schardingerenzym ) der Milch // Biochem. Z. - 1925. - Bd. 155. - S. 485-494. ( совместно с Д.М. Михлиным )                                                                                                         8
Adsorption von Eiweissabbauprodukten durch die Formelemente des Blutes in vivo und in vitro. IV Mitteilung : Die Absorption von einigen Aminosäuren durch die roten Blutkörperchen // Biochem. Z. - 1925. - Bd. 155. - S. 495-498.                                                                                                                                             9
Zur Kenntnis des Mechanismus der Immunitätserscheinungen. I. Mitteilung. Die Adsorption des Diphtherietoxins durch Meerschweinchen – und Rattenerythrocyten // Biochem. Z. - 1926. - Bd. 169. - S. 133-116.              10
Zur Kenntnis des Mechanismus der Immunitätserscheinungen. II. Mitteilung. Einfluss einiger Aminosäuren auf die Wirkung des Diphterietoxins // Biochem. Z. - 1926. - Bd. 172. - S. 40-44. ( совместно с Л.Р. Зубковой )    11
Einfluss gewisser Aminosäuren auf die Diphtheriekulturen // Z. Immun. Forsch. - 1927. - Bd. 54. - S. 105-109. ( совместно с З.В. Ермольевой )                                                                                                         12
Zer Kenntnis des Mechanismus der Immunitätserscheinungen. III. Mitteilung. Üben den Einfluss einiger Aminosäuren auf die Wirkung des Tetanustoxins // Biochemische Z. - 1927. - Bd. 182. - S. 180-187. ( совместно с З.В. Ермольевой ).                                                                                                        13
Enseignement et organisation sociale de I’hygiene alimentaire en URSS // Extrait due Rapport du II-e Congres Intern. de la Societe scientifique d’hygiene alimentaire. - Paris, 1938. - P. 9                                                 21
Die Rolle der Erythrocyten im intermediären Eiweisstoffwechsel // Enzymologie. - 1941. - Vol.9. - P. 302-319 22
Organisation de la recherche scientifique en URSS // Connaissance de I’URSS. - 1947. - Vol.3. - P. 36-46       27

                                                                             Зміст 

Від укладача                                                                                                                                    3
Основні дати життя та діяльність Збарського Б.І.                                                                                4
Хронологічний покажчик праць Б.І. Збарський                                                                                  6
Література про життя та діяльность Б.І. Збарського                                                                           11
Алфавітний покажчик праць Б.І. Збарського                                                                                     13