Бібліотека проводить систематизацію відомостей

Бібліотека розпочала систематизацію відомостей про наукові праці медиків області з 2011 р. та їх групування у покажчик.